Zgorszyciel maluczkich

Jer. 17:25 Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA odstępuje jego serce.

Wiara w doktrynę absolutnej nieomylności Pisma Świętego i wiara w Jezusa, Syna Bożego jako naszego Zbawiciela  – obie muszą być prawdziwe w tym samym czasie i jedno nie ujmuje drugiemu. Wiara w nieomylność Pisma jest jednym z koniecznych dowodów na to, że twoja wiara w Jezusa jest autentyczna.

Tak jak u Apostoła Pawła wiara sama w sobie jest prawdziwa, a u Jakuba wiara bez uczynków jest martwa, oba twierdzenia są prawdziwe i nie są ze sobą sprzeczne. Paweł odnosi się do wewnętrznej i subiektywnej pewności każdego wybranego do zbawienia chrześcijania, Jakub zaś przedstawia zewnętrzny, obiektywny dowód wiary dla innych.

Bez wiary w nieomylność Pisma nie jest możliwa wiara w propozycję Pisma o historycznym Jezusie Chrystusie i Jego dziele krzyża. Jak bowiem ufać Słowu o Jezusie skoro Pismo może kłamać? Mimo to liberalny “chrześcijański” profesor z prezbiteriańskiego Princeton Theological Seminary mówił, że wierzy w Jezusa, Syna Bożego, jako Zbawiciela. Ale mówił też, że Biblia jest pełna

 • błędów
 • pomyłek
 • sprzeczności

Na podstawie wielu z tych rzekomych błędów, pomyłek i sprzeczności nauczał rzeczy, które nie są biblijne. Co więcej, jego poglądy na Pismo Święte spowodowały, że wielu ludzi zostało odsuniętych od wiary.


Wieczna wina

Psalm 119:140 Twoje słowo jest w pełni wypróbowane, dlatego twój sługa je kocha.

Więc, kiedy “bardzo czczony i pobożny profesor o nazwisku Cullen Story” według agnostyka Barta Ehrmana napisał na pracy Ehrmana w Princeton, “Hmm… może Marek popełnił błąd”, czyż nie jest on odpowiedzialny przed Bogiem za to, co nastąpiło później? Ehrman zainspirowany przez profesora powiedział:

“Gdy tylko przyznałem się do tego, otworzyły się wrota powodzi. Bo jeśli w Marku 2 mógł być jeden mały, pikantny błąd, to może w innych miejscach też mogły być błędy.” [1]

Zatem czy “czczony i pobożny” profesor Cullen Story, który wierzył w Jezusa, Syna Bożego, jako zbawiciela,ale był przekonany, że Pismo Święte jest błędne, który przyczynił się do potknięcia Barta D. Ehrmana i prawdopodobnie wielu innych, a także tysięcy, których sprawcą upadku jest  Ehrman, czy nie jest winny przed Bogiem? Jezus powiedział:

Marek 9:42 A kto zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, o wiele lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza.

A może Marek znowu się pomylił i Jezus tak naprawdę tego nie powiedział? Może powinniśmy skontaktować się z agnostykiem Ehrmanem? Co wiele wersetów w Biblii mówi o powodowaniu potknięć innych?
.


Czcigodny i pobożny

Przyslów 30:5 Każde słowo Boga jest czyste

Wielu wybitnych uczonych nie wierzy w absolutną nieomylność Pisma Świętego, jak na przykład „czcigodny i pobożny” nieżyjący już profesor Cullen Story. Słowa “czczony i pobożny” należą do agnostyka Barta Ehrmana. I ma on rację, jeśli wygooglować Cullen Story, to z pewnością natrafimy na jego kult. Kult człowieka, o którym wiemy, że przyczynił się do potknięcia w wierze Barta D. Ehrmana.

