Pytanie

Czy Bóg jest zadowolony ze śmierci bezbożnego (Ezech. 18:32, 33:11)? Jak osobiście radzisz sobie ze śmiercią bezbożnego? Jaki to ma na ciebie wpływ? Czy nie jest tu mowa o uniwersalizmie?


Odpowiedź

W Piśmie są fragmenty trudne do zrozumienia. Oto dwa z nich:

Ezech. 18:32 Nie mam bowiem żadnego upodobania w śmierci umierającego, mówi Pan BÓG. Odwróćcie się więc, a będziecie żyć
.
Ezech. 33:11 Powiedz im: Jak żyję, mówi Pan BÓG: Nie pragnę śmierci bezbożnego, ale aby bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. Odwróćcie się, odwróćcie się od swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu Izraela?

.


Najbliższy kontekst

Po pierwsze kontekst mówi o Kościele

Ezech. 33:10-11 10 Ty więc, synu człowieczy, mów do domu Izraela: Tak mówicie: Skoro ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy, tak że w nich marniejemy, to jakże możemy żyć? 11 Powiedz im: Jak żyję, mówi Pan BÓG: Nie pragnę śmierci bezbożnego, ale aby bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. Odwróćcie się, odwróćcie się od swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu Izraela?

Fragmenty dotyczące rzeczywistego znaczenia Ezechiela 33:10-11 koncentrują się na odpowiedzialności tych, którzy mają przymierze, którzy słyszeli orędzia strażnika

Ezech. 18:21-32 21 A jeśli niegodziwy odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, będzie strzegł wszystkich moich ustaw i będzie czynił to, co prawe i sprawiedliwe, na pewno będzie żył, nie umrze; 22 Żadne jego występki, których się dopuścił, nie będą mu wspominane. Będzie żył w swej sprawiedliwości, którą czynił. 23 Czyż ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego? – mówi Pan BÓG, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył? 24 Ale jeśli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość, czyniąc według wszystkich obrzydliwości, które popełnia niegodziwy, czy taki będzie żył? Wszystkie jego sprawiedliwości, które czynił, nie będą wspominane. Z powodu swego przestępstwa, które popełniał, i z powodu swego grzechu, którego się dopuścił, z powodu tych rzeczy umrze. 25 Ale mówicie: Droga PANA nie jest słuszna. Słuchajcie teraz, domu Izraela: Czy moja droga nie jest prosta? Czy raczej wasze drogi są niesłuszne? 26 Gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, a czyniąc nieprawość umrze, to z powodu swojej nieprawości, którą czynił, umrze. 27 Ale gdy niegodziwy odwróci się od swojej niegodziwości, której się dopuścił, a czyni to, co prawe i sprawiedliwe, ten zachowa swoją duszę. 28 Ponieważ zastanowił się i odwrócił się od wszystkich swoich występków, których się dopuścił, na pewno będzie żył, nie umrze. 29 A jednak dom Izraela mówi: Droga PANA nie jest słuszna. Czy moje drogi nie są słuszne, domu Izraela? Czy raczej wasze drogi są niesłuszne? 30 Dlatego, domu Izraela, będę sądzić każdego z was według jego dróg, mówi Pan BÓG. Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich swoich występków, aby nieprawość nie stała się waszą zgubą. 31 Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuszczaliście, i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Czemu macie umrzeć, domu Izraela? 32 Nie mam bowiem żadnego upodobania w śmierci umierającego, mówi Pan BÓG. Odwróćcie się więc, a będziecie żyć.

W Ezechielu 33 po napomnieniu następuje zasada indywidualnej odpowiedzialności. Ludzie powiedzieli: “ Zaiste, ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć?” (Ez 33:10). Bóg odpowiada, że poszczególni ludzie mają możliwość pokutowania i nakazuje im to czynić. Bog mówi: “Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? ” (Ez 33:11). Było to wezwanie do pokuty, aby lud Izraela mógł zostać uzdrowiony duchowo i uratowany przed bożym gniewem.

Bóg ostrzegł przed nadchodzącym sądem i wzywał do upamietania, ponieważ nie cieszy się ze śmierci bezboznego.

