Fundamentalne pytanie

Czy wśród wyznawców ruchu zielonoświątkowego działa Duch Święty czy też inny duch? Jak to rozeznać? Czy jako wyznawca ruchu zielonoświątkowego powinienem się tym wogóle interesować? Jakie to ma znaczenie dla mojego życia? Są to pytania fundamentalne, ponieważ wiemy, że Bóg obiecał nam Ducha Prawdy:

Jana 14:17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie.

Zaś Jego zadaniem będzie świadczenie o prawdziwym Jezusie i prawdziwej ewangelii.

Jana 15:26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie.

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ jeśli wśród wyznawców ruchu zielonoświątkowego działa inny duch, będzie on prowadził do innego Jezusa i innej ewangelii, o czym ostrzegał Apostoł Paweł:

2 Kor. 11:4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.

Porównajmy zatem Biblijnego Ducha Świetego z tym, który manifestuje się w ruchu zielonoświątkowym
.


Duch Święty objawiony w Piśmie

Nowy Testament uczy nas, że Duch Święty:

pociesza Jan 14:16 daje wolność 2 Kor. 3:17
wspiera w posługach Dzieje 1:8 jest rękojmią 2 Kor. 5:5
daje odwagę głoszenia Dzieje 4:31 daje wstrzemięźliwość 1 Kor. 7:1-7
świadczy o Jezusie Dzieje 5:30-32 daje pilność 2 Kor. 8:7
pomnaża kościół Dzieje 9:31 daje wspólnotę 2 Kor. 13:14
daje miłość Rzym. 5:5 walczy przeciwko ciału Gal. 5:17
daje życie Rzym. 8:2 daje owoce Gal. 5:22-23
przebywa w człowieku Rzym. 8:9 pieczętuje i zabezpiecza Efez. 1:13
prowadzi Rzym. 8:14 utwierdza Efez. 3:16
świadczy o naszej adopcji Rzym. 8:16 czyni ewangelistami Efez. 4:8-12
wspiera w niemocy Rzym. 8:26 wypełnia wierzących Efez. 4:8-12
rozdaje posługi w zborze Rzym. 12:5-8 pomaga Efez. 5:18
daje cierpliwość Rzym. 15:4 czyni nas wspólnotą Filip. 1:19
daje radość, nadzieję i pokój Rzym. 15:13 uświęca Filip. 2:1
bada wszystko 1 Kor. 2:10 odradza nawróconych 2 Tes. 2:13-14
usprawiedliwia i obmywa 1 Kor. 6:11 poświęca 1 Piotr 1:2

.


Zielonoświątkowy duch zwiedzenia

Współczesny ruch zielonoświątkowy przywłaszczył sobie Ducha Świętego i twierdzi, że ludzie pod Jego wpływem:

 • padają nieprzytomni na plecy
 • są pijani, lub oszołomieni jak od narkotyków
 • zachowują się jak zwierzęta
 • wyją, krzyczą
 • biegają jak szaleni
 • mówią bełkotem
 • mają wizje, które się nie spełniają
 • wpadają w ekstazę
 • pokrywają się złotym pyłem
 • widzą Boga w dymie z wentylacji
 • stają się bogaci
 • mają drgawki
 • dostają ataków niekontrolowanego śmiechu
 • myślą, że kontrolują pogodę
 • wydaje im się, że mogą czytać ludzkie myśli
 • doświadczają fałszywych objawień
 • osobiście spotykają fizycznego Jezusa

Tak zwane współczesne ”języki”, ”proroctwa” i ”uzdrowienia przez nakłądanie rąk” nie pochodzą od Boga. To fałszywe znaki ”uwiarygadniające” fałszywe objawienia. Owocem tego jest błędne zrozumienie roli Ducha Świętego w kościele i życiu ludzi wierzących. To fałszywe dary uwiarygadniające fałszywych apostołów i fałszywych proroków kładących nowy, niebiblijny fundament pod nowy kościół, nie będący kościołem Jezusa Chrystusa. To ”inny ogień”

3 Mojż. 10:1-2 1 Tedy synowie Aaronowi, Nadab i Abiju, wziąwszy każdy kadzielnicę swoję, włożyli w nią ognia, i włożywszy nań kadzidła ofiarowali przed obliczem Pańskiem ogień obcy, czego im był nie rozkazał. 2 Przetoż wyszedłszy ogień od twarzy Pańskiej, poraził je; i pomarli przed Panem.”
.


Marek nie dla wszystkich…

Znamienną dla współczesnego ruchu charyzmatycznego jest wybiórcza interpretacja cytatu z ewangelii Marka

Marek 16:17-18 17 A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami; 18 Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.

Współczesny ruch wyznawców ducha zielonoświątkowstwa w pełni uznaje i zachęca do ”mówienia językami”, ”prorokowania”, ”wyganiania demonów” i ”nakładania rąk aby uzdrawiać”, jednakże ewidentny zanik pozostałych dwóch znaków ”Będą brać węże” i ”a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im” zdaje się nie mieć dla nich najmniejszego znaczenia; temat często przemilczany lub kwitowany lakonicznie formułą ”nie będziesz kusił  Pana, Boga swego”.

