Mat. 28:19-20 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Syn wśród nas

Kiedy potwierdzimy wiarę we wniebowstąpienie Chrystusa (Dzieje 1:6-11), zostajemy zmuszeni zająć się pewnymi pytaniami wynikającymi z wersetów takich jak ten dzisiejszy. Skoro Jezus wstąpił do nieba i nie jest już cieleśnie obecny wśród nas, jak to możliwe, iż jest On z nami „przez wszystkie dni aż do końca świata“?

W Katechizmie Heidelberskim kwestia ta zostaje poruszona i w odpowiedzi na pytanie 47, czytamy o unii hipostatycznej, dzięki której nasz Zbawiciel obecny jest wraz ze swym ludem we wszystkich miejscach i wszystkich czasach.

Pytanie 47:
Czy to znaczy, że Jezus Chrystus nie jest z nami aż do skończenia świata, choć nam to obiecał?
Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, nie jest obecny na ziemi w swojej ludzkiej naturze, natomiast w swej boskości, majestacie, łasce i Duchu nigdy się od nas nie oddala. J.16:28; J.14:2-3; J.17:11; Mt.28:20; Mt.18:20; J.14:16-17.

.


O naturze Syna Bożego

Zgodnie z tą nauką, Chrystus jest prawdziwie człowiekiem i prawdziwie Bogiem. Jezus jest Synem Bożym, posiadającym boską naturę, dzięki której dysponuje On wszystkimi atrybutami Stwórcy:

Jezus jest również synem Marii, posiadającym ludzką naturę, dzięki której wszystko to, co czyni człowieka człowiekiem, w tym ludzki umysł, dusza i cało są jego własnością (Łuk. 23:46, Jan 1:14).
.


Unia hipostatyczna

W jednej osobie Jezusa zawarte są dwie natury, które są doskonale zjednoczone:

Bez zmiany natur (immutabiliter gr. atreptos) – ani Boska ani ludzka natura Mesjasza nie uległy zmianie
.
Bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos) – Boska natura Mesjasza nie pomieszała się z ludzką
.
Bez rozdzielenia (indivise gr. adiairetos) – obie natury składają się na jedną osobę a nie dwie
.
Bez rozłączenia (inseparabiliter gr. achoristos) – Mesjasz jest ciągle Bogiem i człowiekiem

Dla przykładu, Jego fizyczne ciało, ludzki umysł i dusza nie stają się wszechobecne, ponieważ zjednoczone są z Jego boską naturą. Tak samo, niebiański Syn Boży nie przestaje być wszechobecny, ze względu na to, iż łączy w Sobie prawdziwą ludzką naturę z jej wszystkimi ograniczeniami.
.


Wszechobecność

Dzięki boskiej naturze Jezus jest z nami zawsze obecny. W swoim bóstwie jako Syn Boży jest On wszechobecny. I dlatego też możemy z Nim obcować niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Mamy społeczność z całym Chrystusem, Jego człowieczeństwem włącznie, ponieważ wszechobecny Syn Boży likwiduje przepaść między nami a Swoją ludzką naturą, która zupełnie jak nasza ograniczona jest do jednego miejsca w tym samym czasie.

Z tego względu, iż boska natura Jezusa zjednoczona jest z Jego ludzką naturą, kiedy mamy społeczność z Synem Bożym, spotykamy się z Jezusem w obu jego naturach. Dr R.C. Sproul pisze:

„Osoba Chrystusa jest doskonałym połączeniem boskiej i ludzkiej natury. Jego ludzka natura znajduje się w niebie. Jego boska natura jest nieograniczona fizycznymi kresami ciała… i zachowuje ona swoją cechę wszechobecności. Osoba Chrystusa może znajdować się wszędzie i zdolność ta wynika z jego boskiej, a nie ludzkiej natury” (Truths We Confess, vol. 1, pp. 246–247).

.


Coram Deo, czyli w Bożej obecności:

Jednym z najpiękniejszych sposobów, w jaki możemy obcować z całym Chrystusem, jest Wieczerza Pańska (1 Kor. 11:17-34). Skoro Jezusa posiada ludzkie ciało z wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z posiadania ciała, nie jest ono wszechobecne i nie może być rozprowadzane po całym świecie pod postaciami chleba i wina. Zamiast tego, jak to Jan Kalwin tłumaczył, zostajemy pochwyceniu do nieba, gdzie żywimy się całym Chrystusem w Jego człowieczeństwie i Jego bóstwie. Nie zaniedbujemy tego sakramentu ani łaski, którą on oferuje.

Przydatne fragmenty:

Psalm 139:7-12 7 Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? 8 Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. 9 Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza; 10 I tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała. 11 Jeśli powiem: Na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem. 12 Nawet ciemność nic przed tobą nie skryje, a dla ciebie noc świeci jak dzień, ciemność jest jak światłość.
.
Jer. 23:23-24 23 Czy jestem tylko Bogiem z bliska? – mówi PAN, a nie Bogiem także z daleka? 24 Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział? – mówi PAN. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? – mówi PAN.
.
Hebr. 13:5 Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę.
..
Jan 6: 22-59 

Na podstawie artykułu The Omnipresent Son of God, źródło

Print Friendly, PDF & Email