„Uczucia to najżywsze i najintensywniejsze reakcje wypływające ze skłonności i woli duszy”. – Jonathan Edwards, Istotne doznania
.
“Duch Święty wytwarza w nas zachwyt nad Piśmem Świętym, tęsknoty za posłuszeństwem. On wytwarza w nas radość w doświadczeniach, miłość od innych wierzących, pragnienie wspólnoty, zrozumienie Biblii, odkrycie Pisma, skłonność do modlitwy, święte uczucia, pragnienia wywyższania Boga, dziękczynne serce, uwielbienie jako sposób życia i zwiększające się podobieństwo do Chrystusa.” – John MacArthur, Badając duchy

Jak powinniśmy myśleć o emocjach w naszym życiu?

Pismo Święte przedstawia nam emocje w bogatych i barwnych kolorach. Poczynając od rodzinnych konfliktów do politycznej intrygi, od rolnictwa do życia w wielkim mieście, od narodowego pokoju do międzynarodowego okresu wojny, od lojalności i przyjaźni do odrzucenia i zdrady, od influencji i bogactwa do suszy i biedy, od piękna ogrodu do horroru naturalnych katastrof, od wolności i odpoczynku do niewolniczej przemocy, od czystego uwielbienia Boga do przeróżnych form bałwochwalstwa, Pismo Święte ukazuje pełny zakres ludzkich doświadczeń. Jest przepełnione historiami do których możemy się odnieść i charakterami, które są nam podobne. Pomijając historyczne i kulturowe różnice Biblijny świat jest jak nasz świat w symfonii codziennych doświadczeń.

Szczerość aż do bólu

Pismo jest brutalnie szczere, prezentując nam ludzi i sytuacje z otwartością z jaką gdybyśmy to my ją zamierzali przedstawić to byśmy ją opisali łagodniej. Nie pozwala na pominięcie grzechu, siły uderzenia grzechu na nas i świat. Ale jest również szczere z jeszcze jednego powodu: aby zademonstrować nam jak mądrość Pana i transformująca łaska Jezusa są wystarczająco mocne do rozwiązania największych problemów ludzkich doświadczeń. Jeśli ostrożnie czytasz Pismo Święte nigdy nie pomyślisz, że praca Chrystusa jest dla dobrze przystosowanych ludzi, którzy tylko potrzebują odkupienia jak zastrzyku. Nigdy nie przedstawia stanu człowieka lub jego dylematu poza zasięgiem ewangelii.

Odkupienie jest niczym innym jak ratunkiem bezradnych ludzi stojących przed wiecznością w cierpieniach oddzieleni od miłości Boga.

.

Jaki ma to związek z uczuciami?

Wielki! Pokazując na każdej stronie życiowe doświadczenia Pismo przedstawia cały zasięg ludzkich emocji. Przedstawia agresywną zazdrość Kaina, łzy żalu bezpłodnej Hannah, bojaźń Izraela jak ich Egipscy panowie okrążają ich nad Czerwonym Morzem. Obrazuje radość narodowego zwycięstwa, radość czystego uwielbienia i druzgoczącego smutku Dawida po śmierci jego nikczemnego syna Absaloma. Przedstawia życzenie śmierci zniechęconego Eliasza, bezdusznych faryzeuszy, desperackie wołanie o pomoc żebraków. Ukazuje gorliwość Chrystusa kiedy bezczeszczono świątynię, Jego ból i rozpacz rozłąki z Ojcem, Jego czułość w odszukaniu przestraszonych i zdezorientowanych uczniów po zmartwychwstaniu. Ukazuje jak Zachariasz świętował narodziny swojego syna, Marię i Martę w żałobie po śmierci brata. Pełny zakres uczuć jest przedstawiony w Piśmie Świętym przez Tego, który zna ludzkie serca. Emocje przenikają, każdy aspekt naszego życia, dlatego też nie są one osobną kategorią sortowania informacji o danej osobie. Emocje są ważnym aspektem tych czterech kategorii. Każda rzeczywistość o człowieku jest ubarwiona emocjami. Jest wplatana we wszystkie sytuacje, reakcje, myśli i motywy jakie posiadamy. Uczucia są jak pogoda naszych związków i sytuacji. Możemy żyć otoczeni gniewem innej osoby lub pod presją czyjejś zazdrości. Możemy się znaleźć w zimnej, ciemnej nocy żalu lub cieple życia,zdrowia i pokoju. Uczucia są niezbędną częścią każdego związku i sytuacji w której Bóg nas suwerennie umieścił.
.

