Nie znam Boga który łamie ludziom ręce i rozbija glowy a znam Boga który leczy, pomaga przezwyciężyć,daje właściwe wnioski przez pokute i upamietanie, opatruje.

Dwóch różnych Bogów

W mentalności człowieka podążającego za powyższą nauką Bóg Nowego Testamentu nie jest taki sam jak Bóg w Starym Testamencie. Upadły umysł zawsze dryfuje z daleka od prawdy i odrzuca prawdę Pisma Świętego tworząc ku osobistemu pożytkowi idola, któremu potem oddaje cześć. I tak współczesny bożek jest kochający, czuły, litościwy i łagodny jak baranek, ale takie cechy jak sprawiedliwość przejawiająca się w karaniu grzechu, pomście za wyrządzoną niesprawiedliwość, suwerenność w dopuszczaniu do nieszczęść, chorób, kataklizmów, czy wogóle karaniu jako takim albo spychane są na boczny tor, albo też całkowicie ignorowane. W ten sposób Boża Świętość, najważniejszy atrybut naszego Pana, zostaje ograbiona z majestatu sędziego. Współczesny ewangelikalny bożek nie jest Bogiem Pisma.

“Bardzo istotnym problemem dzisiaj jest całkowita nieznajomość, wręcz ignorancja, charakteru Boga. To taka wersja bałwochwalstwa, gdzie rzutuje się własne oczekiwania i przekonania o tym jaki jest Bóg, a całkowicie pomija to, co mówi Pismo. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy spada na współczesnych “nauczycieli, pastorów i innych liderów”, którzy w ramach poprawności politycznej i dążenia do powiększenia zasobów ludzkich kłamią na temat Boga. Bo jak inaczej nazwać prezentowanie połowy prawdy o Bogu?” – Rodryg Florysiak

Jer. 19:11 Tak mówi PAN zastępów: Tak samo rozbiję ten lud i to miasto, jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można potem naprawić. 


Niezmienny charakter Boga

Natura Boga w tym jego Charakter nigdy nie ulegaja zmianie. Bóg nie ewoluuje i nie uczy się niczego. On jest który jest (2 Mojż. 3:14). Co to znaczy? On z pewnością nie będzie inny, nie jest tym, który się przeobrazi. On stanowczo powiedział: wszystko co można o Mnie powiedzieć dzisiaj, będzie można powiedzieć i jutro.

 • Bóg jest litościwy zawsze tak samo
 • On jest zawsze tak samo miłosierny
 • I zawsze tak samo nieprzekupny
 • Zawsze tak samo święty
 • Tak samo zawsze nienawidzi grzechu i tych, którzy grzech czynią

On się nie zmienia, tak naucza Stary Testament

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

 

Hebr. 1:12 Ty zaś jesteś ten sam,

 

Psalm 102:27 Ale ty zawsze jesteś ten sam,

 

Malach. 3:6 Gdyż ja Pan nie zmieniam sie,

Potwierdza to Nowy Testament pogłębiając zrozumienie Bożej niezmienności. Nie tylko w Bogu nie ma zmiany ale także nie ma mowy o jakimkolwiek zakrytym atrybucie, który zostałby ujawniony po czasie. Wszystkie Boże atrybuty objawione ludziom, objawione zostały od samego początku.

Jakub 1:17 Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany (παραλλαγὴ paralage) ani cienia zmienności (τροπῆς tropes).

παραλλαγή parallage – zmiana, wariacja, mutacja, np. zmiana orbity
τροπή trope – obrót (jak u ciał niebieskich)

Nie tylko Bóg się nie zmienia, ale też nie pokazuje się z innej strony. Bóg zawsze jest tak samo łaskawy, zawsze tak samo miłosierny i zawsze tak samo święty, sprawiedliwy, tak samo odpłaca w gniewie i zapalczywości za grzech. Bóg jest zawsze taki sam i ten sam. To istota Boskości.

Izaj. 45:7 Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynie to wszystko.
.
Rzym. 9:18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.

Tak jak w Starym Testamencie Bóg tworzy światłość i cmieność, daje zbawienie i nieszczęscie tak i w Nowym.

Hiob 12:6 Spokojne i bezpieczne są namioty zbójców tych, którzy drażnią Boga, którym Bóg daje w ręce dobre rzeczy.
.
Mat. 5:45 On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Bóg tak samo dba o grzeszników w Starym Przymierzu jak i w Nowym. Gdyby kara za grzech zawsze następowała natychmiast, nie było by na świecie ani jednego człowieka pozostającego przy życiu.

Izaj. 42:24 Kto podał na rozszarpanie Jakóba, a Izraela łupieżcom? Izali nie Pan, przeciwko któremuśmy zgrzeszyli?
.
Łuk. 23:28-29 28 Ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale raczej płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. 29 Oto bowiem idą dni, kiedy będą mówić: Błogosławione niepłodne, łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.

Los narodów jest całkowicie zależny od Boga, nieważne czy istaniały one w Starym, czy też w Nowym Testamencie

Izaj. 45:7 Który czynię światłość, i stwarzam ciemności; sprawuję pokój, i stwarzam złe. Ja Pan czynię to wszystko

 

Obj. 11:18 I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

To czy na świat przyjdzie dobro czy zło i w jakiej formie się pojawi zależy od Boga tak samo dziś jak i wczoraj

Treny 3:37-38 37 Któż jest, coby rzekł: Stało się, a Pan nie przykazał? 38 Izali z ust Najwyższego nie pochodzi złe i dobre?

 

Jan 19:1 Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry.

Bóg jest suwerenem nad wszystkim co dobre i złe tak dziś jak i wczoraj.

Ezech. 20:25-26 25. Dałem im równiez przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzieki którym nie mogli zycia zachowac, 26. i dopusciłem, ze kalali sie przez swoje ofiary,
.
Rzym. 1:28 A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;

Prawa narodów są całkowicie zależne od Boga. Tak było w czasach Zakonu, tak jest w Okresie Łaski. On zezwala na funkcjonowanie dobrej formy religii i złych religii w każdym zakątku świata. Jest to zależne tylko i wyłącznie od całkowicie suwerennego Boga.

Amos 3:6 Czy nie lęka sie lud, gdy w miescie zabrzmi trąba? Czy zdarza sie w miescie nieszczescie, którego by Pan nie wywołał?
.
Mich. 1:12 Będzie bowiem bolesna dla dobrych rzeczy ta, która mieszka na miejscach przykrych, przeto, żezstąpi złe od Pana aż do bramy Jeruzalemskiej
.
Dzieje 17:26-27 26 I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania; 27 Żeby szukali Pana, czy go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas.

Bóg zawsze wzywa do upamiętania, a jeśli do niego nie dojdzie, kara zostaje wymierzona.

Mich. 2:3 Dlatego tak mówi Pan: Oto Ja złe myślę przeciwko rodzajowi temu, z którego nie wyjmiecie szyj waszych, ani będziecie chodzić pysznie; bo czas zły będzie.
.
Mal. 2:2 Jeźli nie usłuchacie, i jeźli nie złożycie do serca, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, tedy poślę na was przeklęstwo, a przeklinać będę błogosławieństwa wasze; owszem jużem je przeklął: boście tego nie złożyli do serca
.
Łuk. 13:4 4 Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? 5 Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.

I na koniec, Bóg jest zawsze tak samo srogi i straszliwy dla niepokutujących grzeszników tak w Starym jak i Nowym Przymierzu!

Psalm 90:11 Któż zna srogość twego gniewu? Albo kto, bojąc się ciebie, zna twoją zapalczywość?
.
Przysłów 15:10 Sroga kara należy się temu, kto zbacza z drogi, a kto nienawidzi upomni, umrze.
.
Mat. 21:41 Złych srogo wytraci, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy będą mu oddawać plony we właściwym czasie.
.
Rzym. 11:22 Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty.
.
Rzym. 2:8 Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew.


