1 Tym. 3:15 A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

Wstęp

W roku 2017 łańcuch kościelnych konferencji trwał z pełnym rozmachem a z nim przychodzi bogactwo bezbożnych sojuszów. Nic więc dziwnego, że Hillsong i Jesus Culture w tym roku przewodzić w odstępstwie. Trzymając się nawoływania Pawła z Listu do Rzymian, wypadało by pastorzy i Chrześcijanie zdawali sobie sprawę z różnych taktyk których ruchy głównego nurtu używają by przyciągnąć młodych ludzi do swoich bluźnierczych ‚nabożeństw’.

Rzym. 16:17-18 17 A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. 18 Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi.

Dwa znaczne wydarzenia, o których należy pamiętać, odbędą się tej jesieni. W dwa weekendy, jeden po drugim po dwóch stronach USA. Każde ukaże grupę pełną fałszywych nauczycieli i muzykę graną przez Hillsong i Jesus Culture. Te sojusze pozwalają potężnym posługom muzycznym i ich nauczycielom zjednoczyć się i obrać za cel młodych ludzi swoim zmysłowym rodzajem uwielbienia i ich niebezpieczną teologią.

Od 21 do 23 Września, W Los Angeles odbędzie się pierwsza konferencja zatytułowana, „Niebo Przyjdź”, z udziałem Billa Johnsona wraz z jego zespołem kościoła Bethel, Lou Engle, i Krisa Vallatona; wraz z Carlem Lentzem i jego zespołem Hillsong. Zapowiada się epicki show. Z cenami biletów rzędu 200-250 dolarów za osobę, i pojemnością teatru Microsoftu 7,100 osób, te wydarzenie z pewnością pozwoli gangowi zarobić sporo grosza.

Następnego tygodnia od 27 do 30 września, Jesus Culture przybędzie na południe Orlando na Florydzie, by prowadzić mniejszą, lecz nie mniej heretycką „Konferencję Jezus”, gdzie Todd White, Kenneth Copeland, Benny Hinn, i Marilyn Hickey dołączą do grona mówców w stylu zespołu backstreet boys.

Obie te konferencje mają na celu wymieszanie starej szkoły z nową szkołą jako swego rodzaju przekazanie heretyckiej pałeczki. Wygląda na to, że Szatan zarzuca sieć na populację 80 milionów młodych ludzi z pokolenia Y (pokolenia cyfrowego) i stara się wyrwać tyle, ile zdoła, używając starej gwardii. Ale dlaczego heretyckie wystąpienia 2017 roku są czymś o czym powinieneś wiedzieć? Ponieważ Chrześcijanie, którzy nie mają pojęcia o strategiach wroga są bezbronni a kościoły które nie potrafią pewnie odpowiedzieć i wyjaśnić swoim młodym ludziom dla czego muszą unikać tego rodzaju konferencji są niezdolni do efektywnego pilnowania dusz swoich owiec.

Hebr. 13:17 Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne.

Kulenie się ze strachu nie jest rozwiązaniem. Nadzieja, że to wszystko jakoś ucichnie nie jest rozwiązaniem. Nieudzielanie odpowiedzi odpowiedzi nie jest rozwiązaniem. Jeśli nie jesteś pewien jakie fałszywe doktryny się tam znajdą, przestudiuj istotne wierzenia historycznego Chrześcijaństwa w odniesieniu do Boskości Chrystusa, zbawienia, Trójcy (szczególnie działania Ducha Świętego), według Pisma Świętego. Następnie porównaj to z tym czego „teologia słowa wiary”, „teologia małego boga”, „teologia ewangelii sukcesu” i teologia „nowego ruchu apostolskiego”, nauczają i robią w imieniu „Jezusa Chrystusa” a zobaczysz dlaczego te grupy są heretyckie.

