Dzieci błogosławieństwem

Bóg patrzy na posiadanie potomstwa z aprobatą a dzieci mają być objęte opieką.

Tyt. 2:3-5 3 Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. 4 Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci; 5 Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.
.

1 Tym. 5:14 Chcę więc, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zajmowały się domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy

Aktywne planowanie rodziny

Psalm 127 mówi, że dzieci są darem od Boga, a człowiek posiadający wiele dzieci jest błogosławiony. Wielka rodzina wymaga zwiększonej odpowiedzialności, jednak dzieci wychowane w Boży sposób będą wpływać na świat w dobry sposób i dla chwały Pańskiej.

Psalm 127:3-5 3 Oto dzieci są dziedzictwem od PANA, a owoc łona nagrodą. 4 Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu. 5 Błogosławiony mąż, który napełnił nimi swój kołczan; nie doznają wstydu, gdy się w bramie będą rozprawiać z nieprzyjaciółmi.

Pomimo tego, że dzieci są wielkim błogosławieństwem od Boga, to człowiek bierze aktywny udział w prokreacji, „zapełnianiu kołczanu”. Zatem to człowiek podejmuje świadomą decyzję o posiadaniu lub nie posiadaniu potomstwa. Nigdzie w Słowie Bożym nie znajdziemy nakazu posiadania potomstwa, nie znajdziemy również zakazu kontroli urodzin, czy też ograniczenia czasowego we wstrzymywaniu się w posiadaniu potomstwa, Słowo Boże nie zabrania decydowania o tym , kiedy małżeństwo uzna swoją rodzinę za kompletną.
.

Cel małżeństwa

1 Kor. 7:1-6

1 Co do spraw, o których mi pisaliście: Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety.

2 Jednak aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża.

3 Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi.

4 Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona.

5 Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.

6 Lecz to, co mówię, jest z pozwolenia, a nie z rozkazu.

7 Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga, jeden taki, a drugi inny.

8 A do nieżonatych i wdów mówię: Dobrze będzie dla nich, jeśli pozostaną jak ja.

9 Lecz jeśli nie mogą się wstrzymać, niech wstąpią w stan małżeński. Lepiej jest bowiem wstąpić w stan małżeński, niż płonąć.

  • Celem małżeństwa jest uniknięcie nierządu, pokuszeń i pożądliwości, wersy 2, 3 i 9
  • Małżonkowie mają współżyć ze sobą, wersy 3-5
  • Wstrzymanie się od pożycia małżeńskiego powinno być krótkotrwałe a jego przyczyną nie antykoncepcja lecz oddanie się modlitwie i postom, wers 5
    .

Człowiek od poczęcia

Biblia jasno definiuje nienarodzony płód jako żywego człowieka.

Psalm 139:13-16 13 Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki. 14 Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. 15 Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. 16 Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Nie wszystko dozwolone

Jednakże nie wszystkie metody kontroli urodzin są akceptowalne. Aborcja, najbardziej popularna współcześnie metoda to morderstwo karane śmiercią.

2 Mojż. 21:22 Jeśli mężczyźni się pokłócą i uderzą kobietę brzemienną, tak że wyjdzie z niej płód, jednak bez żadnej szkody, to musi ponieść karę, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety, a da według uznania sędziów.

Każda forma antykoncepcji, która niszczy płód lub zapłodnioną komórkę jajową jest złem.  Nieaborcyjne formy antykoncepcji jak tabletki, kondomy, wazektomia, podwiązanie jajowodów nie stwarzają problemów w ujęciu Słowa Bożego. Jeśli oboje z małżonków są przekonani w swym sumieniu przed Bogiem, że nie powinni mieć więcej dzieci, żaden fragment Słowa Bożego nie zabrania im tego. Innymi słowy, kontrola urodzin jest biblijnie dozwolona.

Jednakże małżeństwa nie powinny praktykować kontroli urodzin, jeśli godzi to w ich sumienie.

