Systemowa degeneracja

Psalm 62:4 [ludzie] mają upodobanie w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu złorzeczą. Sela

Zaskakującym jest jak łatwo w dobie elektronicznych mediów zmienić rzeczywistość, nawet tą teologiczną. Baptyści, którzy utracili swoją doktrynalną tożsamość najzwyczajniej w świecie  kłamią chociażby usuwając z symboli wiary niewygodne fakty. Odwiedzając stronę internetową KChB z Gdańska zostaniemy grzecznie przywitani następującymi słowy:

Witamy w II Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku. “Kochamy Boga, służymy ludziom”.

I tuszujemy historyczną prawdę – trzeba by szczerze dodać. Poniżej kuriozalny przykład tego procederu:


Rys historyczny

Mamy rok 1689. Wojna doktrynalna z heretyckim i odstępczym rzymskim katolicyzmem przybiera na sile. Chrześcijaństwo francuskie zostało właśnie unicestwione przez papiestwo, wystarczy wspomnieć masakry Hugenotów

 • z 1 marca 1562 roku,
 • kwietnia 1562,
 • dzień świętego Bartłomieja z 1572 gdzie po uprzednich torturach wyrżnięto w pień obywateli 12 miast,
 • masakry trwały aż do 1598 roku.

Potem Edyktem z Fontainbebleau (1643 rok) król Luis XIV zdelegalizował protestantyzm. Aby uniemożliwić chrześcijanom ucieczkę do innych krajów w roku 1686 ten sam rzymskokatolicki król zdewastował pozostające jeszcze przy istnieniu wioski protestanckie wysyłając 12 000 biblijnie wierzących chrześcijan do obozów zagłady, gdzie większość z nich zmarła z głodu (getta dla Żydów, obozy zagłady dla protestantów to tradycje katolickie, z których Adolf Hitler czerpał garściami).

Państwo niemieckie otrząsało się z tragicznych rezultatów Wojny Trzydziestoletniej (pokój w Westfalli podpisany w 1648 roku), gdzie wskutek zaciekłych walk na tle religijnym, głodu i epidemii tyfusu zginęło 8 milionów ludzi. Tu swoim “bohaterstwem” wsławił się Albrecht von Wallenstein, który oferował katolickiemu cesarzowi swoje wsparcie militarne w zamian za możliwość plondrowania zdobytych protestanckich ziem. I tak KrK finansował albo pomagał w finansowaniu tych armii i wojny a sam Wallenstein miał u siebie w sztabie jawną i oficjalną i rozbudowaną agenturę papieską oraz potężną broń psychologiczną: odpusty grzechów za mordowanie innowierców. Papiści byli bezwględni.

Chrześcijańscy obywatele Anglii jeszcze w XVI wieku mordowani byli przez rzymskokatlicką fanatyczkę Marię I Tudor, której nie bez kozery nadano przydomek krwawej Maryi (po objęciu władzy natychmiast rozpoczęła rekatolizację królestwa paląc na stosach protestanckich biskupów i dokonując ponad 300 egzekucji, często brutalnych i bluźnierczych zarazem – ofiarom utaczano krwi i taplano w niej ich Biblie).

Mówiąc krótko: papieże reprezentowali Antychrysta.
.


Twarda mowa historycznych Baptystów

Londyńskie Wyznanie Wiary zostało po raz pierwszy opublikowane w Londynie w 1677 r. pod tytułem „Wyznanie wiary Starszych i Braci wielu Kongregacji Chrześcijan, ochrzczonych na podstawie wyznania wiary w Londynie i na wsi z dodatkiem dotyczącym chrztu . ” Konfesja ta oparta była na Westminsterskicm Wyznaniu Wiary z 1646 roku i Deklaracji Sabaudzkiej z 1658 roku z modyfikacjami odzwierciedlającymi poglądy baptystów na temat organizacji i chrztu Kościoła.

I teraz sprawa najciekawsza: Akt Tolerancji z 1689 roku dał ludziom swobodę wyznawania religii i tolerancji, rzecz wielce oczekiwana przez uciśnionych chrześcijan. Jednakże pomimo ogromu wcześniejszych prześladowań teolodzy tamtych czasów byli nie tylko odważni ale i niezłomni w swoich poglądach. Ignorując polityczną poprawność nazywali rzeczy po imieniu i dobitnie: Papież to biblijny antychryst. Do tego wniosku doszli porównując biblijne argumenty z czynami władcy katolickich dusz i jego sług. I nie omieszkali umieścic tego w swoim wyznaniu wiary. Aby nie było tutaj niedomówień powtórzmy dosadnie: baptyści to chrzescijanie, którzy wierzą iż papież jest sługą diabła, antychrystem i wiara ta jest usankcjonowana w ich teologicznej konstytucji czyli Londyńskim (Baptystycznym) Wyznaniu Wiary (Rozdział 26 § 4).