Straszliwy Bóg

Czy Bóg Nowego Testamentu jest inny? Absolutnie nie. Cały czas wszystkie cechy Boga są takie same. W Nim nie ma żadnej zmiany. Bóg jest straszny i nieprzekupny oraz nie ma względu na osoby. Nie ma w Nowym Testamencie żadnej zmiany w istocie Boga.

5 Mojż. 10:17 Albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem bogów, i Panem panów, Bóg wielki, możny, i straszny, który nie ma względu na osoby, ani nie przyjmuje darów;
.

 • nieprzekupny
 • straszny
 • nie ma względu na osoby
  .

Rzym. 2:9-119 Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i Greka; 10 A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi. 11 U Boga bowiem nie ma względu na osobę.
.
Dzieje 8:20-24 20 I powiedział mu Piotr: Niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. 21 Nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem. 22 Dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy zamysł twego serca. 23 Widzę bowiem, że jesteś pogrążony w goryczy żółci i w więzach nieprawości. 24 Wtedy Szymon odpowiedział: Módlcie się za mnie do Pana, aby nic z tego, co powiedzieliście, mnie nie spotkało.
.
Hebr. 10:39 Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.
.

 • nieprzekupny
 • straszny
 • nie ma względu na osoby

Herod został przez Pana Jezusa zabity na miejscu i stoczony przez robactwo tylko za to, że nie oddał chwały Bogu.

Dzieje 12:23 W tej chwili uderzył go anioł Pana, dlatego że nie oddał chwały Bogu, i wyzionął ducha, stoczony przez robactwo.

Ananiasz i Safira zostali przez Pana Jezusa zabici za to, że okłamali Boga-Ducha Świętego

Dzieje 5:4-10 4 Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. 5 Ananiasz zaś, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. 6 Młodsi wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. 7 A po około trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. 8 I zapytał ją Piotr: Powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? A ona odpowiedziała: Tak, za tyle. 9 Wtedy Piotr powiedział do niej: Dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto są przed drzwiami ci, którzy pogrzebali twego męża, i ciebie wyniosą. 10 I natychmiast padła nieżywa u jego stóp. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pogrzebali obok męża.

Ale ktoś zaraz zaoponuje, że to nie Pan Jezus zabił Heroda, Ananiasza i Safirę, lecz że był to Ojciec. Jest to założenie nieprawdziwe, ponieważ wszelki sąd został przekazany w ręce Pana Jezusa. To Syn sądzi ku żywotowi i ku śmierci. I to On posiada władzę wykonawczą.

Jan 5:26-27 26 Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie. 27 I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym.

.


Retrospektywna ofiara Chrystusa

Cały gniew Boży został wylany na Chrystusa i został uśmierzony. Ale nie za wszystkich. Jedynie za wybranych do zbawienia, co miało miejsce jeszcze przed założeniem świata. Chrystus został przeznaczony jako ofiara zastępcza za niektórych ludzi, czyli za wybranych przed założeniem świata. Nad pozostałym stworzeniem gniew Boży pozostaje. A skoro gniew to i sąd.

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.
.
1 Piotra 1:20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.
.
Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.
.
Hebr. 12:28-29 28 Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. 29 Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.

Koniec końców, Pan Jezus zniszczy cały istniejący świat w ogniu kosmicznej implozji, likwidując w ten sposób wszystko co sam stworzył włączając w to każdą żywą istotę, która nie została przez Niego zbawiona.

2 Piotra 3:11 Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności;

Ofiara Chrystusa uśmierza Boży Gniew, tak, że wybrani nie podlegają Bożemu sądowi skazującemu na wieczne potępienie. Jednak nie wszyscy ludzie dostąpią tego przywileju. Żaden niewierzący człowiek, to znaczy taki, który nie został przez Boga wybrany do zbawienia, nie uniknie tego Gniewu tak w sensie ostatecznym jak i doczesnym. Bóg niewybranym do zbawienia okazuje ten gniew przez wiele pokoleń tak, że upamiętanie, jeśli wogóle, to przyjdzie do trzeciej lub czwartej generacji.