Rzym. 14:23 Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie je z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. .

Przypadek Onana

Przeciwnicy antykoncepcji przywołują przykład z Księgi Rodzaju, gdzie Onan obcując z kobietą dokonywał przerywanego stosunku.

1 Mojż. 38:7-10 7 A Er, pierworodny Judy, był zły w oczach PANA, więc PAN go zabił. 8 Wtedy Juda powiedział do Onana: Obcuj z żoną twego brata i ożeń się z nią, i wzbudź twemu bratu potomstwo. 9 Lecz Onan wiedział, że to potomstwo nie miało być jego; gdy obcował z żoną swego brata, wyrzucał swoje nasienie na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa swemu bratu. 10 I nie podobało się PANU to, co Onan robił, dlatego i jego PAN zabił

Onan celowo nie chciał wzbudzić potomstwa swojemu bratu. Spowodowane było to zazdrością i egoizmem, potomstwo miało być przypisane bratu a nie Onanowi. Przyczyną śmierci Onana był nie sam akt przerywanego stosunku, lecz za tym aktem stojące zło wynikające z   natury Onana. Przyczyną śmierci było przestępstwo przeciwko świętości i dobrobytowi Bożej rodziny. Linia Judy została zagrożona. Argument, że Bóg zabił Onana ponieważ ten stosował antykoncepcję jest niezasadny. Bóg zabił Onana ponieważ ten z powodu egoizmu i zazdrości nie chciał wzbudzić bratu potomstwa, które potem do niego by nie należało.
..

Pierwszy Kościół przeciw abrocji

2 Mojż. 20:13 Nie będziesz mordował (תִּֿרְצָֽ֖ח׃ tresah)
.

5 Mojż. 5:17 Nie będziesz mordował (תִּֿרְצָֽ֖ח׃ tresah).

רָצַח ratsach – mordować

W I wieku czyli bardzo wczesnym okresie chrześcijaństwa obserwujemy zastosowanie przykazania nie będziesz mordował w stosunku do nienarodzonych i nowonarodzonych dzieci. Powinno to dać do myślenia wszystkim osobom, które nazywają się „wierzącymi” i popierają jednocześnie aborcję / eutanazję twierdząc, że nauka przeciw aborcji nie należała nigdy do tradycji chrześcijańskiej.
.

Didache

Jest jednym z pism wczesnochrześcijańskich; być może sięga do czasów, w których zostały napisane ewangelie. Dzieło było przedmiotem wielkiej czci, w pewnym okresie Kościoła odczytywana wraz z Listami.

Rozdział II
1. Drugie zaś przykazanie nauki;
2. Nie będziesz zabijał; nie będziesz cudzołożył; nie będziesz znieprawiał dzieci; nie będziesz czynił lenistwa; nie będziesz kradł; nie będziesz zajmował się magią; nie będziesz sporządzał napojów trujących; nie będziesz spędzał płodu, ani zabijał nowonarodzonego. Nie będziesz pożądał rzeczy bliźniego twego

.

Athenagoras (133 – 190 a.d.)

W epoce Marka Aureliusza (121 – 180 a.d.), pisze w swej Apologji:

„Uważamy za zabójczynie kobiety, które gubią płód, i mniemamy, że opuszczenie dziecka znaczy tyleż, co jeg o zabicie”

.

Tertulian (ok. 150 – 240 a.d.):

„Nam, którym jest wzbronione wszelkie zabójstwo, zakazuje się niszczenie płodu matki w jej łonie, nawet zanim się człowiek ukształtuje. Jest to zabójstwo dokonane zgóry przeszkadzać zrodzeniu człowieka, bowiem jakaż rożnica jest pomiędzy przeciwieniem się zrodzeniu duszy i wyrwaniem jej z ciała, jakie ona ożywia?” (Apolonia, 9)

Print Friendly, PDF & Email