Niedawno rozmawiałem z przyjacielem, który uczęszcza do Kościoła nauczającego biblii w Los Angeles, który podzielił się ze mną kilkoma niepokojącymi wiadomościami. Jego zbór masowo traci młodych ludzi na rzecz Hillsong LA i innych bardziej „atrakcyjnych” muzycznych spotkań. Nie mogli tego powstrzymać. Ich młodzież i młodzi dorośli znaleźli coś, co zagrało na ich emocjach, sprawiło, że się poczuli dobrze, i wydawało się być pełne miłości. Obojętność ogarnęła wielu młodych nieświadomych śmiertelnych doktryn ludzi w kościołach którzy zwyczajnie kupili ten fajny klimat muzyki i wizji ekumenicznej.

Byłem w stanie wyczuć napięcie w jego głosie gdy tłumaczył, że bał się tego cały czas. Wiele kościołów straciło dużo czasu na wygłaszanie swojego niezadowolenia z powodu metod działania i stylu Hillsong, ale kilka tylko efektywnie ukazało ich jako fałszywych nauczycieli. Być może z obawy przed stawieniem czoła najsłynniejszemu biznesowi w świecie ewangelicznym, ciało Chrystusa pozostało stosunkowo podzielone w temacie co zrobić z tymi popularnymi kaznodziejami. Wielu pastorów boryka się ze znalezieniem odpowiedniej równowagi.

  • Czy powinni mówić o tym problemie publicznie i zaryzykować wystawienie owiec na rzeczy o których nigdy mogły nie słyszeć?
  • Jak wcześnie jest zbyt wcześnie na alarmowanie o pewnych ruchach?
  • Czy odwiedzający po raz pierwszy będą chcieli powrócić do kościoła, który cały czas zajmuje słuchaczymową o fałszywych nauczycielach?
  • Czy najlepszym sposobem na walkę z fałszem jest studiowanie i znanie prawdy?
  • Jak wiele dobrze przygotowanych kazań zostałoby odsuniętych na bok jeśli mieli byśmy spędzać czas na na „polowaniu na heretyków” w niedzielne poranki?

Wszystkie te pytania są ważne, a pastorzy i ludzie muszą im stawić czoła z determinacją. Kościół musi konsekwentnie odpowiadać na pytania i unikać marnowania cennego czasu na kulenie się w strachu, cały czas uważając by nie kłaść nadmiernego nacisku na najnowsze heretyckie plotki bez podawania rozwiązania (coś, czego wszyscy możemy być winni). Ponieważ liderzy Kościoła kierują chaosem teologicznym, który takie ruchy jak Jesus Culture i Hillsong wpompowują w ekosystem ewangeliczny, poniżej podajemy pięć sposobów by chronić naszych młodych ludzi i resztę kościoła. Pamiętajcie, iż ta lista skierowana jest głównie do pastorów, lecz może być też przydatna dla każdego Chrześcijanina i rodzica.
.


Sposoby ochrony młodych ludzi

Głoś Słowo i traktuj prawdę priorytetowo

Nic tak nie wyposaża i umacnia Bożych ludzi jak Jego Słowo. Nie nauczysz się identyfikować fałszywych pieniędzy badając podróbki. prawdziwą walutę i zaznajomisz się dokładnie z jakością oryginału, wtedy odkryjesz podróbkę z daleka. By najlepiej wyposażyć Bożych ludzi do walki o Boże prawdy, muszą być oni wiernie nauczani Pisma w jego pełnym znaczeniu. Kościół musi położyć dużą wagę na swoim nauczaniu. Pastor może pozwolić misjonarzowi podzielić się historyjkami z pola misyjnego, wydać kilka oświadczeń czy pozwolić liderowi szkółki niedzielnej poprosić o więcej wolontariuszy, ale takie rzeczy są niepoważne w porównaniu do celu kazalnicy. Pastorzy muszą być niezłomni w swoim zadaniu a ludzie muszą być gotowi by żywić się Słowem. Starsi zboru muszą być pewni, że nic nie odbiera posługi głoszenia w kościele. Ludzie tego potrzebują, Muszą to mieć. Jeśli chodzi o strategie przeciw fałszywemu nauczaniu, seria kazań i wyklady na temat heretyckich nauk mogą być bardzo pomocne dla ludzi, są tylko pomocne gdy są odpowiednio głoszone. Innymi słowy, jeśli masz jakiś rodzaj nauczania w tej kwestii, musisz skupić się na tym co mówi Biblia, a nie tylko na tym jak niedorzecznie wygląda fałszywy nauczyciel, lub jak jest bogaty. Głoszenie prawdy i nadawanie kazalnicy priorytetowej rangi jest najlepszym sposobem na ochronę ludzi przed błędami.
.

Przygotuj się na odstępstwo z pewnością

Jeden z moich trenerów w szkolnych zwykł wykrzykiwać w swojej mowie przed meczem: „Przygotowanie daje pewność.” Było to prawdą na boisku i jest prawdą w pasterstwie owiec Bożych. Kiedy zajmujesz się pewnym błędem lub herezją której Hillsong lub Jesus Culture nauczają, miej odpowiednią wiedzę i bądź przygotowany. Ludzie mogą odkryć podróbkę lub pozera z daleka, więc jeśli pastorzy są nawet nieznacznie niepewni w swoim własnym rozumieniu kwestii, spowodują zamęt w głowach swoich słuchaczy. Jeśli pastor się nie modlił, nie był roztropny w przestrzeganiu obowiązku prawidłowego dzielenia się Słowem i przeprowadzenia ludu Bożego przez czasy odstępstwa, lud będzie reagował z przerażeniem, niepewnie w dzień próby. Zadaniem lidera jest być przed tymi których prowadzi. I jest zalecane by każdy Chrześcijański rodzic powziął tę strategię dla dobra swoich dzieci. Gdy ludzie zadają teologiczne pytania na temat pewnych sławnych pastorów, konferencji, czy książki, potrzebują by liderzy spokojnie, z miłością, i biblijnie podali odpowiedź na ich pytanie. To oczywiście oznacza to, że liderzy zbadali tę kwestię, studiowali swoją Biblię i poświęcili czas na emocjonalne rozwiązywanie problemu, zanim pomogą innym sobie z tym poradzić. Bądź niezachwiany i pewny siebie oraz przygotowany na to co Biblia powiedziała, że się stanie w dniach ostatnich

2 Tym. 3:1-17 1 A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. 2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni; 3 Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych; 4 Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga; 5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. 6 Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite pożądliwości; 7 Które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. 8 Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni jeśli chodzi o wiarę. 9 Lecz daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie jawna dla wszystkich, jak to się stało i z tamtymi. 10 Ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość; 11 Prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i Listrze – prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. 12 Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. 13 Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. 14 Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś; 15 I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

.

Chroń wiernych z żarliwą miłością

Jeśli pewnego dnia chłopak podjedzie pod mój dom Mustangiem i trąbi klaksonem podczas gdy córka w krótkiej spódnicy zbiega ze schodów mówiąc, „Pa tato, będę w domu koło północy” poczujesz pewną żarliwą miłość i słuszny gniew. Osobiście prawdopodobnie nie spełniłem mojego rodzicielskiego obowiązku zanim doszło do tego wydarzenia. Jeśli fałszywy nauczyciel celuje w naszą młodzież zmysłową muzyką wspartą śmiertelną teologią fałszywej wersji Chrystusa, pastorzy muszą wykazać się żarliwością i z pasją chronić ich przed tym! Widzieliśmy że zbyt wielu pastorów bardziej ekscytuje się najnowszymi nowoczesnymi budynkami, nowymi placami zabaw w służbie dla dzieci, nowymi książkami i swoimi rozbudowanymi bibliotekami niż obroną wiary. Nie ma nic złego w żadnej z tych rzeczy, ale one nadal są powierzchowne. Zbyt wielu pastorów odkładając na półkę swoją żarliwość kuli się w strachu gdy przychodzi czas by chronić stado przed wilkami. Kontrowersje nigdy nie powinny powstrzymywać pastorów przed ochroną owiec. Wilki kochają słabych pasterzy, którzy są zadowoleni z pobierania wypłaty, lecz są zbyt leniwi by stanąć do walki. Zbyt wielu pastorów omija problemy, odmawia nazywania rzeczy po imieniu, lub preferuje mówić o tych problemach w pasywno agresywny sposób. Nieświadome owce to jedna rzecz, gnuśni pastorzy to druga. Nie ma na to miejsca w biblijnym kościele.
.