2 Mojż. 34:6-7 6 Wtedy przechodził PAN przed nime i wołał: PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę; 7 Zachowujący miłosierdzie nad tysiącamig, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia.

Wszyscy zbawieni, są wolni od gniewu Bożego Sądu dzięki ofierze Chrystusa. Mesjasz poniósł na krzyż i zapłacił za wszystkie grzechy wybranych do zbawienia: przeszłe, obecne i przyszłe. Pomyślmy o tym! Kiedy 2 000 lat temu zawisł na drzewie nie było nas nawet na świecie, nie było też naszych grzechów a jednak zapłacił za nie.

 • My, urodzeni po Chrystusie aby to zrozumieć musimy spojrzeć historycznie wstecz na Jego ofiarę przyjmując z wiarą Bożą obietnicę zbawienia
 • A święci narodzeni przed Chrystusem, którzy ufali Bogu, aby to zrozumieć, musieli patrzeć w przyszłość przyjmując z wiarą Bożą obietnicę zbawienia

1 Piotra 1:11 Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.
.
Hebr. 10:14 Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.


Herezja Dualizmu

Nie jest właściwym mieszać Stary Testament, gdzie byla inna mentalność. z Nowym gdzie bylo co innego. Ignorowanie łaki przez Jezusa Chrystusa i mieszajac stare z nowym nie jest dobre. Fragmenty mówiące o Bożym gniewie owszem są, ale przypisane do innego kontekstu uwzgledniajace czasy i mentalność tamtych ludzi, ich nieprawosci tlo historyczne. Teraz jest czas łaski.

Wniosek: skoro obecnie jest czas łaski i Bóg zmienił swój charakter, nic nie stoi na przeszkodzie aby grzeszyć do woli. On przecież już nie karze za grzech jak dawniej.

Dualizm to starożytna herezja ucząca, że tylko dobre rzeczy pochodzą od Boga, a tylko złe od diabła. Herezja ta postrzega Boga i diabła jako równorzędnych przeciwników w stanie wojny, a ludzkość znajduje się w sercu tej wojny (i często ma decydujący wpływ na jej wynik). I tak np. zielonoświątkowi sztukmistrze uwolnienia nauczają pewnej formy dualizmu. Będą twierdzić, że Bóg wprawdzie jest ponad szatanem, lecz w praktyce to diabeł rządzi wszystkim, Bóg stoi na uboczu i jest zależny od wysiłków człowieka. Zatem w ich systemie to szatan jest suwerenem. Idea, że większość, o ile nie wszystkie niedobre rzeczy pochodzą od diabła i demonów jest doskonale rozwinięta w tej teologii. Są tam duchy biedy, duchy złego małżeństwa, złych relacji, problemów w pracy, są tam demony odpowiedzialne za każdy problem. Są rządzące demony sprowadzające ciemności na narody tak, że Ewangelia nie może się tam przedostać (to otwarcie zaprzecza wszechmocy i suwerenności Boga.)

Dzieje 16:7 Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bitynii, ale im Duch nie pozwolił.

W rzeczywistości szatan i demony, choć Boga nienawidzą, muszą wykonywać wolę Boga. Bóg jest w pełni suwerenny i czyni co chce.

1 Król. 22:20-23 20 I rzekł Pan: Kto zwiedzie Achaba, aby szedł a upadł w Ramot Galaad? A gdy mówił jeden tak, a drugi inaczej; 21 Tedy wystąpił duch, i stanął przed Panem, mówiąc: Ja go zwiodę. A Pan mu rzekł: Przez cóż? 22 Odpowiedział: Wynijdę, a będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich proroków jego. I rzekł mu Pan: Zwiedziesz, i pewnie przemożesz. Idźże, a czyń tak. 23 Przetoż teraz oto dał Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich proroków twoich, gdyż Pan wyrzekł przeciwko tobie złe.”