“Otwierając kopertę pod koniec grudnia, przypuszczałem, że zawiera ona jeszcze jedno świąteczne pozdrowienie. Kiedy zdałem sobie sprawę, że to coś innego – nekrolog dla doktora Cullena Story – zacząłem płakać. Wtedy się zastanowiłem. Dlaczego płakałem nad 92-letnim mężczyzną, którego spotkałem osobiście tylko raz, a znałem zaledwie 14 miesięcy? Cullen był taką osobą. Chociaż nekrolog zawierał wszelkiego rodzaju istotne dane – profesor seminarium w Princeton, misjonarz w Libanie, prezbiteriański pastor – nie mógł uchwycić ducha tego człowieka. Cullen kochał Pana (sic!), był pasjonatem uczniów i gorliwy w nauce.” [2]

Mamy zatem “tak zwanych” światowej sławy biblistów, którzy nie wierzą w absolutną nieomylność pisma, wierzą w ograniczoną nieomylność lub, co gorsza, wierzą, że Biblia zaiwera błędy. Mówią takie rzeczy jak:

 • Mojżesz nie napisał pierwszych pięciu ksiąg Biblii, zostały one napisane przez innych setki lat później
  .
 • Izajasz nie napisał Izajasza, to było 2-3 innych autorów setki lat później
  .
 • Daniel nie napisał Daniela, to był inny, setki lat później

Mówią też:

 • Jezus nie powiedział wszystkich rzeczy zapisanych w Ewangelii Mateusza na Kazaniu na Górze.
  .
 • Jezus nie powiedział tych rzeczy o faryzeuszach w Mateuszu rozdział 23, to naprawdę Mateusz powiedział te rzeczy, ponieważ nienawidził żydowskich przywódców religijnych

To wszystko są ludzie, którzy nie są natchnieni przez Boga, a więc podlegają błędom, ale jeśli staniesz się gwiazdą, lub co gorsza przyjmiesz postawę pełną uwielbienia, przyjmiesz za Ewangelię to co oni mówią. W książce Normana L. Geislera możemy przeczytać o coraz bardziej powszechnym wśród “uczonych teologów” poglądzie na Jezusa Chrsytsua

“Zmartwychwstanie nie jest historią, chociaż może miało miejsce.” [3]


Skutki kreciej roboty

2 Sam. 22:31 Droga Boga jest doskonała, słowo PANA w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają.

Naukowcy i profesorowie są ludźmi i podlegają błędom. Współczesna nauka w dziedzinie krytyki tekstu przesuwa poprzeczkę w wielu dziedzinach co spowodowało ogromne szkody dla Słowa Bożego i dla dobra chrześcijaństwa. Nastąpiło szereg zmian:

 • Od obiektywnej interpretacji historyczno-gramatycznej do subiektywnej metody historyczno-krytycznej.
  .
 • Od dosłownego tłumaczenia Biblii do filozofii tłumaczenia Biblii interpretacyjnej.
  .
 • Od celu, jakim jest powrót do słów tekstu oryginalnego, do poszukiwania najwcześniejszego tekstu i nadmiernego skupienia się na wartości historycznej wariantów manuskryptów.

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach niektórzy uczeni uważają, że niepewność, dwuznaczność i sceptycyzm są na porządku dziennym. Brzmi trochę jak komentarz profesora Cullena Story do pracy Ehrmana, który otworzył puszkę Pandory.

Niniejszy artykuł to nic innego jak zwrócenie uwagi na potrzebę, abyśmy nie wynosili ludzi na piedestał, jakby byli jakąś gwiazdą filmową. Wielu dobrych konserwatywnych chrześcijan nie chciałoby nawet czegoś takiego. Pomyślcie też o tym pastorze, który został powołany i służył w małym kościele przez 50 lat, szkoląc setki chrześcijan przez dwa pokolenia i nikt nie zna jego nazwiska.

I co najważniejsze, tak, głęboko doceniajcie ich pracę i szanujcie ich jako mężów Bożych, ale zawsze bądźcie ostrożni, słowa ludzkie zawsze trzeba weryfikować i sprawdzać, czy zgadzają się z nieomylnym Słowem Bożym. Bóg ustami Jeremiasza ostrzega: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA odstępuje jego serce.

Na podstawie źródło

Przypisy

[1] Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus (s. 8-9). HarperCollins.
[2] Źródło: Alec Hill: A Tribute to Cullen Story
[3] Źródło: Norman L. Geisler i Bill Roach, Defending Inerrancy: Affirming the Accuracy of Scripture for a New Generation. Baker Publishing.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email