Boża opatrzność

Czy biblijnym jest twierdzenie, z że Bóg kocha wszystkich  zarówno chrzescijan, jak i nie chrzescijan? Czy ta wypowiedź dotyczy wszystkich? Kiedy patrzymy na koncpecję milości Boga w Piśmie Świętym widzimy rozróżnienie, które musi zostać zrobione. Boża opatrzność nie oznacza miłości do grzeszników lecz oznacza dystrybucję dóbr i sposób ich zarządzania – Bóg daje dobre dary wszystkim. Opatrzność ta spada na i wszystkich ludzi

Mat. 5:45 Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
.
Hiob 12:6 Spokojne i bezpieczne są namioty zbójców tych, którzy drażnią Boga, którym Bóg daje w ręce dobre rzeczy. .


Miłość do wybranych

Pismo wskazuje na miłość, którą Bóg ma dla swego Syna i wszystkich tych, którzy w Jego Synu zostali zaadoptowani i stali się Jego rodziną.

Mat. 17:5 To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie.
.
Dzieje 10:35 Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe.
.
Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Pismo mówi nam, na wiele sposobów, że Bóg  jest wrogi do świata. On nienawidzi świata, nienawidzi tych, którzy są szybcy w przelewaniu krwi.

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.

Kiedy słyszę nauczycieli, którzy głoszą, że Bóg kocha wszystkich bezwarunkowo, chcę mi się krzyczeć. Mówię wtedy: chwilę, dlaczego więc spowodował naszą marność, dlaczego nakazał nawrócenie, dlaczego spowodował przyjście do Chrystusa? Jeśli Bóg kocha każdego bezwarunkwo, możesz robić co chcesz, możesz wierzyć w co zechcesz. To nie prawda, że Bóg kocha wszystkich bezwarunkowo. Bóg stawia absolutny warunek, w którym On wręcz wymaga, a nie tylko zaprasza, aby przyjść do Chrystusa. On rozkazuje każdemu człowiekowi przyjść do Chrystusa, i jeżeli chcesz doznać Bożej miłości musisz być w Chrystusie.

Dzieje 17:30 Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować;

Na podstawie nauczania R.C. Sproula


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email