Cokolwiek ci się przydarza, wiedz, że Bóg na to zezwala i jeśli zaprawdę jesteś chrześcijaninem, przyczyni się to dla twojego dobra.

Rzym. 8:28 A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.

Nauki uwolnienia zaprzeczają temu oczywiście i w rzeczywistości plują Bogu w twarz za każdą próbę, którą On dopuszcza, będąc w bezpośrednim nieposłuszeństwie w stosunku do Biblijnego przykazania aby mu dziękować za wszystko.

1 Piotra 2:19 To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie.

 

1 Piotra 3:17 Lepiej bowiem – jeśli taka jest wola Boga – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle.

 

1 Tes. 5:18 Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.

Cierpienie jest jednym ze środków Bożego wychowania. Bóg stosuje dyscyplinę w celu:

 • prewencji grzechu

1 Piotra 4:1 Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu;

 • uzyskania właściwego obrazu własnej osoby

2 Kor. 12:7 A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił.

 • doczesnego uświęcenia skutkującego pewnością zbawienia

Hebr. 12:4-8 4 Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi; 5 I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów: Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina. 6 Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. 7 Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? 8 A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami.

 • poznania Boga i pokuty

Hiob 42:5-6 5 Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. 6 Dlatego żałuję i pokutuję w prochu i popiele.

Człowiek cierpiący to człowiek rozumiejący swoje prawdziwe znaczenie w oczach Bożych. To człowiek leżący w popiele i całkowicie polegający na Bogu, ufając tylko w Jego łaskę.
.


Cerdon i Marcjon

Przyjżyjmy się historycznemu źródłu herezji dualizmu, której ojcem był Marcjon. Marcjonici była to bliska gnostycyzmowi grupa religijna założona około 145 roku przez Marcjona z Synopy. Wyznawcy skupieni w tej sekcie, zupełnie jak inni gnostycy, uznawali Jahwe za boga surowego i sprawiedliwego a Boga Nowego Testamentu za dobrego i kochającego.

Uznawali judaizm za “religię tego świata” i nie dostrzegali związku chrześcijaństwa z Judaizmem. Twierdzili, iż Jezus był wysłannikiem Najwyższego Boga Miłości i Światła (ale nie boga Jahwe). Doktryna Marcjonitów opisywała dwóch Bogów, istniejących obok siebie i niezależnie od siebie. “Sprawiedliwy” bóg Izraela i “dobry” Bóg Ewangelii byli istotami przeciwstawionymi sobie, aczkolwiek nie walczącymi ze sobą.

Tak o naukach Marcjona w swoim dziele O herezjach pisał Teodoret z Cyru:

“Marcjon zaś i jego nauczyciel Cerdon również z kłamstwa Szymona (maga) wzięli podstawy bluźnierstwa, lecz otworzyli nową, inną drogę bezbożności. Cerdon pojawił się za Antoninusa I i mówił, że

 • kim innym jest Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego nie znali prorocy,
 • a kim innym twórca wszystkiego i dawca Prawa Mojżeszowego,

I że jeden jest sprawiedliwy, a drugi dobry. Cerdon mówi, że jeden nakazał w Prawie wybijać oko za oko i ząb za ząb

2 Mojż. 21:24 Oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę

 

3 Mojż. 24:20 Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb; jak ranił człowieka, tak niech mu oddadzą

 

5 Mojż. 19:21 Twoje oko się nie zlituje: życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę

A ten dobry wzywa w Ewangeliach, żeby człowiek uderzony w prawy policzek nadstawił też i drugi i żeby temu, kto chce zabrać płaszcz, oddać też i szatę

Łuk 6:29Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto zabiera ci płaszcz, i szaty nie odmawiaj

 

Mat. 5:39-40 Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto zabiera ci płaszcz, i szaty nie odmawiaj39 Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 40 Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz.


