Czy biblijnym jest twierdzenie, z że Bóg kocha wszystkich  zarówno chrzescijan, jak i nie chrzescijan? Czy ta wypowiedź dotyczy wszystkich?

Kiedy patrzymy na koncpecję milości Boga w Piśmie Świętym widzimy rozróżnienie, które musi zostać zrobione. Historycznie i teologicznie wyróżniamy trzy typy Bożej miłości.

Miłość łaskawa

Jest miłość łaskawa, życzliwa, gdzie Bóg ma łaskawe nastawienie dla całego świata. To jest łaskawa, dobroczynna miłość. Miłość ta spada na wszystkich.

1 Tym. 2:4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

1 Tym. 4:10 Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.
.

Miłość korzyści

Ale jest też miłość w takim sensie, w jakim Biblia, miłość Boga podniesiona jest w kategoriach korzyści Boga. To nie tylko postawa Boga wobec świata, ale to jak Jego okazywanie powszechnej dobroci. Deszcz spada na sprawiedliwych ale również na niesprawiedliwych, więc ten powszechny wymiar miłości Boga tak się przejawia.

Mat. 5:45 Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Hiob 12:6 Spokojne i bezpieczne są namioty zbójców tych, którzy drażnią Boga, którym Bóg daje w ręce dobre rzeczy. 
.

Miłość zadowolenia

Kiedy rozmawiamy o miłości Boga w popularnym języku, o czym naprawdę myślimy, jest tym, co nazywamy „miłością Bożą zadowolenia”. I ten zwrot miłość zadowolenia nie jest używany w sposób w jaki my używamy tego zwrotu w naszych czasach, w naszej kulturze, w naszym mniemamniu o zadowoleniu. Obecnie zadowolenie oznacza samozadowolenie, osobistą satysfakcję. Ale raczej Pismo wskazuje na miłość zadowalającą, to jest na tą szczególna miłość, którą Bóg ma dla swego Syna i wszystkich tych, którzy w Jego Synu zostali zaadoptowani i stali się Jego rodziną.

Mat. 17:5 To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie.

Dzieje 10:35 Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe.

I jeśli rozmawiamy o miłości Bożej w sensie miłości zadowolenia i rozmawiamy o tym w sensie powszechnym to jest dla mnie bluźnierstwo, ponieważ Bóg nie kocha całego świata miłością zadowolenia. Pismo mówi nam, na wiele sposobów, że Bóg  jest wrogi do świata. On nienawidzi świata, nienawidzi tych, którzy są szybcy w przelewaniu krwi.

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.

Kiedy słyszę nauczycieli, którzy głoszą, że Bóg kocha wszystkich bezwarunkowo, chcę mi się krzyczeć. Mówię wtedy: chwilę, dlaczego więc spowodował naszą marność, dlaczego nakazał nawrócenie, dlaczego spowodował przyjście do Chrystusa? Jeśli Bóg kocha każdego bezwarunkwo, możesz robić co chcesz, możesz wierzyć w co zechcesz. To nie prawda, że Bóg kocha wszystkich bezwarunkowo. Bóg stawia absolutny warunek, w którym On wręcz wymaga, a nie tylko zaprasza, aby przyjść do Chrystusa. On rozkazuje każdemu człowiekowi przyjść do Chrystusa, i jeżeli chcesz doznać Bożej miłości zadowoloenia musisz być w Chrystusie.

Dzieje 17:30 Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować;


Zobacz w temacie

 

R.C. Sproul

Is It Biblical to Say That God Loves Everyone

In this brief clip, R.C. Sproul answers the question, “Is it biblical to say that God loves everyone?”Full Q & A session – https://youtu.be/WBazeGEAb1g

Opublikowany przez The Reformation Resurgence na 28 czerwca 2017

Print Friendly, PDF & Email