Ezech. 18:23.32 23 Czyż ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego? – mówi Pan BÓG, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył?…32 Nie mam bowiem żadnego upodobania w śmierci umierającego, mówi Pan BÓG. Odwróćcie się więc, a będziecie żyć.

Tak więc fragmenty Ezechiela rzeczywiście odnoszą się Kościoła (naśladowców Drogi Pańskiej), a nie całej ludzkości.


Analogia Scriptura

Po drugie, są jeszcze inne wersety, które poruszają kwestię Boga i jego przyjemności (lub braku tej przyjemności) ze śmierci bezbożnego. Oto przykłady:

Radość z czynienia dobrze oraz źle Izraelowi

5 Mojż. 28:63 I będzie tak, że jak PAN radował się wami, czyniąc wam dobrze i rozmnażając was, tak PAN będzie się wami radował, niszcząc was i gładząc was; i będziecie wykorzenieni z ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść.

Radość z czynienia dobrze światu i źle poganom

Psalm 135:6-11 6 Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach. 7 On sprawia, że mgły wznoszą się z krańców ziemi; wywołuje błyskawice i deszcz, wydobywa wiatr ze swoich skarbców; 8 Poraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia. 9 Zesłał znaki i cuda pośród ciebie, Egipcie; na faraona i na wszystkie jego sługi. 10 Pobił wiele narodów i zgładził potężnych królów; 11 Sychona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu, i wszystkie królestwa Kanaanu;

Radość z czynienia nieszczęścia grzesznikom

Przysłów 3:34 On szydzi z szyderców, ale daje łaskę pokornym
.
Przysłów 1:25-28 25 Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia; 26 Dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia, będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie. 27 Gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie, i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie; 28 Wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham; będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą.
.
Psalm 37:12-13 12 Niegodziwy knuje przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta na niego zębami. 13 Lecz Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień.
.
Psalm 59:8 Lecz ty, PANIE, będziesz się śmiał z nich, szydzić będziesz ze wszystkich narodów.
.
Psalm 2:4-5 4 Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził. 5 Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich zatrwoży:

Radość z wywarcia gniewu

Ezech. 5:13 Tak dopełni się mój gniew i natrę na nich swoją zapalczywością, i ucieszę się. I poznają, że ja, PAN, powiedziałem to w swojej zapalczywości, gdy wykonam na nich swój gniew

Radość sprawiedliwych z Bożej zemsty nad grzesznikami

Obj. 18:20 Raduj się nad nim niebo oraz święci apostołowie i prorocy, bo Bóg pomścił na nim waszą krzywdę.

Są to sprawiedliwe i prawe oświadczenia żyjącego Boga, ponieważ grzech zasługuje na potępienie i musi zostać ukarany. Przeglądając wszystkie powyższe wersety, powinniśmy zrozumieć, że w pewnym sensie Bóg nie rozkoszuje się śmiercią niegodziwego, ale w innym sensie, aby zadowolić swoją sprawiedliwość, tak czyni.
.


Komplementarna nauka Pisma

Jak widać poniżej, nie jest to sobą sprzeczne, ale uzupełniające się. Zobaczmy jakie są świadectwa.

Z jednej strony Bóg nie rozkoszuje się śmiercią grzesznika.

Jako były policjant wydziału kryminalnego zauważyłem, że gdy wydawano wyrok śmierci nigdy nie słyszałem sędziego mówiącego: “Ha, Ha, Ha, mam zamiar zabić kolejnego mordercę”. Wyrok sądu pomimo że jest słuszny ogłaszany jest w smutku – czasami nawet z dosłownymi łzami! Osoby, które są świadkami egzekucji przez porażenie prądem obserwują wykonanie wyroku z bardzo ciężkim sercem. Nie jest to wspomnienie które pragnie się zapamiętać. Taka egzekucja łamie serce, ale sprawiedliwości musi stać sie zadość!

Bóg jest miłością

1 Jana 4:7-8 7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. 8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

To jest jego natura.

