Pytanie 112: Jakie żądania zawarte są w dziewiątym przykazaniu?

A) Abym przeciwko nikomu nie świadczył fałszywie, cudzych słów nie przekręcał, nikogo nie obmawiał, nie oczerniał, nie przyczyniał się lekkomyślnie do potępienia kogokolwiek bez uprzedniego wysłuchania go,

Psalm 15:1-2 PANIE, kto będzie przebywał w twoim przybytku? Kto zamieszka na twojej świętej górze? Ten, kto postępuje nienagannie i czyni sprawiedliwość, a w swoim sercu mówi prawdę; Kto nie obmawia swym językiem, nie wyrządza bliźniemu nic złego, nie znieważa bliźniego;
.
Przysłów.4:24 Odsuń od siebie przewrotność ust, oddal od siebie złośliwe wargi.
.
Przysłów 19:5 Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie.


B) Abym zarówno przed sądem, jak i w innych okolicznościach unikał kłamstwa i oszustwa, które są dziełem diabła. Jeśli nie chcę ściągnąć na siebie wielkiego gniewu Boga,

3 Mojż. 19:11-12 Nie będziecie kraść, nie będziecie oszukiwać i nie będziecie okłamywać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię i nie będziecie bezcześcić imienia swego Boga. Ja jestem PAN
.
Przysłów 12:22 Wargi kłamliwe budzą odrazę w PANU, a ci, którzy postępują w prawdzie, podobają mu się.
.
Przysłów 13:5 Sprawiedliwy nienawidzi kłamliwego słowa, a niegodziwy staje się obrzydliwy i zhańbiony.
.
Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
.
Obj. 21:8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć


C) Muszę być wierny prawdzie, głosić ją i wyznawać szczerze

1 Kor. 13:6 Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy;
.
Efez. 4:25 Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich


D) A także ze wszystkich sił bronić godności i dobrego imienia drugiego człowieka (bliźniego).

1 Piotra 3:8-9 Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
.
1 Piotra 4:8 Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów.

Katechizm Heidelberski z 1562 roku


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email