Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?

 

Wprowadzenie

Istnieje wiele stron internetowych (niektóre dość straszne, inne nieco naukowe, ale równie straszne), które próbują odwieść czytelników, by uwierzyli w to, że z wyjątkiem Augustyna, lub przynajmniej do czasów Augustyna, wczesny kościół nie wierzył w

To jest tragedia. Dlaczego? Po obfitej konsultacją z pierwotnymi źródłami doktryn reformacji, czytelnik z pewnością może znaleźć „etapy niemowlęce” wszystkich tych ewangelicznych doktryn w pismach wczesnego kościoła. I nie tylko można je znaleźć w „etapach niemowlęcych”, ale także pojawiają się dość szczegółowo u wielu wczesnych pisarzy.

(więcej…)

Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)

Atanazy Aleksandryjski

(gr. Αθανάσιος Αλεξανδρείας, łac. Athanásios Alexandrías) żył w latach od ok. 296– 298 do 2 Maja 373. biskup Aleksandrii, pisarz wczesnochrześcijański, teolog-apologeta, kaznodzieja, ojciec i doktor Kościoła. Każdego roku Atanazy pisał listy paschalne, które odczytywano w kościołach w Egipcie.
.

(więcej…)

Wczesnochrześcijańskie doktryny łaski

Drogi czytelniku, chciałbym zabrać Cię w niesamowitą podróż, być może podróż Twojego życia. Jej celem będzie kościół wczesnochrześcijański. Spotkamy się z uczniami Apostołów, którzy siedząc u podnóżka ich stóp z zapartym tchem przysłuchiwali się głoszonej z mocą nauce,  odkrywając nieskończoną łaskę, dobroć, miłosierdzie i sprawiedliwość Pana panów i Króla królów. Spotkamy się również z następcami uczniów Apostołów i zobaczymy, że przekazywana z pokolenia na pokolenie nauka apostolska nie zmieniła się, a prawdy Pisma Świętego zostały zachowane.

Poznajmy wiarę pierwszego kościoła i przekonajmy się, czy Twoja wiara jest wiarą Apostołów. Zapnijmy pasy. Czas w drogę!

(więcej…)

Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?

Synod w Orange został zwołany w 529 roku z powodu kontrowersji między nauką Augustyna a Pelagiuszem. Kontrowersja ta dotyczyła oJdpowiedzialności człowieka za swoje zbawienie oraz roli łaski Bożej. Pelagianie uważali, że ludzie rodzą się niewinni, tzn. że nie istnieje coś takiego jak grzeszna natura bądź grzech pierworodny. Skutkiem tego utrzymywali, że można w tym życiu osiągnąć stan bezgrzesznej doskonałości.

Na synodzie w Orange zajęto się doktryną semipelagianizmu mówiącą, że rodzaj ludzki, mimo iż upadły i posiadający grzeszną naturę, jest mimo tego wciąż na tyle dobry, że może uzyskać łaskę Bożą poprzez akt nie odrodzonej woli ludzkiej. Czytając Kanony synodu w Orange można zobaczyć, skąd Jan Kalwin czerpał swe poglądy na temat całkowitego zepsucia rodzaju ludzkiego.

Poniżej kanony II Synodu w Orange

(więcej…)

Tertulian a interpretacja skały z Mat. 16:18

Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Mat. 16:18

Życiorys

Tertulian (A.D. 155/160—240/250)  urodził się w Kartaginie w Północnej Afryce, zajmował się prawem przed nawróceniem na Chrześcijaństwo w 193 r. n.e. Jako chrześcijanin był płodnym pisarzem, został nazwany „Ojcem łacińskiego chrześcijaństwa”. Był laikiem i jego pisma były powszechnie czytane. Miał wielki wpływ na Ojców Kościoła w kolejnych pokoleniach, szczególnie na Cypriana. Był pierwszym z zachodnich Ojców który napisał komentarz do Mateusza 16 rozdziału. (więcej…)

Maryja i kult obrazów

Co do kultu obrazów to starożytny Kościół zgodnie z nauką  Biblii Starego i Nowego Testamentu sprzeciwiał się jakimkolwiek  obrazom np. synod w Elwira (tereny dzisiejszej Hiszpanii) z 306  roku w kanonie 36 stwierdza wyraźnie:

„Uznano, że w kościołach nie powinno być obrazów, ażeby na ścianach nie malowano tego co się czci oraz adoruje.”

(więcej…)

Doktryny łaski u Ojców Kościoła

Kalwinizmu nie wymyślił Jan Kalwin. Nie wymyślił go także Augustyn. Nie wymyślili go Ojcowie Kościoła, ani Ojcowie Apostolscy. Nie wymyślili go nawet Apostołowie.

Pod pojęciem kalwinizm kryje się pięć doktryn, jakie znajdziemy w Piśmie Świętym:

Dziś skupimy się na Ojcach Kościoła czyli uczniach Apostołów Baranka. Rozważając ich pisma zobaczymy, że byli oni kawlinistami. Aby uprościć rozważania, w celu zaznaczenia do której doktryny łaski odnosi się dany cytat Ojca Apostolskiego przyjmiemy następujące oznaczenia:

(T) – Totalna deprawacja
(U) – Usilna i bezwarunkowa elekcja
(L) – Limitowane odkupienie
(I) – I nieodparta łaska
(P) – Przetrwanie świętych
(Ł) – Zbawienie z łaski przez wiarę, uczynki owocem

(więcej…)

Euzebiusz a interpretacja skały z Mat. 16:18

Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Mat. 16:18

Życiorys

Euzebiusz urodzł się w Cezarei Palestyńskiej około roku 263. Przyjął imię Euzebiusz Pamfiliusz po swoim mentorze i nauczycielu Panfiliuszu. Został ustanowiony biskupem Cezarei w 313 AD i był uczestnikiem Soboru Niceańskiego. Znany jest jako ojciec historii eklezjalnej ze względu na swoją pracę dotyczącą historii Kościoła.
.

Skała według Euzebiusza

Bardzo jasno wyraził swoje poglądy o znaczeniu skały z Mateusza 16. (więcej…)

Cyprian a interpretacja skały z Mat. 16:18

Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Mat. 16:18

Życiorys

CYPRIAN (a.d. 200–210—ca. 258) był biskupem w Kartaginie, w Północnej Afryce w połowie III wieku. Był jednym z  najbardziej wpływowych teologów i biskupów Kościoła swego czasu i oddał swe życie jako męczennik za wiarę. Był pod wielkim wpływem pism Tertuliana, Północno-Afrykańśkiego ojca kościoła, który był jego poprzednikiem.
.

Katolicki autorytet

Cyprian jest często cytowany przez Rzymsko Katolickich apologetów jako świadek papieskiego prymatu. W swojej rozprawie „O Jedności Kościoła” Cyprian daje następującą interpretację skały z Mateusza 16: (więcej…)

Augustyn a interpretacja skały z Mat. 16:18

Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Mat. 16:18

Życiorys

Augustyn przez wielu jest uważany za najważniejszego teologa w pierwszych 1 200 latach historii Kościoła. Żaden nny ojciec nie miał tak daleko idącego wpływu na teologię Kościoła jak Augustyn, którego autorytet w epoce atrystycznej i średniowieczu jest niezrównany. Od końca czwartego wieku aż do swojej śmierci w roku 430 był iskupem Hipponny w Północnej Afryce. William Jurgens tak komentuje jego doniosłość: (więcej…)