Sprostowanie

W kulturze Żydowskiej uderzenie w prawy policzek czyniło się lewą, czyli słabszą ręką, na dodatek zewnętrzną częścią dłoni lub jej palcami. Miało to swoje symboliczne znaczenie i było formą okazania zniewagi. Zupełnie jak w europejskiej kulturze uderzenie rękawiczką w twarz w celu upokorzenia. Zatem Jezus nie nakłaniał do poddania się wszelkiej przemocy a jedynie zalecał, aby nie sprzeciwiać się zniewagom, które sam pomści w przyszłości.

Hebr. 10:34 Znamy bowiem tego, który powiedział: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu: Pan będzie sądzić swój lud.

Więcej w artykule Nadstaw drugi policzek


“Jeden przykazał w Prawie miłować przyjaciela i nienawidzić wroga, a drugi wezwał do miłowania nieprzyjaciół

Mat. 5:43-44 43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. 44 Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;

Ten zupełny głupiec nie wiedział, że także w Prawie nakazuje się odprowadzić zabłąkanego wołu nieprzyjaciela, pomóc w podniesieniu owcy, która upadła i nie lekceważyć nieprzyjaciela proszącego o pomoc

5 Mojż. 22:1 Jeśli zobaczysz zabłąkanego wołu albo owcę swego brata, nie omijaj ich, lecz koniecznie odprowadź je do swego brata.

 

5 Mojż 22:4 Jeśli zobaczysz, że osioł albo wół twego brata upadł na drodze, nie omijaj ich, lecz niezwłocznie pomóż mu je podnieść

i że ten, który przez niego nazywany jest jedynym dobrym, groził Gehenną człowiekowi nazywającemu brata głupcem

Mat. 5:22 Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega karze ognia piekielnego

i ukazując samego siebie jako sprawiedliwego, mówił: „Miarą, którą wy mierzycie, i wam odmierzą”

Mat. 7:2 Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone.


Sprostowanie

Przykazanie miłości bliźniego było zawarte w Prawie Bożym. Nauka o nienawiści do wrogów należała raczej do ustnej tradycji żydowskiej. Wniosek, jaki wyciągnęli żydowscy uczeni w Piśmie był fałszywy. Zakładali oni, że skoro należy kochać bliźniego to nieprzyjaciela należy nienawidzić. Zawęzili oni zakres znaczeniowy słowa bliźni do przyjaciół.

3 Mojż. 19:18 Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego

Jednak nakaz miłosierdzia w stosunku do nieprzyjaciół  znajdziemy w Księdze Przysłów. Bóg Starego Testamentu to ten sam Bóg, jaki objawił się w Nowym.

Przysłów 25:21Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą;
,
Rzym. 12:20 Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę.
.


Żródło herezji

Apostoł Jan ostrzegał przed gnostycyzmem. Herezja ta uznawała, że wszystko co cielesne jest grzeszne a co duchowe jest dobre, dlatego też Chrystus nie mógł przyjść na świat w ciele. Nauka ta została potępiona przez Apostoła Jana i określona jako duch antychrysta.

1 Jana 4:2-3 2 Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. 3 Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, i już teraz jest na świecie.
.
2 Jana 1:7Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

Konsekwencją dualizmu cielesne-złe, duchowe-dobre, jest nauka gnostyków twierdząca, że człowiek duchowy nie jest podległy ciału i może grzeszyć bez ograniczeń. I z tą herezją rozprawia się Apostoł Jan pisząc:

1 Jana 1:6-86 Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. 7 A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy.

Nauka ta przedostała się do wszelkiej maści ruchów uświęceniowych powodując całkowitą separację człowieka od Bożej łaski i wiodąc wyznawców na wieczne zatracenie.

Gnostycy dochodzili do wniosku, że ponieważ znają wielką tajemnicę i są szczególnie przez Boga wybrani jako ci duchowi chrześcijanie, uznali, że nie mogą popełniać grzechu niezależnie od tego co czynią. W ten sposób dopuszczali się najgorszych grzechów jak orgie, cudzołóstwa, wszeteczeństwo i bałwochwalstwo, twierdząc, że to nie grzech.
.


