Mat. 9:5 Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi.

Pastor Paweł Chojecki jest niewątpliwie barwną postacią. Jest on przywódcą Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie oraz twórcą partii politycznej 11 Listopada. Jest również redaktorem naczelnym magazynu Idź Pod Prąd, jak również prezesem telewizji internetowej o tej samej nazwie. Jego politycznym współpracownikiem jest Marian Kowalski, który deklaruje się jako rzymski katolik. Chojecki popiera Stany Zjednoczone i Izrael. Natomiast Rosja i Chiny są widziane jako imperia komunistycznego zła, które trzeba izolować ze sceny politycznej, a zwłaszcza Chiny, które dokonały już setek milionów aborcji. Z tego powodu Zachód jest moralnie upoważniony by wypowiedzieć wojnę Chinom. Chojecki stwierdza:

„Trzecia Wojna Światowa nie jest niczym złym”.

Zdaniem Chojeckiego nuklearne zbombardowanie Chin przyniosłoby pozytywny efekt dla ludzkości.


Trudno o bardziej niedorzeczne stwierdzenia. Ale jeśli ktoś w to wierzy, to co stoi na przeszkodzie by strzelać do lekarzy dokonujących aborcję? To już jest problemem w Stanach Zjednoczonych, a przykładem może być były amerykański ewangelista Joshua Feuerstein, który nawoływał do zastraszania lekarzy aborcjonistów. Niektórzy poszli o krok dalej i zabijali personel klinik aborcyjnych. Oczywiście, że w każdej populacji znajdziemy szaleńców, ale oni właśnie karmią się radykalną ideologią. Nie znam w Polsce żadnego kościoła chrześcijańskiego, który popierałby tego typu strzelaniny. Jednak nauczanie, że USA ma prawo zaatakować Chiny, może doprowadzić do tego, że słuchacze Idź Pod Prąd mogą dojść do podobnych wniosków co ewangelista Joshua Feuerstein.

Jezus ani apostołowie nie nawoływali do unicestwienia bezbożnych, chociaż apostołowie na początku tego nie rozumieli:

Łuk. 9:53-56 „Lecz nie przyjęli go, dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A On, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski”.

Ale na potrzeby argumentu załóżmy, że zaatakowanie Chin byłoby uzasadnione. Jaka byłaby gwarancja, że państwa zachodnie (głównie chodzi tu o USA) zlikwidowałyby aborcję w Chinach? Wiemy, że tak by się nie stało chociażby dlatego, że w USA dokonano już ponad 60 milionów aborcji od 1970 r. Jest zatem 0% szans, że USA powstrzymałyby aborcję w Chinach.

Pastor kontynuuje swoją wypowiedź:

„Ile ludzi wojna może pochłonąć, nawet nuklearna? 300 milionów? Wątpię”.

Wojna nuklearna spowodowałaby nie tylko błyskawiczne wyparowanie największych miast Chin i USA, ale też niewyobrażalne zanieczyszczenia atmosfery. Chmury radioaktywnego dymu przedostałyby się do stratosfery, przez co przykryłyby niebo na wiele miesięcy, co uniemożliwiłoby proces fotosyntezy. W efekcie nastąpiłby głód, który dotknąłby nie tylko populację chińską – mniejsze sąsiadujące państwa najprawdopodobniej przestałyby zupełnie istnieć.

Ja jestem protestantem i pastor Chojecki również uchodzi za protestanta. Jednak żaden kościół protestancki w Polsce (oprócz Kościoła Nowego Przymierza) nie popiera inicjatyw Chojeckiego i dlatego człowiek ten w żaden sposób nie reprezentuje stanowiska polskich protestantów. Jeśli zgadzasz się ze mną, udostępnij ten artykuł, aby pokazać, że protestanci odcinają się od tego typu nauk.

2 Tym. 6:20 „Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen”.

Artykuł pochodzi ze strony Blog Purytanina

Poniżej znajduje się film z zacytowanymi wypowiedziami Chojeckiego.

Ilość morderstw popełnionych na nienarodzonych dzieciach w niektórych krajach

Kraj Lata Zamordowanych dzieci Zamordowanych dzieci rocznie
Chiny 1971-2007 321 500 000 8 930 556
Rosja 1992-2008 40 000 000 2 500 000
USA 1973-2017 60 000 000 1 363 636
Japonia 1949-2005 48 000 000 857 143
Indie 1972-2004 20 500 000 640 625
Ukraina 1992-2008 8 430 000 526 875
Rumunia 1958-2008 22 300 000 446 000
Korea Poudniowa 1961-1999 16 500 000 434 211
Włochy 1978-2008 5 200 000 173 333
Polska 1955-2007 6 400 000 168 421
Anglia 1958-2008 7 500 000 150 000
Niemcy 1959-2009 5 500 000 110 000
Bułgaria 1953-2008 5 700 000 103 636
Węgry 1949-2008 6 100 000 103 390
Francja 1936-2007 6 900 000 97 183
Holandia 1970-2007 1 500 000 40 541

Na podstawie wyliczeń Jerzego Marcola


Zgubna droga

KNP stopniowo ale skutecznie izoluje swych członków od rodzin i znajomych spoza grupy, ludzie ci pozbawiani są prywatności i podlegają nieustannej kontroli. Podsłuchiwanie i donosicielstwo są na porządku dziennym. Przywódca wyznacza trendy mody, kobietom nie wolno dbać o siebie a mężczyźni muszą harować na dziesięcinę. Najbardziej szkoda mi p. Euniki, zamiast założyć normalną rodzinę marnuje się usługując zrzędliwemu ojcu. Jej uroda, inteligencja i pracowitość w normalnych warunkach mogłyby przynieść wiele dobra. Ma wspaniały potencjał dziennikarski. Wiem że teraz jedynym celem działań ipp będzie wojowanie ze mną, trudno ale czy kogokolwiek szanuje lub po prostu lubi pastor? Pastor? A może po prostuj władca marionetek. źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email