62-66 a.d.

 • Paweł staje przed Neronem i zostaje uwolniony. Po uwolnieniu z pierwszego aresztu Paweł pisze„Listy Pastoralne” do Tymoteusza (pastora w Efezie) i Tytusa (zakładającego kościoły na Krecie)  2 List do Tymoteusza Paweł pisze podczas drugiego aresztu z więzienia znajdującego się w rzymskim systemie kanalizacyjnym. Drugi areszt jest cięższy ze względu na zmianę polityki Rzymu wobec chrześcijan. Stało się tak ponieważ w a.d. 64 wybuchł pożar w Rzymie, a chrześcijanie zostali oskarżeni o jego podłożenie i uznani za wrogów państwa.
  .
 • W tym czasie powstają listy Apostoła Piotra.
  .
 • Piotr, który opuścił Jerozolime w tym samym czasie, gdy Paweł został aresztowany w Jerozolimie (a.d. 55-58) udaje się na północ ponownie odwiedzając Antiochię, tym razem w celu pokrzepienia tamtejszego kościoła (podczas pierwszego pobytu w Antiochii Piotr odmówił spożywania posiłku z poganami –  Gal. 2). Następnie Piotr udaje się z wizytą do kościołów w południowej Galacji, o których wspomina w swoich listach. Potem Piotr udaje się do Rzymu. Było to z pewnością po napisaniu listu do Rzymian przez Pawła, ponieważ Paweł nie wymienia w swoim liście Piotra między liderami rzymskiego kościoła. Piotr pojawia się w Rzymie po uwolnieniu Pawła z pierwszego aresztu. Podczas pobytu w Rzymie Piotr pisze listy do zborów w Azjii mniejszej, w których służył zanim przyszedł do Rzymu. Pisze w celu pokrzepienia wierzących, co ma szczególne znaczenie gdyż pojawiły się pierwsze prześladowania w lecie 64 a.d. w rezultacie którego sam Piotr zostanie aresztowany i stracony w Rzymie.
  .
 • Piotr również ostrzega przed fałszywymi nauczycielami, widzimy zatem, że kościół znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie z powodu zagrożenia zarówno z zewntątrz jak i wewnątrz kościoła.

2 Piotra 2:1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
.


64 a.d.

 • Wielki Pożar w Rzymie rozpoczyna intensywne prześladowania chrześcijan przez Nerona. Ogień zainicjowany został w nocy z 18 na 19 lipca w części miasta gdzie sprzedawano łatwopalne dobra. Według Tacyta (56-117) ogień płonął kilka dni niszcżąc cztery z czternastu dzielnic i powodując poważne zniszczenia w siedmiu kolejnych. Pochodzenie ognia jest nieznane, jednakże Solfoniusz i Kasjusz Dio sugerowali, że to było dzieło samego Nerona. Tacyt obarczał winą chrześcijan, którzy przyznali się do tego w wyniku tortur. Przypadkowe pożary nie były czymś odosobnionym. Dwa inne powstały w 69 roku (za cesarza Witeliusza) i w 80 (za Tytusa). Według Tacyta w czasie pożaru Neron przebywał poza Rzymem (aczkolwiek popularna legenda głosi, że spożywał posiłek patrząc na płonące miasto) Po usłyszeniu o pożarze Neron wraca do Rzymu w pośpiechu organizując akcję gaszenia. Po pożarze Neron zbudował wielki pałac w strawionej przez pożar dzielnicy. To spowodowało plotki o podłożeniu ognia przez Nerona.
  .
 • 17 letni Neron oskarża o pożar chrześcijan i rozpoczyna prześladowania. Tacyt pisze:

„W konsekwencji aby pozbyć się podejrzeń Neron zrzucił winę na zniewnawidzonych chrześcijan i poddał ich najwyszukańszym torturom. Chrystus, od którego pochodzi ich nazwa, wycierpiał okrutną kaźń z rąk Poncjusza Piłata za panowania Tyberiusza. Najpierw zaaresztowano uznanych za winnych a potem na podstawie ich zeznań wielką rzeszę innych nie za samo podpalenie lecz za ich nienawiść do ludzkości. Wszelkie pochańbienie spotykało ich przy zadawaniu śmierci. Pokryci skórami bestii byli rozszarpywani przez psy, przybijani do krzyży, skazywani na płomienie i paleni, aby służyli za źródło światła gdy dzień zmierzchał” [Annuals XV. 44].

.


66-67 a.d.

 • Drugie uwięzienie Pawła.
  .
 • Egzekucja Piotra przez Nerona.
  .
 • Piotr i jego małżonka aresztowani i zabici. Piotr ukrzyżowany do góry nogami na własną prośbę.

.


68 a.d.

2 Tym. 4:6-7 6 Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. 7 Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem.

 • Marek spisuje „wspomnienia Piotra” czyli ewangelię Marka. Oto co w 140 a.d. na ten temat mówi Papias, ojciec kościoła

„I prezbiter  [Apostoł Jan] powiedział co następuje: Marek stając się tłumaczem Piotra dokładnie spisał wszystko co zapamiętał. Jednakże nie miało to dokładnego porządku kolejności wypowiedzi i czynów ChrystusaA to ponieważ ani nie słyszał Pana ani Mu nie towarzyszył. Jednakże potem, jak już powiedziałem, towarzyszył Piotrowi, który kierował swe wypowiedzi do potrzeb słuchaczy, bez intencji zachowania kolejności wypowiedzi Pana. Marek nie popełnił żadnego błędu w tym co spisał tak jak to zapamiętał. Tym jednym szczególnie się zatroszczył, aby nie ominąć niczego co usłyszał i nie dodał niczego fikcyjnego do wypowiedzi.”  [Z wykazu Wyroczni Pana]

.


68-69 a.d.

 • Powstaje list do Hebrajczyków nieznanego autorstwa. Autor Hebrajczyków wspomina o zwolnieniu Tymoteusza z więzienia. Paweł nie mógł napisać listu do Hebrajczyków ponieważ był wtedy martwy.

Hebr. 13:23 Wiedzcie, że brat Tymoteusz został uwolniony. Jeśli niedługo przybędzie, wraz z nim was zobaczę.

 • Autor Hebrajczyków pisze, że słyszał ewangelię od Apostołów

Hebr. 2:3 Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli?

 • Z kolei Paweł pisze również, że ewangelii nie usłyszał od ludzi lecz od Boga

Gal. 1:11 A oznajmiam wam, bracia, że głoszona przeze mnie ewangelia nie jest według człowieka.

 • Kończą się pierwsze prześladowania.
  .

70 a.d.

 • Zburzenie Jerozolimy.
  .
 • Według tradycji ostrzeżeni w wizji chrześcijanie uciekają z Jerozolimy i otrzymują azyl u Agryppy (tego, którego Paweł niemalże przekonał do wiary).

Dzieje 26:28 Wtedy Agryppa powiedział do Pawła: Niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem.
.


80-90 a.d.

 • Powstają ewangelia Jana jako uzupełnienei ewangelii synoptycznych oraz 3 listy Jana
  .

90-100 a.d.

 • Powstaje Księga Objawienia, Jan spisuje ją podczas wygnania na wyspie Patmos.
  .
 • Druga fala prześladowań imperialnych.
  .
 • Listy jakie Apostoł Jan pisze skierowane są do kościołów w Azji Mniejszej gdzie ten wcześniej prowadził prace misyjne przez ostatnie 30 lat.
  .

98 a.d.

 • Śmierć cesarza Domitiana, Trajan obejmuje po nim władzę.

 

Print Friendly, PDF & Email