Wojny do których dopuścił Bóg

Bóg tak samo jak wcześniej dopuszcza do wojen i kataklizmów. Żadne nieszczęście, plaga czy katastrofa nie może się wydarzyć jeśli Bóg na to albo nie zezwoli albo aktywnie jej nie spowoduje. I to wszystko w czasie łaski! Obraz Boga, który jest miłością ale nie jest sędzią jest fałszywy. To raczej idol ludzkich wyobrażeń, bałwan, któremu oddają cześć rzesze idących na zatracenie wyznawców.

Decyzję o wojnie zawsze podejmują przywódcy. Czemu to jest istotne? Ponieważ ich kroki zawsze są w rękach Boga, ich decyzje zawsze odpowiadają suwerennemu planu Stwórcy.

Przysłów 21:1 Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód; kieruje je, dokąd chce.

Wojna Ofiary Data Lokalizacja
II Wojna Światowa 153 000 – 75 000 000 1939-1945 Na calym swiecie
Podboje mongolskie 30 000 000 – 40 000 000 1206-1368 Eurazja
War Three Kingdoms War 36 000 000 – 40 000 000 184-280 Chiny
podbój Ming  25 000 000+ 1616-1662 Chiny
Hiszpański podbój imperium Azteków 24 300 000+ 1519-1632 Meksyk
Druga wojna Chińsko-Japońska 20 000 000 – 25 000 000  1937-1945 Chiny
Rebelia Lushan 13 000 000 – 36 000 000  755-763 Chiny / Wietnam
Wojny germańskie 15 450 000+ 113-596 Europa
Pierwsza Wojna Swiatowa 8 545 800 – 21 000 000 1914-1918 Na calym swiecie
Podboje Timura 8 000 000 – 20 000 000 1370-1405 Eurazja
Rewolucja Dungana 8 000 000 – 12 000 000 1862-1877 Chiny
Chińska wojna domowa 8 000 000 1927–1949 Chiny
Hiszpański podbój imperium Inków 8 400 000 1533-1572 Peru
Rekonkwista 7 000 000+  711-1492 Półwysep Iberyjski
Rosyjska wojna domowa 5 000 000 – 9 000 000 1917-1922 Rosja
Wojna trzydziestoletnia 3 000 000 – 11 500 000 1618-1648 Europa
Wojny osmańskie w Europie 5 500 000+ 1821-1921 Wschodnia Europa
Wojny mauretańskie 5000 000+ 534-548 północna Afryka
Wojny napoleońskie 3 500 000 – 7 000 000 1803-1815 Na calym swiecie
Wojny Mughal-Maratha 4 600 000+ 1658-1707 Indie
Bunt Żółtych Turbanów 3 000 000 – 7 000 000 184-205 Chiny
Druga wojna w Kongo 2 500 000 -5 400 000 1998-2003 Afryka Centralna
Francuskie wojny religijne 2 000 000-4 000 000 1562-1598 Francja
 Indyjska rebelia z 1857 roku 800 000 – 10 000 000 1857-1858 Indie
Wojna Stuletnia 2 300 000 -3 300 000 1337-1453 Zachodnia Europa
Wojna Wietnamska 800 000 – 3 800 000 1955-1975 Wietnam
Krucjaty 1 000 000 – 3 000 000 1095-1291 Europa / Bliski Wschód (” Ziemia Święta “)

Nasz Bóg jest w pełni suwerenny. On daje życie i je odbiera. On wywyższa i poniża. On rani i leczy. On i jeszcze raz On ma wszelką władzę na niebie i ziemi

5 Mojż. 32:39Spójrzcie teraz, że to ja, tylko ja jestem, a nie ma innych bogów oprócz mnie. Ja zabijam i ożywiam, ja ranię i ja leczę, i nikt nie wyrwie z mojej ręki.
.
Mat. 28:18 Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.


Zobacz w temacie

 

 

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan