19 Ducha nie gaście.  20 Proroctw nie lekceważcie. 1 Tes. 5:19-20

Interpretacja zielonoświątkowa

Według doktryny neomontanistów (czyli szeroko pojętych zielonoświątkowców) Duch Święty ciągle przemawia do ludzi poprzez nowe proroctwa. Przekonanie to między innymi opierają na kilku wyrwanych z kontekstu wersetach.

Neomontaniści interpretują “gaszenie Ducha” jako zabranianie prorokowania, w znaczeniu pozabiblijnego przekazu od Boga do człowieka. Dlatego też zachęcają oni do wsłuchiwania się w “wewnętrzny głos”, który uznają za słowa pochodzące od Ducha Świętego.
.

Refutacja

Wiemy, że tekst bez kontekstu jest pretekstem do wczytywania doktryny do Pisma Świętego. Dlatego rozważmy ten krótki fragment w bliższym i dalszym kontekście.

1 Tes. 5:1-21
1 A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano.
.

2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy.
3 Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą.
4 Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej.
.

5 Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
6 Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
7 Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
8 My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
10 Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
.

11 Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie.
12 I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają;
13 Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.
14 Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich.
.

15 Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich.
.

16 Zawsze się radujcie.
17 Nieustannie się módlcie.
18 Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.
.

19 Ducha nie gaście.
20 Proroctw nie lekceważcie.
21 Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre.
.


…Ducha nie gaście…
 • Kontekst frazy związany jest z:
  –  budowaniem wzajemnym, wers 11
  –  pracą w Panu, wers 12
  –  pocieszaniem bojaźliwych wers 14
  –  radością chrzescijańską wers 16
  –  modlitwą z dziękczynieniem wersy 17 i 18
  .
 • O tym samym informuje nas list do Efezjan i Kolosan gdzie pełnia Ducha utożsamiona zostaje z pełnią poznania spisanego Słowa.
  .
  Efez. 5:18-20 18 A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; 19 Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu; 20 Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa;
  .
  Kol. 3:16 Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.
  .
 • Nic we fragmencie nie wskazuje na pozabiblijne proroctwa czy wsłuchiwanie się w wewnętrzny głos.
  .

…proroctw nie lekceważcie…
 • Jesli chodzi o proroctwa musimy mieć na uwadze wers 2, który mówi o dniu Pana przychodzącym w nocy jak złodziej oraz wers 3, gdzie Bóg objawia znaki czasow końcowych.
  .
 • Powód, dla którego proroctw należy nie lekceważyć znajdujemy w wersie 4, gdzie Paweł ostrzega nas abyśmy nie tkwili w ciemności przez co “ten dzień nie zaskoczył nas jak złodziej”
  .
 • Mowa również o szacunku dla pracy nauczycieli w zborze, którzy pracują głosząc (przemawiając a zatem prorokując) Bożą naukę opartą o Stary Testament jak i powstające w tamtym czasie księgi Nowego Testamentu, którzy również wykładają Słowo Boże tak, aby było zrozumiałe dla  słuchaczy, wersy 12-13
  .
  2 Piotra 3:2
  Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela..
  .
 • προφήτης prophétés – głosić, wypowiadać, osoba obdarzona w dziele ukazywania Bożej prawdy, interpretator lub głosiciel Boskiej woli; prorok, poeta; głównym zadaniem proroka było publicznie interpretować – ukazywać znaczenie wcześniej objawionej i spisanej prawdy. Neh. 8:7-8, Przyp. 29:18, Łuk. 24:27, 2 Piotra 1:20

To tyle jesli chodzi o metodę syntetyczną, dosłowności i gramatyczną analizy tekstu.

Metoda historyczna powie nam, że list do Tesaloniczan napisany był w roku 50-51 a.d. zatem byla to chronologicznie czwarta ksiega Nowego Testamentu. W drodze mamy jeszcze 24 księgi, których rozpoznanie jako ksiąg kanonicznych będzie istotnym zadaniem kościoła. Zwrócić też należy uwagę na bardzo istotną część proroctw w Starym Testamencie dotyczących czasów chrześcijańkich jak i  samego przyjścia Jezusa jak choćby tych w księdze Izajasza, Ezechiela, Joela.

Tych proroctw zaleca Paweł nie lekceważyć.
.


Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre

Co trzeba badać?

 • niekarnych ludzi podających się za braci, którzy nie są posłuszni nakazom Pisma, tych trzeba napominać po zbadaniu
 • bojaźliwych, którzy nie biorą na siebie krzyża Pańskiego i nie są gotowi na poświęcenia dla wiary, tych trzeba pocieszać po zbadaniu
 • słabych, czy ich stan nie wynika z braku wiary, tych trzeba podtrzymywać w wierze
 • proroctwa, czyli nauki głoszone publicznie w zborze, te trzeba sprawdzać czy są zgodne z Pismem

Czego się trzymać?

 • napominania
 • pocieszania
 • podtrzymywania
 • prawdy zgodnej z PIsmem
  ..

Komentarze biblijne

1 Tes. 5:20 Proroctw nie lekceważcie

 • Fragment odnosi sie do nauczania (nie daru prorockiego), Dr. Barnes
 • To znaczy nauczania Słowa Bożego, Benson commentary 
 • To znaczy tłumaczenia i interpretacji Słowa Bożego, Geneva study bible
 • To znaczy nauczania, Apostoł tutaj nie ma na myśli nadnaturalnych darów, Wesley notes
 • Czyli proroctw Starego testamentu dotyczących pierwszego przyjścia Chrystsua, dotyczących jego osoby, urzędu i pracy, cieprienia i śmierci, jego wskrzeszenia z martwych wniebowstąpienia i zasiądnięcia po prawicy Boga, Gills exposition
 • Nie zakładajcie, że nie potrzebujecie ciągłego naczuania, bez którgo nie przetrwa wasze chrześcijańskie życie ani nie będziecie się stawać doskonali, Clarks commentary
  .

Wnioski

Widzimy, że tekst bez kontekstu jest pretekstem do wczytywania doktryny do Pisma Świętego. Interpretacja neomontanistów jest całkowicie odmienna od interpretacji oświecanych przez Ducha Świętego chrześcijan pochodzących z różnych chrześcijańskich denominacji i żyjących w różnych czasach. Prowadzący neomontanistów duch nie jest Duchem Świętym. Jest to duch zwiedzenia, który poprzez fałszywe proroctwa wkładane do głów i w usta neomontanistów gasi prawdy Ducha Świętego spisane w nieomylnym Słowie Bożym. Prawda Słowa Bożego nie liczy się wśród neomontanistów. Liczą się doświadczenia. Ruch ten nie jest chrześcijaństwem lecz gangreną niszczącą doktryny chrześcijaństwa.

Na zakończenie ciekawe przemyślenie

Z tym ‘słuchaniem wewnętrznego głosu’ może być zabawnie. Jeśli się pomodlisz, “Panie Boże, mów do mnie przez swego Ducha Świętego” i pierwsze myśli jakie ci przyjdą po tej modlitwie potraktujesz jako ‘głos Ducha’, to możesz być pewny, że wczesniej czy później jakies myśli czy obrazy ci się nasuną. Pisał do mni kiedyś człowiek o radę, co ma z tym zrobić, bo pierwsze myśli jakie mu się nasunęły na lekcji interpretowania ‘daru języków’ po wysłuchaniu jakiejś ‘modlitwy na językach’ były takie: “Czarna krowa w kropki bordo ….”  I był przekonany, że to od Ducha Świętego. Ja też tak myślę, że być może Duch Święty dał mu to skojarzenie, aby mu pokazać bezsens takiego ‘wsłuchiwania się w głos…” Jeśli chcesz słuchać Bożego głosu, zacznij czytac Biblię! – Jerzy Marcol

Dlatego też wzywamy wszystkich braci i siostry, którzy należą do zborów zielonoświątkowych i charyzmatycznych o wejrzenie w swoje serca, upamiętanie z przypisywania własnych fantazji Duchowi Świętemu oraz do opuszczenia tych organizacji.

Print Friendly, PDF & Email