Bóg jako Skała Kościoła

Mat. 16:18 Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr (petros – kamyk, r. męski), a na tej skale (petra, r. żeński) zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą.

“Około trzydziestu czterech razy w Starym Testamencie Bóg jest nazwany Skałą (Opoką) lub Skałą Izraela. Biblia wyraźnie naucza, że gdy Jezus założył kościół, On miał być jego jedyną Głową, Duch Święty miał być Jego Zastępcą i Przewodnikiem kościoła, a Biblia (nie tradycja, nie nowe objawienia) jedynym autorytetem w sprawach wiary i moralności. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie tworzą prawdziwy koścół (ci, w których zamieszkuje Duch Święty, którzy wierzą w naukę Chrystusa i są Mu posłuszni”Dr Bartholomew F. Brewer 

Oto prawdziwy powód, dla którego bramy piekieł kościoła nie przemogą. Ponieważ kościół zbudowany jest na skale, którą jest Chrystus a nie człowiek zwany papieżem.

Kościół to ciało Chrystusa

Kol. 1:18 On też jest głową ciała – kościoła;
.

Ciało Chrystusa to wsyscy wierzący

1 Kor. 12:18 Tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.

Rzym. 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.
.


Opoka kościoła

Pamiętajmy, że Jezus, nie Piotr – kamyk, nie papież jest Opoką kościoła:

1 Kor. 3:11 Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus.
.

Skałą jest Chrystus

1 Kor. 10:4 I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały (πέτρας petras) duchowej, która szła za nimi. A tą skałą (πέτρα petra) był Chrystus.

πετρα petra – potężna opoka, skała Jezus nie Piotr, nie papież jest jedyną głową kościoła

Efez. 1:22 I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi;

Efez. 4:15 Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – wChrystusa.

Kol. 1:18 On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;

Kol. 2:10 I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy;
.

Jezus jest Kamieniem węgielnym

Efez. 2:20 Zbudowani na fundamencie (θεμελίῳ themelio) apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym (ἀκρογωνιαίου  akrogōniaiou) jest sam Jezus Chrystus;

1 PIotra 2:6 Dlatego mówi Pismo: Oto kładę (τίθημι tithemi)na Syjonie kamień węgielny(ἀκρογωνιαῖον akrogōniaion), wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony

Rzym. 9:33 Jak jest napisane: Oto kładę (τίθημι tithemi)na Syjonie kamień potknięcia i skałę (πέτραν petran) zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

ἀκρογωνιαῖος akrogoniaios – kamień węgielny, pod skrajnym kątem lub narożu pochodna słów κρον akron i γωνία gónia
ἄκρον akron – największy, ekstremalny, najdalszy koniec
γωνία gónia – kąt, róg, sekretne miejsce
.
πετρα petra – potężna opoka, skała
.
θεμέλιος themelios – fundament, należący do fundamentu, pochodna słowa τίθημι tithemi
τίθημι tithemi – kładę, umiejscawiam, położyć, wpasować, ustanowić, wyznaczyć, przeznaczyć
.

Nie ma innej skały

Izaj. 44:8 Nie bójcie się i nie lękajcie. Czy od dawna nie oznajmiałem wam wszystkiego i nie opowiadałem? Wy sami jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mniec? Nie ma innej Skały; nie znam żadnej.
.


Chrześcijanie a nie katolicy

Prawdziwi wierzący są nazwani w Biblii „chrześcijanami” a nie „katolikami”

Dzieje 11:26 A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami.

Dzieje 26:28 Wtedy Agryppa powiedział do Pawła: Niemal przekonałeś mnie, żebym zostałchrześcijaninem.

1 Piotra 4:16 Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.

Nie było katolików, dopóki chrześcijaństwo nie przemieszało się z pogaństwem, tworząc religię państwową około roku 315 a.d. Prawdziwi chrześcijanie byli posłuszni Bożemu Słowu i nie przyłączyli się do pogańskiego zepsucia. Bramy piekła nie przemogły prawdziwych wierzących. Jest ich niewielu, a ich droga jest wąska. Wolą cierpieć męczeństwo niż zdecydować się na kompromis wobec Słowa Bożego lub wyprzeć się swojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Odnośnie organizacji katolickiej i prawdziwie wierzących, Słowo Boże wypowiada się następująco
.
Obj. 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi.
.
Wierzący nie mogą utożsamiać się z fałszywymi kościołami, takimi, które zgadzają się na kompromis! – “Biblia prawdę mówi o Katolikach”, serwis Maranatha

Dla odróżnienia Rzymski kościół zbudowany jest na papieżu, omylnym śmiertelniku. Dlatego bramy piekła przemogły ten kościół i nie jest on ciałem Chrystusa lecz ciałem papieża. Podporzadkowany woli pontifa wysyła co roku na zatracenie miliony ludzi głosząc im naukę o zbawieniu z uczynków.

Ponieważ rzymski katolicyzm prześladuje prawdziwych chrześcijan, rozumiemy, ze reprezentuje bramy piekieł. Dobra nowina jest taka, że Rzym nigdy nie zwycięży nad Panem Jezusem i Jego ciałem.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email