Jest cierpliwy i miłosierny

2 Piotra 3:9 Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.

Bezbożni, których On musi ukarać, zostali pierwotnie stworzeni na jego własny obraz. Podobnie do sędziego, Bóg rozpacza (doskonały i sprawiedliwy żal), kiedy jego sprawiedliwość musi zostać wymierzona. Tak więc, w pewnym sensie, śmierć i cierpienie tych, którzy nie mają skruchy, nie jest dla Pana rozkoszą. Niemniej jednak jego sprawiedliwy wyrok musi zostać wykonany!

Bóg z pewnością sie troszczy o nas

1 Piotra 5:7 Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was.
.
por Mat. 6:25-34

On nas rozumie

Psalm 103:13-14 13 Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak PAN ma litość nad tymi, którzy się go boją. 14 On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni; pamięta, że jesteśmy prochem.
.
Oz 11:8-9 8 Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie? Jakże mógłbym cię wydać, Izraelu? Jakże mógłbym cię równać z Admą i postąpić z tobą jak z Seboim? Moje serce odmieniło się we mnie, moja litość poruszyła się. 9 Nie wykonam zapalczywości swojego gniewu i nie zniszczę Efraima ponownie, bo jestem Bogiem, a nie człowiekiem; Święty pośród ciebie. I nie nadciągnę przeciwko miastu.

Bóg jest współczujący

Neh. 9:16-17 16 Ale oni i nasi ojcowie zuchwale sobie postąpili i uczynili twardym swój kark, i nie słuchali twoich przykazań. 17 Odmówili posłuszeństwa i nie pamiętali o twoich cudach, które dla nich czyniłeś, ale uczynili twardym swój kark i w swoim buncie ustanowili sobie wodza, aby wrócić do swojej niewoli. Lecz ty jesteś Bogiem przebaczenia – łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i wielkiej dobroci – i nie opuściłeś ich
.
Psalm 103:8-14 8 Łaskawy i litościwy jest PAN, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. 9 Nie będzie się spierał bez końca ani wiecznie gniewu chował. 10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. 11 Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest jego miłosierdzie nad tymi, którzy się go boją. 12 Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. 13 Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak PAN ma litość nad tymi, którzy się go boją. 14 On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni; pamięta, że jesteśmy prochem.
.
Psalm 145:8-9 8 Łaskawy jest PAN i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. 9 Dobry jest PAN dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkimi jego dziełami.
.
Izaj. 49:13 Śpiewajcie, niebiosa, rozraduj się, ziemio, głośno zabrzmijcie, góry! PAN bowiem pocieszył swój lud i zlitował się nad swoimi ubogimi
.
Mat. 9:36 A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce niemające pasterza.
.
Mat. 20:34 Wtedy Jezus ulitował się nad nimi, dotknął ich oczu, a natychmiast odzyskali wzrok i poszli za nim.

On nas kocha

Mat. 5:45 Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
.
1 Jana 4:7-8 7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. 8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
.
1 Jana 4:16 My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

– tak bardzo, że wyciągnął swoje ramiona i umarł dla swojego ludu

Rzym.5:8 Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
.
Jan 15:13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.

.

A jednak Bóg również rozkoszuje się śmiercią niegodziwych…

Z drugiej strony Bóg nie jest zasmucony śmiercią bezbożnych ludzi. Kiedy w sądzie wydano prawomocny wyrok i wymierzono sprawiedliwość przychodzi ulga. Jest to pocieszające, że prawda została ujawniona, zapadł wyrok i sprawiedliwość zwyciężyła! Boża sprawiedliwość jest jeszcze lepsza niż sprawiedliwość najlepszego sędziego na tej ziemi

Ezech. 18:4 Oto wszystkie dusze są moje, tak dusza ojca, jak i dusza syna jest moja. Dusza, która grzeszy, ona umrze.
.
1 Mojż. 18:25 Niech to będzie dalekie od ciebie, byś miał uczynić coś takiego i zabić sprawiedliwego z niegodziwym, żeby sprawiedliwy był jak niegodziwy. Niech to będzie dalekie od ciebie! Czy Sędzia całej ziemi nie postąpi sprawiedliwie?

Żaden sędzia ani ława przysięgłych nie zna faktów tak dobrze jak Bóg

Psalm 44:21 Czyż Bóg by się o tym nie dowiedział? Przecież on zna tajniki serca.
.
Łuk. 16:15 I powiedział im: Wy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co ludzie poważają, obrzydliwością jest w oczach Boga.

