Życiowa konieczność

1 Tes. 5:18 We wszystkim dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.

Przymuszenie dzieci do pilnej opieki lekarskiej poprzez zszycie rany szwami nie jest zabawnym aspektem rodzicielstwa. Nawet gdy krew spływa im po twarzy, walczą z igłą i lekarzem. Ani razu moje dziecko nie siedziało w ciszy podczas zabiegu, ani razu też nie odwróciło się z uśmiechem, by mi po wszystkim podziękować.

To nie byłoby zgodne z ludzką naturą. Moje dzieci dziękują mi za rzeczy, które uważają za przyjemne, a nie za bolesne.

Być może jest to jeden z powodów, dla których 1 Tesaloniczan 5:18 nakazuje nam „dziękować w każdych okolicznościach”. Gdyby to nie było nakazane, nie zrobilibyśmy tego. Dziękowanie w każdych okolicznościach nie jest ludzką naturą. Ale dla wierzących ta praktyka powinna być rosnącym aspektem naszej odrodzonej natury.
.


Kwestia perspektywy

Tak jak moje dzieci nie mogą zrozumieć, w jaki sposób szwy pomogą w skaleczeniu, tak samo często nie widzimy skutków okoliczności w jakich się znajdujemy.

  • może są dla naszego dobra;
  • być może są dla dobra ludzi wokół nas
  • może po prostu w jakiś sposób przynoszą chwałę Bogu

Jak dowiedział się Hiob, Bóg nie jest nam winien wyjaśnienia. Jednak uprzejmie zapewnia nas, że uczyni to wszystko dla dobra, podczas gdy nakazuje dziękczynienie.

Matthew Henry (purytański ekspozytor Pisma),  po tym, jak ktoś ukradł mu portfel, zapisał kilka podziękowań

  1. Jestem wdzięczny, że nigdy wcześniej mnie nie okradł.
  2. Jestem wdzięczny, że chociaż zabrał mój portfel, nie odebrał mi życia.
  3. Chociaż zabrał wszystko, co miałem, nie było to dużo.
  4. Cieszę się, że to ja zostałem okradziony, a nie ja dokonałem rabunku

Chociaż nie podziękował za samo okradzenie – gdyż sam akt rabunku był grzechem – podziękował w tej trudnej sytuacji. Rzeczywistość Bożej ochrony i ostatecznej dobroci była większa niż rzeczywistość kradzieży.
.


Analiza tekstu

Tekst daje nam mocny powód, aby kultywować taką perspektywę: „Taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was” Wola Boża, która jest naszym uświęceniem obejmuje wytrwałe dziękczynienie Bogu.

1 Tes. 4:3 Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu;

Ale tutaj wola jest kwalifikowana: jest wolą Bożą „w Chrystusie Jezusie”. Wola Boża względem nas jest niepodzielna od naszego Zbawiciela, podobnie jak Jego miłość przymierza

Rzym. 8:38-39 38. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; 39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłą

Nowy Testament często używa wyrażenia „w Chrystusie” na określenie wierzących. Termin „chrześcijanin” jest rzadki. Zamiast tego, Pismo Święte często nazywa wybranych Bożych jako tych, którzy są „w Chrystusie”

Rzym. 8:1 Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha
.
1 Kor. 1:2 Do kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.
.
2 Kor. 2:17 Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują słowo Boże, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga
.
Gal. 1:22 A nie byłem osobiście znany kościołom Judei, które są w Chrystusie.
.
Efez 1:1 Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie, i wiernych w Chrystusie Jezusie.
.
Kol 1: 2 Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.

Tak jak my, którzy wierzymy w Ewangelię, jesteśmy w Chrystusie, tak w Nim jest Boża wola względem nas. Łaska, która przywiodła nas do jedności z Jezusem, jest także łaską, która zaprowadzi nas do domu, mimo niebezpieczeństw, trudów i sideł.

I być może to ostatnie małe zdanie – „względem was” – zawiera podobną słodycz. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, okoliczności nam się nie przytrafiają. Ponieważ wola Boża w Chrystusie Jezusie jest dla nas, nasze okoliczności będą dla nas. Ze wszystkich ludzi tylko ci, którzy są w Chrystusie, mają to ugruntowane zapewnienie: wszystko, przez co przechodzimy, dzieje się dla nas, a nie nam. Z pewnością jest to coś, za co możemy dziękować pomimo żalu i bólu.

  • Przenosi to nas z pozycji ofiary do ukochanego dziecka.
  • Pozwala nam postrzegać takie rzeczy jak szwy nie jako tortury, ale jako opiekę medyczną.
  • Pozwala nam zobaczyć, że trudności tego życia, choć rzeczywiste i trudne, nie są ostateczne.

Jeśli Ojciec jest za nami, wszystko inne musi być podporządkowane tej rzeczywistości. Kiedy Duch stworzy w nas Boską orientację, wdzięczność będzie mogła płynąć nawet w trudnych czasach.

źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email