Wykorzustuj materiał bibliny w odniesieniu do istotnych problemów

Jak powiedziano wcześniej, większość niedzielnych kazań nie może być tylko polowaniem na herezje. To właśnie w tym zakresie wiele zborów, nawet pełnych najlepszych intencji, posunęło się za daleko. Aby pomóc ludziom zdobyć wiedzę o większych doktrynalnych problemach z którymi zmaga się kościół rozważ poniższe opcje:

  • Załóż bloga dla swojego kościoła
  • Napisz krótką książeczkę lub książkę by pomóc swoim ludziom rozpoznawać odstępstwo.
  • Zrób tygodniowy lub miesięczny podcast na temat obecnych wydażeń i teologii
  • Napisz i rozpowszechnij rozpoznawczy dokument określający pozycję twojego kościoła.
  • Uruchom kanał na YouTube Wykonaj krótką serię nt. śmiertelnych doktryn, sfilmuj to i użyj DVD jako źródła wiedzy na lata Napomknij o rozbieżności w kościele, gdy twój tekst kaznodziejski na to wskazuje

To jest tylko krótka lista sposobów by podać biblijny materiał twoim ludziom i zajmowania się ważnymi kwestiami, bez brania dwóch tygodni wolnego od podróży werset po wersecie przez Ewangelię Jana, aby móc roztrząsać publicznie najnowsze błazeństwa pastora Steven’a Furtick’a. Lecz jeśli twój harmonogram nie pozwala ci lub nie możesz z jakiegoś powodu chronić stada w ten sposób zawsze masz do dyspozycji książki, opracowania, i blogi napisane przez innych wiernych nauczycieli Biblii. Niezależnie co pastorzy zdecydują by zrobić, coś zrobić trzeba. Ludzie potrzebują dobrego, bibijnego nauczania z kazalnicy i materiałów, które pomogą im walczyć o wiarę w dzisiejszej kulturze. Twoi ludzie ci podziękują gdy nie będą tylko wiedzieć o najnowszych heretyckich plotkach, lecz będą faktycznie wiedzieć co z tym zrobić.
.

Módl się za wiarę wiernych

Oprócz swojej żarliwej gorliwości i chęci zajęcia się fałszywymi nauczycielami, Paweł był pilny w swojej modlitwie. To nie były tylko jego ostrzeżenia. To nie tylko jego ostrzeżenia, nie tylko jego nauczanie, czy powołanie przez niego wiernych mężów do nadzoru kościoła ale i jego modlitwy chroniły wiarę kościoła. By kościół był skuteczny, modlitwa jest najwyższym priorytetem. Paweł napisał:

Efez. 1:15-23 Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych; Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach; Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego; Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych; I czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły. Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich; Wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi; Który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia.

W dniach ostatnich nie będzie spowolnienia odstępstwa. Nasz przeciwnik nie bierze dnia wolnego od swojej pracy. Kościół musi pozostać pilny w swoich zadaniach, a nauczyciele muszą być stanowczy w swoim zaufaniu w moc modlitwy, moc prawdy, i moc Bożą by przyciągnąć każdą ostatnią z Jego owiec do owczarni zanim Chrystus powróci.

Costi Hinn

Tłumaczyli: Robert Jarosz i Tomasz Faszcza

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan