Trzecie objawienie

Islam naucza, że Tora była pierwszym objawieniem allaha a ewangelia drugim. Ale obie księgi zostały uszkodzone (zmienione), dlatego allah dał koran Mahometowi aby przywrócić ludzi na właściwą ścieżkę. Muzułmanie wierzą, że koran jest trzecim i ostatnim objawieniem allaha, jest doskonałym i niezmiennym słowem.

To prowadzi do sprzeczności w koranie. Koran naucza, że słowa allaha nie mogą być zmienione (sury 6:34, 6:115, 10:64, 18:27), jednakże w tym samym czasie koran naucza, że Tora i Ewangelie (będącę Słowem allaha) zostały zmienione i uszkodzone.

sura 6:34

Nikt nie może zmienić słów allahasura 6:34

sura 6:115

Doskonałe jest słowo twoje panie w prawdzie I sprawiedliwości. Nie ma nic co mogłoby zmienić jego słowa. On jest tym, który słyszy, tym który wie.sura 6:115

sura 10:64

Nie ma zmiany w słowach allaha; to potężny triumfsura 10:64

sura 18:27

Opowiedz, co zostało objawione z księgi twojego pana, nie ma nikogo, kto może zmienić jego słowa; a ty nie znajdziesz schronienia poza nim.sura 18:27

 


Paradoksy allaha

Według koranu Biblia to Słowo Boże

Według koranu Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu to Słowo Boga. Mówią o tym dwa fragmenty:

sura 5:46

Potwierdza, że Tora to Słowo Boże oraz że Ewangelie to Słowo Boże.

I wysłaliśmy Jezusa, syna Marii, po tych prorokach, potwierdzając prawdę z tego, co zostało z Tory. I daliśmy mu Ewangelie, jako prowadzenie i światło, które potwierdza prawdę jaka jeszcze pozostała w Torze, i prowadzenie i zachętę dla bojących się Boga – sura 5:46

 

sura 10:94

Stwierdza, że Biblia to słowo allaha:

Zaten gdybyście mieli wątpliwości co do tego, co zesłaliśmy wam z góry, spytajcie tych, którzy czytają Księgę (objawioną) przed wami. Prawda z całą pewnością przyszła do was od waszego pana; zatem nie bądźcie sceptykami – sura 10:94

 

Paradoks 1: według koranu niezmienna Biblia została zmieniona

Skoro słowo allaha nie może być zmienione (sury 6:34, 6:115, 10:64, 18:27) i Biblia to Słowo Boże (w rozumieniu muzułman to słowo allaha), jakim cudem została zmieniona, skoro Słowo Boże nie może być zmienione? Jest to logiczna sprzeczność, nad którą wyznawcy księżycowego bożka przechodzą bez zastanowienia.
.

Paradoks 2: według koranu koran jest niepotrzebny

Skoro według sury 5:46 i 10:94 Tora i Nowy Testament są słowem allaha, a według sur 6:34, 6:115, 10:64, 18:27 słowo Allaha nie może być zmienione, zatem Tora i Nowy Testament również nie mogły być zmienione, zatem koran jest niepotrzebny, ponieważ według koranu jest to trzecie objawienie, jakie weszło na miejsce zmienonego Słowa Bożego, które przecież nie może być zmienione.
.

Paradoks 3: według koranu niezmienny koran może być zmieniony

Skoro słowo allaha nie może być zmienione (sury 6:34, 6:115, 10:64, 18:27) a koran jest słowem allaha, czemu sam koran naucza, że Mahomet zmienił niektóre wersy koranu oraz, że wierni poniszczyli koran? (sury 2:106; 16:101; 15:90–91).

sura 2:106

Niektóre wersety koranu poszły w zapomnienie, inne zajęły ich miejsce. Oto jak wiarygodny jest bożek koranu…

I jakikolwiek werset możemy uchylić i rzucić w zapomnienie. Dajemy lepsze lub podobne z niego; Ty nie wiesz, że Bóg jest potężny ponad wszystko? — sura 2:106

sura 16:101

Nie tylko stwierdza, że koran może być zmieniany, ale też uwiarygadnia fałszerstwo jako prawdę objawioną

A kiedy wymieniamy werset w miejscu innego wersetu – allah bardzo dobrze wie co zsyła na dół – oni mówią: „Ty (Mohamedzie) jesteś zwykłym fałszerzem! Nie, ale większość z nich nie ma wiedzy.” — Sura 16:101


Biblia

W przeciwieństwie do nauk tak muzułmanów jak i rzymskich katolików oraz wyzanwców wszelkich odszczepień ruchu zielonoświątkowego nie uznaje pozabiblijnego objawienia ani w formie pisemnej, ani ustnej tradycji czy też snów i wizji. Wszelkie tego typu dodatki to czyste kłamstwo.

Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu zawiera najczystszą prawdę, która trwa na wieki

Psalm 119:160 Podstawą twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok twojej sprawiedliwości trwa na wieki.

Biblia nie uznaje żadnych dodatkowych Pism , faktycznie Słowo przestrzega przed dodawaniem lub ujmowaniem czegokolwiek do nauk Biblii.

5  Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.
.
5 Mojż. 12:32 Cokolwiek ja wam rozkazuję, tego strzedz będziecie, abyście czynili; nie przydasz nic do tego, ani też ujmiesz z tego.
.
Przysłów 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.

Bóg przestrzega przed dodawaniem do zamkniętego Testamentu Starego i Nowego Przymierza:

Gal. 3:15 Bracia, mówię po ludzku: Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.
.
Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.

Cała wiara została przekazana raz na zawsze, ostatnia Księga Biblii zamyka cały kanon.

Obj. 22:18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; 19 A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.

Dodatkowo Pismo informuje nas, że po spisaniu pełnego kanonu Słowa Bożego, wszelkie proroctwo i objawienie zostanie wstrzymane:

Daniel 9:24 Siedmdziesiąt tego dni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na …wstrzymanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie Świętego świętych.
.
1 Kor. 13:8 8 Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, stracą na znaczeniu; choć języki, ustaną same z siebie; choć wiedza, straci na znaczeniu.

Dlatego warto zachęcić muzułmanów do porównania Biblii i koranu co może otworzyć im oczy gdy odkryją, że Biblia jest całkowicie wiarygodna podczas gdy koran sam sobie zaprzecza. Podobnie rzymsko-katolickie tradycje zaprzeczają sobie nawzajem. Podobnie też zielonoświątkowe pozabiblijne objawienia są zawodne i wzajemnie się wykluczające.

Islam, rzymski katolicyzm i ruch zielonoświątkowy to fałszywe religie prowadzone przez tego samego ducha pozabiblijnego objawienia, przez szatana przybierającego rózne imiona: allah, dziewica Maryja, Duch Święty.

Na zakończenie rozważań Słowo Prawdy:

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email