Bóg zna nie tylko fakty, ale zna też motywy serca, dlatego jest jak najbardziej sprawiedliwym sędzią

2 Tym. 4:8 Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście.

Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego.

Psalm 97:2 Chmury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu.

Lecz Pan trwa na wieki, Ustawia na sąd tron swój.

Psalm 9:8 On będzie sądził świat sprawiedliwie, osądzi narody według słuszności.
.
Dzieje 17:31 Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych.

Bóg jest sprawiedliwym Ojcem

Jan 17:25 Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś.

Syn jest sprawiedliwym orędownikiem

1 Jana 2:1 Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego

a Duch Święty jest posłany, aby przekonać świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie

Jan 16:8-10 8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. 10 O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie.

Bóg jest sprawiedliwy i zawsze działa tylko w zgodzie z tym, co sprawiedliwe. “Czyż sędzia z całej ziemi nie powinien robić tego, co sprawiedliwe?”

5 Mojż. 32:4 On jest Skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym.
.
Hebr. 12:23 Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi

Król (Bóg) jest potężny, kocha sprawiedliwość

Psalm 99:4 Moc króla miłuje sąd, ty ustanowiłeś słuszność, ty wykonujesz sąd i sprawiedliwość w Jakubie.

Tak więc, kiedy Bóg potępia niewierzącą, grzeszną, i zuchwałą osobę, wtedy Bóg rozkoszuje sie w swoim sprawiedliwym sądzie nad grzesznikiem. Jest to święty gniew wylany na grzesznika za odrzucenie prawdy i lekceważenie Jego cierpliwości i Jego dobroci. W ten sposob Bóg odbiera swoja chwałę i słusznie raduje się z demonstracji swojej sprawiedliwości.

Rzym. 9:22-23 22 A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie; 23 I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale;

.


Uniwersalizm

Jeszcze słowo o fałszywej doktrynie jaką jest uniwersalizm. Chociaż Bóg ubolewa nad tym, że potępił niektórych na wieki to musi dokonać sprawiedliwego sądu

2 Kor. 5:10 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło.
.
por. Mat 25:31-46.

Bóg jest święty, święty i święty i nie może patrzeć na zło

Izaj. 6:3 I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały.
.
Hab. 1:13 Twoje oczy są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło ani widzieć bezprawia. Czemu patrzysz na czyniących przewrotność? Czemu milczysz, gdy niegodziwy pożera sprawiedliwszego niż on sam?

Nawet grzech chrześcijanina musiał zostać włożony na Chrystusa aby zostal wymazany

Dzieje 3:19 Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody;
.
Psalm 51:1 Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje występki.
.
Izaj. 44:22 Zmazałem twoje nieprawości jak obłok, a twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem

Tak więc Bóg musi osądzić każdy grzech. Ci zaś, którzy przychodzą do Chrystusa, mają odpuszczone grzechy i nie przenoszą konsekwencji swoich grzechów do wieczności.
.


Osobiste refleksje

Jak ja osobiscie reaguje na myśl o śmierci grzesznika? Jestem wdzięczny że zło wyrządzane przez tego człowieka ustało

Przysłów 11:10 Gdy sprawiedliwym się powodzi, miasto się cieszy, a gdy giną niegodziwi, panuje radość.

Ale jestem również zasmucony, że ten sam człowiek poszedł na zawsze do piekła

Łuk. 13:5 Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.

Jestem także pokorny, że bez Chrystusa (i Jego łaski) również ja bym tam poszedł

Rzym. 8:29-30 29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
.
Efez. 2:8-10 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. 10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Śmierć zachęca mnie do wytrwałej modlitwy za rodziny, które poniosły stratę , aby płakać razem z nimi, aby pracować dla Bożego Królestwa, oraz, aby dzięki Bożej łasce i miłosierdziu być lepszym świadkiem do żyjącego Chrystusa

1 Tes 5:17 Nieustannie się módlcie.
.
Rzym. 12:15 Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą
.
1 Kor 3:6-9 6 Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. 7 Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. 8 Ten zaś, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy. 9 Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi; wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą.
.
Efez. 5:1 Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci;

Źródło

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan