W trosce o przyszłość naszych dzieci

 

Hiob 32:8 Ale to duch jest w człowieku i tchnienie Wszechmogącego daje rozum

Szkola publiczna współczesnej cywilizacji zachodniej wkraczając na ścieżkę postmodernizmu odeszła od klasycznego modelu edukacji, stąd często jest przeciwna Bogu. Nie jest to dobre miejsce dla dzieci chrześcijan Reformowanych ponieważ instytucjonalnie programuje umysły propagując:

  • antyintelektualizm,
  • fałszywe ideologie,
  • w tym seksualne dewiacje,
  • teorię ewolucji, darwinizm
  • oraz postrzeganie świata w ujęciu naturalistycznym i socjalistycznym.

Czy istineje alternatywa dla publicznego systemu edukacji? Owszem, prawo polskie dopuszcza taką możliwość. Na stronie https://www.gov.pl znajdują się wskazówki jak uzyskać zgodę na prowadzenie edukacji domowej. Jednak sama zgoda to nie wszystko. Otwartą pozostaje kwestia sposobu prowadzenia szkoły domowej. Jako chrześcijanie Reformowani wierzymy, że Pismo Święte nie tylko sprzyja ale i zachęca do edukacji domowej.

Podstawowe działanie edukacji klasycznej (trywium – gramatyka, logika i retoryka) znajduje swoje źródło w biblijnych koncepcjach Wiedzy, Zrozumienia i Mądrości; które to koncepcje wywodzą się z idei/struktury Przymierza. Siłą edukacji klasycznej jest więc tak naprawdę zastosowanie biblijnej Reformowanej prawdy w strukturze nauczania. Zreformowana szkoła klasyczna nie jest zatem nowością, ale po prostu celowo i otwarcie wykorzystuje ten naturalny, dany przez Boga sposób, w jaki myślimy, uczymy się i żyjemy.
.
Klasyczna szkoła Reformowana nie jest zatem nowością, ale po prostu celowo i otwarcie wykorzystuje ten naturalny, dany przez Boga sposób, w jaki myślimy, uczymy się i żyjemy.

Z radością udostępniamy czytelnikom zasady klasycznej, Reformowanej edukacji domowej chrześcijańskich dzieci, wykorzystywane zarówno w USA jak i Wielkiej Brytanii. Dostępne są w języku angielskim tutaj

Wersja pdf


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email