Klucz do zrozumienia

Nasze reakcje, myśli i słowa mają emocjonalne komponenty. Precyzyjne zrozumienie motywów i schematu czyjegoś zachowania obejmuje rozpoznawanie koloru emocji wszystkiego co zostało powiedziane i uczynione. Myśli nie istnieją w jakiejś bezemocjonalnej przestrzeni. Jeśli myślimy, że nasza praca jest niemożliwa do wykonania stajemy przed wykonaniem zadania z frustracją i zniechęceniem. Jeśli zrozumiemy w naszych sercach dobroć, łaskę i chwałę naszego Pana będziemy żyć z radością i nadzieją. Nie możesz w pełni zrozumieć co ludzie myślą dopóki nie będziesz wiedzieć co czują. Nasze uczucia wyrażają reakcje naszych interpretacji – interpretujemy też własne uczucia.

Z motywami jest tak samo. Moje emocje są jedną z kilku dróg, jak moje serce wyraża czego pragnę, co cenię i czemu służę. Jeśli żyję dla twojej miłości, przyjaźni, przywiązania, to jeśli mnie odrzucisz uczucie smutku i gniewu wypełni moje życie. Jeśli cenię sobie zdobycie sławy, osiągnięcie celu sprawi, że będę szczęśliwy nawet jeśli nie jestem radosny, a moje szczęście jest chwilowe. Jeśli chcemy wiedzieć czego naprawdę ludzie pragną musimy wiedzieć jakie jest ich życie emocjonalne. Szczęście jest rezultatem otrzymania tego czego pragnie moje serce. Zniechęcenie jest emocjonalną reakcją mojego serca kiedy to dla czego żyję oddala się ode mnie. Moje serce jest przepełnione strachem kiedy niespodziewanie tracę to o czym jestem przekonany, że jest mi niezbędne, że tego potrzebuję. W skrócie, nasze uczucia odzwierciedlają to co wielbimy. Ukazują nam co uchwyciło nasze serce. Bóg dał nam emocje jak nas stworzył na swoje podobieństwo; mają one pomóc nam żyć z Nim w duchowym związku. Są one kluczowym wskaźnikiem,czy żyjemy z Nim w radosnej ugodowej duchowej bliskości, czy służymy czemuś innemu. Emocje są obecne w każdej sytuacji, każdej reakcji,myśli i każdym motywie.
/

Poznanie w cierpliwości

Jeśli rozumiesz historię odkupienia wiesz, że Bóg nie jest w strasznym pośpiechu, który tak  często motywuje nasze starania w pomaganiu innym. Biorąc z Niego przykład możemy poświęcić czas na pytania, słuchanie, myślenie, interpretowanie i modlitwę. Nie powinniśmy przypuszczać, że wiemy o ludziach więcej niż naprawdę wiemy. Biorąc pod uwagę Boży przykład, który zachęca nas do poświęcenia czasu, aby zadawać biblijne pytania ,które pomogą ludziom popatrzeć na siebie i swoje życie. Mobilizuje nas do zadawania pytania za pytaniem zapewniając ich, że naprawdę chcemy zrozumieć, uporządkować to czego już się nauczyliśmy i co pozwoli nam zastanowić się nad tym z odmiennej perspektywy Pisma Świętego. Robimy to wszystko, aby przynieść transformującą łaskę Chrystusa w życie ludzi takimi jakimi naprawdę są w samym środku tego z czym się naprawdę borykają.

Praca dobrego poznania ludzi jest napędzana poprzez dwa wspaniałe nakazy Jezusa podsumowane w Ewangelii Świętego Mateusza

Mat. 22:37-40 Kochaj twojego Pana i Boga całym sercem,duszą i umysłem! —odpowiedział Jezus.—To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. Drugie jest podobne: Kochaj innych tak, jak kochasz samego siebie! Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo Mojżesza i księgi proroków

Ponieważ kocham Boga, chcę przedstawiać prawdę z dokładnością, przejrzystością i prawidłowo. Chcę budować mosty porozumienia w mądrości Słowa po szczegóły ludzkiego życia. Ponieważ kocham ludzi nie będę zadowolony z rzucania granatów generalnej prawdy w ich stronę. Raczej, poprzez dobre pytania, zaangażowane słuchanie i ostrożną interpretację wejdę w ich świat ze zrozumieniem koniecznym do wniesienia pomocy Chrystusa tam gdzie jest ona naprawdę konieczna.

“Instruments in the redeemer’s hands” Paul David Trip

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan