Pismo Święte często mówi o Antychryście

Jego starotestamentowy obraz musi być niewątpliwie widoczny w „małym rogu” z Księgi Daniela 7:8, który pojawił się wśród dziesięciu rogów czwartej bestii, który

Dan. 7:25 będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego; będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu

Częściowe i typowe wypełnienie tego proroctwa było widoczne w straszliwym Antiochu Epifanesie; pełnej realizacji należy się jednak spodziewać na końcu czasu.

Znaki czasu

Częściej jednak czytamy o Antychryście w Nowym Testamencie, o jego przyjściu, mocy i ostatecznym zniszczeniu. Pan mówi o fałszywych prorokach, którzy przychodzą w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami

Mat. 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.

Ostrzega, że wielu przyjdzie w Jego imię, mówiąc, że są Chrystusem, i zwiodą wielu

Mat. 24:5 Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą.
.
Mat. 24:24 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.

Wszyscy znamy opis Antychrysta w 2 Tesaloniczan 2:1-10, gdzie Apostoł Paweł mówi o nim jako o „człowieku grzechu, którego główną cechą jest grzech, i jako o synu zatracenia,

 • który jest zrodzony z zatracenia;
  .
 • który sprzeciwia się i wywyższa się ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub jest obiektem czci;
  .
 • którego przyjście następuje poprzez działanie szatana z wszelką mocą, znakami i zwodniczymi cudami;
  .
 • ale którego Pan zniszczy tchnieniem Swoich ust i zniszczy blaskiem Swojego przyjścia.

A Apostoł Jan mówi nam, że istnienie antychrystów i ostateczne przyjście Antychrysta jest charakterystyczne dla ostatniej godziny, abyśmy mogli być pewni, że dyspensacja, w której obecnie żyjemy, jest ostateczną porą

1 Jana 2:18 Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.

Ostatnia godzina

Po dyspensacji, w której pojawi się Antychryst, nie będzie więc już żadnego innego okresu czasu, tysiącletniego czy jakiegokolwiek innego. To zdecydowanie „ostatnia godzina” na zegarze historii świata. Po jej zakończeniu nastanie wieczność.

I jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami. Antychryst bowiem wypełni miarę nieprawości, a w nim dopełni się „człowiek grzechu”. Również moce ciemności, które osiągną kulminację w Antychryście, muszą wypełnić radę Najwyższego. W najgłębszym sensie muszą one wynikać z tej rady Bożej.

Gdyby nie było rady wyboru, nie byłoby kościoła; gdyby nie było rady potępienia, nie byłoby Antychrysta. I tak jak dla kościoła jako całości i dla każdego członka z osobna, Bóg przeznaczył dobre uczynki, „abyśmy w nich chodzili”, tak też Bóg wyznaczył pewne zadanie dla całej mocy ciemności, która osiąga swój ostateczny rozwój w Antychryście. Ponadto niegodziwcy wykonują dzieło Boże. Oczywiście, nie „tak to mają na myśli”; zamierzają wykonywać swoje własne dzieło; nastawiają się przeciwko Bogu i Jego Pomazańcowi; a przez to stają się godni potępienia.

Pozostaje jednak faktem, że Bóg jest zawsze Bogiem i wszystkie stworzenia zawsze wykonują Jego wolę. Wszyscy, dobrowolnie lub niechętnie, są sługami Wszechmocnego. Mają pracę do wykonania. Kiedy ich praca zostanie zakończona, nastąpi koniec czasu. A ponieważ Antychryst „wypełni miarę nieprawości”, dyspensacja, w której się pojawi, musi być „ostatnią godziną”.
.


Obraz Antychrysta

Objawienie 13 Objawienie 17

1. I stanąłem na piasku morza. I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa.

2. A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę.

3. I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się, i poszła za bestią.

4. I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć?

5. I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez czterdzieści dwa miesiące.

6. I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić jego imieniu, jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie.

7. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem.

8. Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata.

9. Jeśli ktoś ma uszy, niech słucha!

10. Jeśli ktoś do niewoli bierze, do niewoli pójdzie, jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.

11. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok.

12. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona.

13. I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi.

14. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła.

15. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici.

16. I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło;

17. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia.

18. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka. A liczba jej: sześćset sześćdziesiąt sześć.

1. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami;

2. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu.

3. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i dziesięć rogów.

4. A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu.

5. A na jej czole wypisane było imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi.

6. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo.

7. I powiedział do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę kobiety i bestii, która ją nosi, a która ma siedem głów i dziesięć rogów.

8. Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani, i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest.

9. Tu jest rozum, który ma mądrość. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta.

10. I królów jest siedmiu – pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, ma pozostać na krótko.

11. A bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zatracenie.

12. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią.

13. Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii.

14. Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni.

15. I powiedział do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki.

16. A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jeść jej ciało, i spalą ją w ogniu.

17. Bóg bowiem położył im do serc, aby wykonali jego wolę, i to jednomyślnie, i oddali swoje królestwo bestii, aż wypełnią się słowa Boga.

18. A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi.

Najpełniejszy obraz Antychrysta znajdujemy w Objawieniu 13 w porównaniu z Objawieniem 17; i to właśnie na ten obraz chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę naszych czytelników w tej broszurze. Pokrótce spróbujemy opisać Antychrysta, jak go przedstawiono w Objawieniu 13:

 1. W jego władzy politycznej.
 2. W jego duchowym wpływie.
 3. W jego kulcie, obrazie i znaku.

Władza polityczna Antychrysta

Historycznie pojawienie się Antychrysta należy wytłumaczyć faktem upadku rodzaju ludzkiego w Adamie i tym innym faktem, że Bóg namaścił Swojego Króla nad Syjonem, Który jest ustanowiony Dziedzicem wszechrzeczy, Panem panów i Królem królów i Który w imieniu Boga podporządkuje Sobie wszystko. Człowiek był pierwotnie nosicielem urzędu Boga i pomazańcem, królem-sługą. Przez Upadek stał się nosicielem urzędu diabła. Proponuje rządy w imieniu szatana. Kiedy zatem Bóg posyła na świat Swojego Pomazańca, upadły człowiek objawia się jako antychryst.

Pochodzenie imienia Antychryst nie jest do końca pewne. Może oznaczać kogoś, kto sprzeciwia się Chrystusowi Bożemu; może to również oznaczać Kontrachrysta (Przeciwnika Chrystusa), tego, który podaje się za Chrystusa i tak też działa, postępując zgodnie z tym. W gruncie rzeczy nie ma różnicy, którą z tych dwóch interpretacji tego imienia wybierzemy. Antychryst jest bowiem zarówno Kontrachrystem, jak i oponentem Chrystusa.

Człowiek upadły, który zamierza panować nad światem w imieniu diabła i wszystko oddać na służbę nieprawości, musi z konieczności ogłosić się Chrystusem, królem; a jako taki musi koniecznie przeciwstawić się Chrystusowi Bożemu. To także wyjaśnia, dlaczego władza antychrześcijańska (antychrystowa) przybiera postać królestwa i jego króla, z powszechną władzą polityczną. Nawet w starej dyspensacji ta antychrystowa moc była już na świecie i starała się udaremnić Bożą radę dotyczącą przyjścia Bożego Chrystusa na świat. Jednak w swoim prawdziwym charakterze władza Antychrysta ujawnia się dopiero po wcieleniu Syna Bożego, Jego ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu i wywyższeniu po prawicy Boga. W nowej dyspensacji Antychryst jest rzeczywiście Kontrachrystem, który przeciwstawia się Chrystusowi w celu zastąpienia Go.

W Objawieniu 13 widzimy, że ta antychrystowa władza jest przedstawiona przede wszystkim jako uniwersalna władza światowa. Ten aspekt Antychrysta jest reprezentowany przez bestię, która wyłania się z morza. Bestia ma ogólny wygląd lamparta, ale ma nogi niedźwiedzia i paszczę lwa. Ma siedem głów i dziesięć rogów. Na jej głowie znajdują się bluźniercze imiona; na jej rogach jest dziesięć koron. Jedna z jej głów odsłania bliznę po zagojonej śmiertelnej ranie. Swoją moc i władzę otrzymuje od Smoka, czyli szatana. A cały świat podziwia bestię.
.

Morze

Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, brzmi: jakie jest znaczenie morza, z którego wyłania się bestia? Nikt nie kwestionuje tego, że tutaj, jak zwykle w Objawieniu, mamy do czynienia z symboliką. Poszczególne elementy tego symbolicznego obrazu nie mogą być interpretowane dowolnie, według naszych własnych wyobrażeń i upodobań, lecz muszą być wyjaśniane w świetle Pisma Świętego. Słowo Boże zazwyczaj interpretuje swoje własne symbole. Tak jest także w tym przypadku.

Jeśli zajrzymy do Daniela 7:2-3, 17 i Objawienia 17:15, przekonamy się, że wzburzone morze jest obrazem narodów świata, poruszonych grzechem od wewnątrz, ogarniętych objawieniem gniewu Bożego z nieba, niespokojnych wskutek wojen i rewolucji, kłopotów politycznych i gospodarczych, rodzących wciąż nowe królestwa i królów, formy rządów i dyktatorów, sojusze i federacje. W Księdze Daniela czytamy:

Dan. 7:2-3 2. Daniel powiedział: Oto co zobaczyłem w swoim widzeniu w nocy: Oto cztery wiatry niebieskie potykały się na wielkim morzu.3. A cztery wielkie bestie wyszły z morza, jedna różniła się od drugiej”.

Wyjaśniono to w wersecie

Dan. 7:17 Te wielkie bestie, w liczbie czterech, to czterej królowie, którzy powstaną z ziemi

Oczywiste jest, że przez „ziemia” rozumie się tutaj narody ziemi. W związku z tym morze miotane sztormem reprezentuje narody, które dają początek nowym królestwom i ich królom. Do tego samego wniosku dochodzimy na podstawie Objawienia

Obj. 17:15 I powiedział do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki

Morze, z którego wyłania się pierwsza bestia, reprezentuje zatem niespokojne narody świata, targane burzami wojen, rewolucji i wszelkiego rodzaju niepokojów.
.

Bestia

Drugim elementem w wizji, który przyciąga naszą uwagę, jest symbol dzikiej bestii. Bestia w Piśmie Świętym reprezentuje polityczną potęgę światową, króla lub władcę i jego władzę. Nie ma co do tego wątpliwości w świetle Księgi Daniela 7:17, gdzie cztery bestie są interpretowane jako czterej królowie, którzy powstaną z ziemi; jak również na podstawie wersetu 23 tego rozdziału, w którym czwarta bestia nazywana jest czwartym królestwem na ziemi, które będzie różne od wszystkich królestw.

Dan. 7:23 Czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi, które będzie różniło się od wszystkich królestw, i pożre całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją.

Król i jego królestwo są nierozłączne. Na pytanie, czy Antychryst ma być osobą, czy mocą, możemy chyba odpowiedzieć: jednym i drugim. Będzie on władcą świata, potężną osobą lub geniuszem, w którym cały świat będzie pokładał ufność i którego cały świat będzie podziwiał; lecz nie może być oddzielony od królestwa, nad którym będzie panował. Terminu tego nie należy też traktować w zbyt wąskim znaczeniu tego słowa. W czasach nowożytnych ludzie tacy jak Mussolini i Hitler nie byli królami w dosłownym tego słowa znaczeniu, niemniej jednak byli władcami świata i faktycznie sprawowali znacznie większą władzę niż niejeden król.

To, że w Księdze Objawienia Jan widzi nie tylko jedną bestię, ale kombinację bestii (lamparta, niedźwiedzia i lwa) najprawdopodobniej wskazuje na fakt, że mocarstwo światowe dni ostatecznych będzie zwieńczeniem innych historycznych mocarstw światowych. które istniały w przeszłości. Jakkolwiek by nie było, obraz dzikiej bestii w wizji uczy nas, że ostateczna manifestacja Antychrysta przyjmie formę politycznej potęgi światowej, królestwa i jego władcy albo rządu.
.

Siedem głów

Siedem głów, które pojawiają się na bestii, reprezentuje tak wiele różnych przejawów antychrześcijańskiej potęgi światowej w ciągu historii, z których niektóre istniały w dawnej dyspensacji, jedna z nich istniała w czasie wizji, a ostatnia reprezentuje potęgę światową, która musi się jeszcze urzeczywistnić. Nie może być co do tego wątpliwości w świetle wyjaśnienia podanego w Księdze Objawienia

Obj. 17:9-10 9. Tu jest rozum, który ma mądrość. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta.10. I królów jest siedmiu pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, ma pozostać na krótko

Jest oczywiste, że siedem głów jest siedmioma historycznymi reprezentacjami antychrystowych potęg światowych, gdyż te imperia pojawiają się i znikają z czasem.

Nie wydaje się również niemożliwe ustalenie na podstawie tekstu, o które imperia chodzi. Pewnym jest, że szósta z siedmiu głów reprezentuje imperium rzymskie, gdyż „pięć upadło, a jedna jest. Było to imperium rzymskie, które istniało w czasie, gdy Jan otrzymał wizję. Jeśli więc z punktu widzenia wizji, spojrzymy wstecz i zapytamy, jakie mocarstwa światowe istniały przed mocarstwem rzymskim, okaże się, że

 1. poprzedziło je mocarstwo grecko-macedońskie, utworzone przez Aleksandra Wielkiego, kozła z Księgi Daniela 8.
 2. Imperium grecko-macedońskie wyparło władzę Persów i Medów, niedźwiedzia z Księgi Daniela 7.
 3. Panowanie perskie nastąpiło po potężnym światowym mocarstwie Babilonii, której najwspanialszym władcą był Nabuchodonozor.
 4. A przed imperium babilońskim istniała potęga Asyrii ze stolicą w Niniwie.

Wszystkie te mocarstwa czy potęgi światowe są wymienione w Piśmie Świętym, abyśmy mogli być pewni, że cztery z pięciu „upadłych” reprezentują imperia grecko-macedońskie, perskie, babilońskie i asyryjskie.

Jeżeli chodzi o piątą głowę, może istnieć różnica zdań co do tego, czy odnosi się ona do Egiptu, czy do królestwa potężnego Nimroda w ziemi Szinear (1 Mojż. 10:8-11). Różne względy zdają się prowadzić do wniosku, iż chodzi o to drugie.

 • Egipt rzeczywiście pojawia się w Piśmie jako dom niewoli, nastawiony na zniszczenie świętego nasienia; lecz trudno go zaliczyć do wielkich mocarstw światowych.
  .
 • Z drugiej strony królestwo Nimroda znajduje się na samym początku historii mocarstw światowych, a Biblia przedstawia imperium asyryjskie jako rozwijające się bezpośrednio z niego, ponieważ „z tej ziemi wyszedł Assur i zbudował Niniwę (1 Mojż. 10:11). Ponadto w Księdze Objawienia 13:3 czytamy, że jedna z siedmiu głów bestii została zraniona lub jakby śmiertelnie zraniona. Wyrażenie to można najtrafniej wytłumaczyć jako odnoszące się do pomieszania języków, które było śmiertelnym ciosem dla najwcześniejszych prób ustanowienia uniwersalnej potęgi światowej w krainie Szinear. Dodatkowa informacja, że ​​jego śmiertelna rana została wyleczona odnosi się do faktu, że przy końcu czasów, w dniu Antychrysta, na pewien czas zostanie zażegnany podział na narody i wszystkie narody świata zjednoczą się w jedno ściśle uniwersalne mocarstwo światowe. Próba, która nie powiodła się w krainie Shinear, powiedzie się zatem na krótki czas.
  .
Rogi

W końcu bowiem wszystkie narody świata, choć tylko przez krótki czas, zjednoczą się wokół antychrześcijańskiego sztandaru. Nawet narody pogańskie oddadzą swoją władzę bestii. Symbolizują to ukoronowane rogi, które pojawiają się na bestii z Objawienia 13. Róg w Biblii jest symbolem władzy królewskiej i politycznej. Dlatego psalmista posługuje się figurą z Psalmu

Psalm 89:17 Ty bowiem jesteś chwałą ich mocy i z twojej woli nasz róg będzie wzniesiony.

Zgodnie z symbolicznym znaczeniem liczby 10 w Piśmie Świętym, dziesięć ukoronowanych rogów reprezentuje pełnię królewskiej i politycznej siły, a w tym przypadku chodzi o wszystkie te potęgi, które istnieją poza obszarem nominalnego chrześcijaństwa, czyli narody żyjące na „czterech krańcach ziemi” i nazwane Gogiem i Magogiem w Objawieniu 20.

Obj. 20:8 I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski.

Nie z ich grona, lecz z nominalnie chrześcijańskiego świata, w Europie i Ameryce, powstanie Antychryst. Jak można się spodziewać, będzie centrum i tron ​​królestwa antychrystowego. Jednak pogańscy władcy zjednoczą się z nim i oddadzą swoją władzę bestii na pewien czas.

Związek jednak nie będzie trwały. Różnica między pogaństwem a (anty)chrześcijaństwem wkrótce stanie się powszechnie widoczna. Po pewnym czasie narody pogańskie powstaną przeciwko centrum antychrystianizmu i dojdzie do wojny światowej w najściślejszym znaczeniu tego słowa.

Jednak przez pewien czas ideał Babel, którego nie można było osiągnąć w krainie Szinear, zostanie zrealizowany i wszystkie narody świata oddadzą swą władzę bestii. Wszystko to jest wyraźnie nauczane w Księdze Objawienia

Obj. 17:12-13, 16 12. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią. 13. Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii.16. A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jeść jej ciało, i spalą ją w ogniu

Albowiem Bóg włożył w ich serca chęć wypełnienia Jego woli oraz wyrażenia zgody i oddania swego królestwa bestii, aż ostateczną formą antychrześcijańskiego światowego mocarstwa w jego aspekcie politycznym będzie powszechne i ostateczne dopełnienie i ukoronowanie wszystkich historycznych mocarstw światowych z przeszłości, urzeczywistnione na pewien czas przez dobrowolną federację wszystkich królestw świata, w której nawet narody pogaństwa, Goga i Magoga, zajmą swoje miejsce.

Tłumaczył Robert Jarosz, na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email