Radykalne wymaganie

Dzisiaj omówimy jedno z najbardziej radykalnych wymagań naszego Zbawiciela wobec nas w tej dziedzinie.

Łuk. 6:27; 35-36  27. Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 35. Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny.

Przykazanie Jezusa w dzisiejszym fragmencie, by miłować naszych wrogów jest prawie niemożliwe do wykonania.

Wszyscy mogą miłować tych, którzy ich miłują (wers 33), ale ludzie rzadko miłują swoich wrogów. Osoby takie muszą być wyjątkowo cierpliwe i życzliwe; w rzeczywistości ich postacie muszą odzwierciedlać naturę Boga (wersy 35–36). Jest to możliwe tylko dla tych, którzy chodzą w Duchu, ponieważ nasze ciało szuka zemsty na tych, którzy nas krzywdzą.


Miłość a kara

Wezwanie Chrystusa, abyśmy miłowali naszych wrogów, nie jest wezwaniem do naiwności. Nie powinniśmy czytać jednej części Pisma Świętego w oderwaniu od innej. W związku z tym to, czego Jezus tu wymaga, nie jest sprzeczne z tekstami dotyczącymi karania przestępców i samoobrony

2 Mojż. 22:1–4 1. Jeśli ktoś ukradnie wołu lub owcę i zabije je albo sprzeda, odda pięć wołów za jednego wołu i cztery owce za jedną owcę. 2. Jeśli złodziej zostanie przyłapany przy włamaniu i tak pobity, że umrze, ten, kto zabił, nie będzie winien przelanej krwi. 3. Jeśli to zrobi po wschodzie słońca, będzie winien krwi, gdyż złodziej powinien wypłacić odszkodowanie. Jeśli nic nie ma, będzie sprzedany za swoją kradzież. 4. Jeśli zostaną znalezione w jego ręku skradzione dobra jeszcze żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, zwróci podwójnie.

Jezus zachęca nas, abyśmy byli „roztropni jak węże”, gdy mamy do czynienia z innym

Mat. 10:16 Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice.

Poszukiwanie odpłaty na tych, którzy uciskają słabych i bezbronnych, nie jest brakiem miłości. Czasami jedynym sposobem, w jaki możemy miłować naszych wrogów, jest umieszczenie ich w miejscu (takim jak więzienie), gdzie będzie im przeszkadzać wyrządzanie większych szkód i ponoszenie większych konsekwencji za ich grzechy.

Takie sytuacje są oczywiście dla nas rzadkie.
.


Obelgi i nadużycia

Łuk. 6:29-30 29. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto zabiera ci płaszcz, i szaty nie odmawiaj. 30. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie upominaj się o zwrot.

Częściej spotykamy się z osobami, które obrażają nas słowami (to właśnie Jezus ma na myśli w wersie 29) lub wykorzystują nas w stosunkowo niewielki sposób (wers 30). Nie wolno nam szukać zemsty na takich ludziach (wers. 35)

Oczywiście trudno nam odczuwać miłość do wroga, ale miłość chrześcijańska

„nie jest czymś, co przede wszystkim się nam przydarza. Miłość jest raczej obowiązkiem, wymogiem. Miłość ma więcej wspólnego z aktywnością niż z odczuwaniem ”–  R.C. Sproul, A Walk with God: Luke , s. 115).

Obejmuje to wybaczenie tym, którzy nie zasługują na nasze przebaczenie. Naśladujemy w tym naszego Ojca, ale nie dlatego, że On przebacza tym, którzy odrzucają Chrystusa, tak jak On nam to nakazuje. Nasze naśladowanie polega na naszej gotowości do wybaczania tym, którzy nie zasługują na przebaczenie, tak jak On pokazał także swoją gotowość uczynienia tego samego, gdy posłał Jezusa na świat, aby zbawić swój lud

Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
.
Jan 6:40 I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.


W obliczu Boga

Stare powiedzenie „miłuj grzesznika, nienawidź grzech” jest prawdziwe, o ile odzwierciedla nasze możliwości. Pozostały w nas grzech uniemożliwia aby nasza nienawiść do niegodziwych i gwałtownyc byłą czysta i święta jak Bóg

Psalm 11:5 PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie.

Dlatego też nie jesteśmy w stanie wykonać doskonałej kary na złych ludziach. Kochanie grzesznika nie oznacza, że aprobujemy niegodziwość. Oznacza to, że modlimy się za naszych wrogów i pragniemy ich nawrócenia, a nie ich wiecznego potępienia.

źródło


Fragmenty do rozważenia

2 Mojż. 23:4-5 4. Jeśli napotkasz błądzącego wołu swego wroga lub jego osła, musisz odprowadzić go do niego. 5. Jeśli zobaczysz, że osioł tego, który cię nienawidzi, leży pod swoim ciężarem, nie odmówisz mu pomocy. Owszem, masz mu z nim pomóc.
.
5 Mojż. 32:39- 42 39. Spójrzcie teraz, że to ja, tylko ja jestem, a nie ma innych bogów oprócz mnie. Ja zabijam i ożywiam, ja ranię i ja leczę, i nikt nie wyrwie z mojej ręki. 40. Podnoszę bowiem swą rękę ku niebu i mówię: Ja żyję na wieki. 41. Jeśli zaostrzę swój błyszczący miecz i moja ręka chwyci sąd, dokonam zemsty na swoich wrogach i odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą. 42. Krwią upoję moje strzały, mój miecz naje się mięsa, krwią zabitych i pojmanych, jak tylko zacznę mścić się nad wrogami.
.
Psalm 139:19-22 19. Zgładzisz, Boże, niegodziwego; niech odstąpią ode mnie ludzie krwawi; 20. Którzy mówią obrzydliwości przeciwko tobie, twoi wrogowie nadaremnie biorą twoje imię. 21. Czy nie nienawidzę tych, PANIE, którzy nienawidzą ciebie? I nie brzydzę się tymi, którzy przeciwko tobie powstają? 22. Nienawidzę ich pełnią nienawiści i mam ich za wrogów.
.
1 Tes. 5:15 Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich
.
Hebr. 10:30-31 30. Znamy bowiem tego, który powiedział: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu: Pan będzie sądzić swój lud. 31. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email