Mat. 11:12 A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają

Nadużywająć Pisma

Jakiś czas temu stworzono całą doktrynę opartą na jednym tylko wersecie i, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, jest to błędna doktryna. Chodzi o kwestię „gwałtowników zdobywających królestwo niebieskie„.

Tym zdaniem próbuje się uzasadnić twierdzenie, że jako chrześcijanie powinniśmy być gwałtowni „w duchu„, aby móc wyrwać królestwo z rąk diabła i zająć należne nam pozycje na ziemi. Jedni myślą tak, inni inaczej. Niektórzy twierdzą że w ten sposób moglibyśmy zbawić lub pozyskać dusze dla Chrystusa. Inni idą jeszcze dalej wierząc, że będą mogli nauczać całe narody, zdobywać ziemie i wiele innych rzeczy w podobnym stylu.

A wszystko to związane jest z fałszywą teologią dominionizmu, znaną też pod nazwą „Królestwo Teraz” (Kingdom Now). Ale, dla informacji wszystkich, biblijna interpretacja tego fragmentu Pisma, idzie w innym kierunku. Zajmiemy się zatem jego analizą.


Analiza tekstu

Przedział czasowy

A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają.

Zwróćmy uwagę na to, że Jezus odnosi się najpierw do osoby Jana Chrzciciela, wskazując na ściśle określony przedział czasowy: od dni Jana Chrzciciela do chwili, w której zostały wypowiedziane słowa odnotowane w powyższym wersecie. Mówi, że w tym właśnie czasie królestwo niebieskie doznaje gwałtu. W związku z tym kontekst tej wypowiedzi dotyczy konkretnego okresu czasu, dokładnie tamtych dni i nie rozciąga się na późniejsze epoki. Dlaczego?
.

Obecność Króla

Mat. 3:2 Pokutujcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie.

Królestwo niebieskie przybliżyło się, ponieważ Król znajdował się pośród swego ludu, Izraela. Zarówno opozycja duchowa jak i naturalna ze strony tych wszystkich, którzy przeciwstawiali się Janowi i Jezusowi, stały się faktem.
.

Kwestia gwałtowników

„…i gwałtownicy je zdobywają.”

Zwróćmy uwagę, że kiedy Mateusz mówi gwałtownicy je zdobywają„, Łukasz mówi: „…i każdy się do niego gwałtem wdziera.Łuk. 16:16). Należy to rozumieć w następujący sposób: Jan Chrzciciel rozpoczął głoszenie Izraelowi nadejście Królestwa i Jezus kontynuował głoszenie tej samej zapowiedzi.

Mat. 3:1-2 1 W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni judzkiej: 2 Pokutujcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie.
.
Mat. 4:17  Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie.

Zapowiedź ta skierowana była do zaginionych owiec spośród Izraela, które musiały wytężać swoje siły aby zachować swoją wiarę pomimo perswazji i prześladowania że strony faryzeuszy oraz wszystkich innych, którzy przeciwstawiali się Mesjaszowi. Do tych właśnie owiec przybliżyło się Królestwo Tysiącletnie. A jeśli chcielibyśmy wydobyć z tego naukę dla nas w dzisiejszych czasach, możemy to zrobić w następujący sposób:

Wszyscy ci, którym głoszona jest Ewangelia i którzy zostali wezwani przez Boga w celu usynowienia, muszą również wytężyć swoje siły w wierze w związku z opozycją, trudnościami i prześladowaniami które spotykają prawdziwie wierzących ze strony otoczenia. Jest to nauka dla tych, którzy należą do Chrystusa i Chrystus musi być w nich ukształtowany.

Gal. 4:19 Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje


Podsumowanie

Jak zatem widzimy, jest rzeczą niemożliwą utworzenie na podstawie tego jednego wersetu całej doktryny mówiącej o konieczności ustanowienia królestwa materialnego w obecnych czasach, przed chwalebnym przybyciem Króla. Dlatego doktryna zwana dominionizmem lub „Królestwo Teraz” jest z gruntu fałszywa. „Gwałtownicy” nie zdobywają królestwa aby ustanowić je na ziemi jak nauczają w obecnych czasach fałszywi apostołowie, którzy być może obejrzeli zbyt wiele filmów akcji lub od dzieciństwa mają kompleksy i problemy z poczuciem własnej wartości. Charakter „zdobywcy” nie może i nie powinien  być w żaden sposób przypisywany prawdziwemu chrześcijaninowi.

SOLI DEO GLORIA

Print Friendly, PDF & Email