Fundament kościoła

Jesteśmy mieszkańcami bożego domostwa, którego Apostołowie i prorocy są fundamentem. Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów i proroków.

Efez. 2:19-20 19 A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga; 20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;

Zielonoświątkowi doktrynalni mąciciele twierdzą, że fragment z Efezjan naucza o prorokach Starego Testamentu, zatem nie dotyczy proroków ekonomii Nowego Testamentu co w konswekwencji pozwala im na odrzucenie ustania urzędu proroka głoszącego nowe objawienie. Jednak List do Efezjan stwierdza, że fundamentem są prorocy Nowego Testamentu, nie Starego Testamentu

Efez. 3:5 Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha;

Niektórzy wymienieni są z imienia:

 • Agabus,
  Dzieje 11:27-28 27 A w tych dniach przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. 28 I jeden z nich, imieniem Agabos,
  .
 • Barnaba, Szymon Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaaen,
  Dzieje 13:1 A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele: Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, i Saul.
  .
 • Juda, Sylas,
  Dzieje 15:32 A Juda i Sylas, którzy również byli prorokami, w licznych mowach zachęcali i umacniali braci.

Inną próbą obrony doktryny kontynuacji urzędu proroka głoszącego nowe objawienie jest zielonoświątkowa teza, że Apostołowie i prorocy wspomniani w liście do Efezjan to ci sami ludzie. W ten sposób funadmentem wprawdzie byliby Apostołowie, którzy jednocześnie sprawowali urząd proroka, jednak inni prorocy nie stanowiliby w takim przypadku fundamentu a co za tym idzie ich urząd nie byłby ograniczony w czasie. Jednak list do Efezja stwierdza, że Apostołowie i prorocy to dwie różne grupy

Efez.  4:11 I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami;
.

Wnioski

Fundament jest ukończony. Został założony przez Apostołów i proroków. Nowy Testament jest kompletny, służba i rola Apostołów i proroków jest skończona. Apostołowie i prorocy przestali istnieć w kościele. Tak jak fundament kładzie się raz i nie potrzeba tego czynić ponownie przy budowie dziesiątego, dwudziestego czy trzydziestego piętra, tak nie powinniśmy się spodziewać nowych Aspostołów czy proroków a co za tym idzie nowego objawienia.

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email