Według wyznawców ruchu zielonoświątkowego trucizny na nich nie działają o ile są pite nieświadomie. Warunek nieświadomości nie jest wymieniony w tym fragmencie ani w stosunku do picia trucizn, ani w stosunku do brania węży, jest to po prostu stwierdzenie faktu. Ci z nich, którzy jednak dali się skusić złudzeniu posiadania mocy apotolskiej i biorą węże do rąk, po ukąszeniu umierają. Kolejną kwestią jest fakt, iż słowa z Marka 16 wypowiedziane były przez Pana Jezusa do 11 Apostołów, co potwierdza po raz kolejny iż tylko oni (a nie każdy, nie wszyscy) posiadali apostolski dar udzielania darów Ducha Świętego.

Nie jest moją rolą bronić Ducha Świętego; On może sam siebie obronić. Stoję tu jednak po to, by powiedzieć, że hańba, która spada na Jego święte imię, dotyka również mnie. Przychodzi ona głównie ze strony kościołów zielonoświątkowych i charyzmatycznych, które czują się, jakby posiadały przepustkę do znieważania Ducha Świętego a nawet bluźnienia Jego świętemu imieniu. A robią to notorycznie.

W jaki sposób to robią? Poprzez przypisywanie Duchowi Świętemu słów, których nie powiedział, uczynków, których nie wykonał, doświadczeń, których nigdy nie zapoczątkował; poprzez przypisywanie Duchowi Świętemu tego, co nigdy nie było dziełem Ducha Świętego.

O niekończących się ludzkich doświadczeniach, opartych na emocjach, dziwacznych, demonicznych, mówi się, że pochodzą od Ducha Świętego. Wizje, objawienia, głosy z nieba, przesłania od Ducha poprzez transcendentalne środki, sny, mówienie językami, proroctwa, doświadczenia poza ciałem, podróże do nieba, namaszczenia, cuda – wszystko to jest fałszem, kłamstwami i ułudą i wszystko to bezpodstawnie utożsamiane jest z Duchem Świętym.

Wiecie już, że Bóg nie chce być czczonym w bezzasadny sposób. Bóg chce być wielbiony za to, jaki jest, za to, co uczynił, w sposób, który on sam objawił. Obecnie ludzie masowo zniesławiają Ducha Świętego. Skandaliczną zniewagą Ducha Świętego jest twierdzenie, że to On wypowiada, czyni i stwarza jakieś rzeczy, które z Duchem Świętym nie mają nic wspólnego.  Jest to bezmyślne posunięcie. Haniebnym i niebezpiecznym grzechem jest zalewać tymi wszystkimi zniewagami Ducha Świętego. W rzeczywistości, sam pomysł zhańbienia Ducha Świętego powinien sprawić, że każda myśląca osoba drżałaby ze strachu.

Wydaje mi się, że ludzie nie są w takim samym stopniu zainteresowani przypisywaniem Bogu czynienia pewnych rzeczy, lub wypowiadania ich, oraz nie są tak zainteresowani przypisywaniem tych rzeczy Chrystusowi, jak są zainteresowani przypisywaniem tych rzeczy Duchowi Świętemu – Duch Święty zrobił to, Duch Święty zrobił tamto, Duch Święty tworzy i odnawia to… Nie mają granic w zrzucaniu tych rzeczy na Ducha Świętego.

Możemy spojrzeć na to, jak na kontrast w stosunku do historii przedstawionej w Mateusza 12. Przywódcy Izraela dopuścili się niewybaczalnego grzechu. Czym jest niewybaczalny grzech? Jest to przypisywanie szatanowi dzieła Ducha Świętego. Pamiętacie? Jest to przypisywanie szatanowi pracy Ducha Świętego, Ewangelia Mateusza 12.31-32. A to, co się dzieje dzisiaj to tego przeciwieństwo.

Przypisywanie Duchowi Świętemu pracy szatana. To właśnie się dzieje. Przypisywanie Duchowi Świętemu dzieł Szatana. Szatan żyje i działa poprzez podstęp, fałszywe cuda, słabą teologię, kłamliwe wizje, kłamliwe sny, kłamliwe objawienia, fałszywych nauczycieli, którym zależy tylko na pieniądzach, władzy i wpływach. Szatan żyje i się dobrze ma, a dzieła szatana przypisywane są Duchowi Świętemu. To poważne bluźnierstwo, takie samo, jak przypisywanie szatanowi dzieł Ducha Świętego.

Nie jestem w stanie przedstawić wam wszystkich przykładów. Na pewno sami macie wiele z nich w swoich głowach. Wystarczy, że włączycie telewizor, a zobaczycie ich mnóstwo.

Po to by dodać wiarygodności tym wszystkim rzeczom, tym wszystkim kłamstwom, przypinają je działaniu Ducha Świętego, tak, jakby było to bezkarne, jakby nie było żadnej ceny za tego typu bluźnierstwa.”


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email