2 Tes. 3:-4 3. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; 4. Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. 9. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów;

Papież spełnia podane przez Biblię kryteria Antychrysta

 • zasiada na tronie instytucji zwiącej samą siebie jedynym prawdziwym Kościołem
 • podaje się za Boga (sam tytuł Vicarius Filii Dei o tym świadczy, także dogmat o jego nieomylności, nazywa się głową Kościoła)
 • sprzeciwia się zdrowej nauce
 • głosi fałszywą, zwodzicielską i niezbawiającą teologię
 • uznaje pozabiblijne objawienia i demoniczne manifestacje (np. maryjne)
 • jest pijany krwią świętych, to morderca

Stąd czytamy:

LWW
Rozdział 26 Kościół
.
4. Pan Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Z ustanowienia Ojca Jemu została powierzona najwyższa i absolutna władza do powołania, utwierdzania ,kierowania i rządzenia Kościołem. Jest rzeczą, niemożliwą, aby papież rzymski w jakimkolwiek rzeczywistym sensie był głową Kościoła, ponieważ jest on antychrystem, opisanym w Piśmie Świętym jako „człowiek grzechu”, „syn zatracenia”,który „wynosi się” w Kościele przeciwko Chrystusowi i „ponad to wszystko, co jest nazwane Bogiem”. którego „Pan zniszczy jasnością przyjścia swego”.


Zniewieściali polscy pseudo-baptyści

Warto tutaj przytoczyć słowa Janusza Kucharczyka, wykładowcy języka greckiego na WBST, według których sami baptyści uznają się za firmę zarządzaną na sposób ludzki, co jest sprzeczne z bilblijnym modelem kościoła czego są w pełni świadomi:

[wprawdzie] W Biblii nie ma w ogóle takiej funkcji [prezbiter naczelny], ale jest funckja w sensie prawnym, w firmie o nazwie KCHB. Póki co do niej należymy. Jak mamy tabliczki z napisem KCHB to go firmujemy. – Janusz Kucharczyk, wykładowca WBST, źródło

Pod rózgą Jego Ekscelencji Księdza Mateusza Wicharego, który jednocześnie jest głową firmy zapisanej w KRS jako “Kościół Chrześcijan Baptystów w RP” (REGON 012063445) wprowadzona została tylnym wejściem cicha tyrania nakazująca uległość wobec watykańskiego reżimu. Przypomnijmy na chwilę w co wierzy Ksiądz Wichary odnośnie relacji KRK – KChB w RP. Najpierw Wichary deklaruje, że papież może być bratem w Chrysusie

„Uważam jednak, że jako protestanci nie powinniśmy odmawiać Bogu prawa powołania autentycznie gorliwego chrześcijanina na zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego – ksiądz Mateusz Wichary, źródło

Następnie w kontekście rozmowy ekumenicznej z KRK proponuje specyficzne połączenie kościołów

“…dogmatyczno-liturgiczno- strukturalne konstrukty wyznaniowe pozwolę sobie porównać do systemów nawadniających… Możemy żywić nadzieję… że będziemy coraz bardziej do siebie podobni. Nabierzemy do siebie zaufania. Zaczniemy rozmawiać o naszej pracy, o tym, co nam idzie, a co nie. I być może w takiej dobrej atmosferze będziemy w stanie budować owe systemy (czyli dogmaty, liturgie i struktury kościelne) znacznie bardziej do siebie podobne, bardziej skuteczne, nawzajem zachęcając się do pracy. A może nawet kiedyś zupełnie dobrowolnie uznamy, że warto gdzieniegdzie je (czyli dogmaty, liturgie i struktury kościelne)  ze sobą połączyć?” – Jego Ekscelencja Ksiądz Mateusz Wichary, źródło

Księdzu Wicharemu zawtórował Ksiądz Leszek Wakuła, jego wierny sługa i finansowy beneficjent zarazem (poprez WBST, więcej tutaj), podlizując się Archidecezji Łódzkiej Kościoła Rzymsko-katolickiego tymi oto słowy:

“Kiedy spotykamy wyznawców innego kościoła [czyli Rzymsko katolickiego] i okazuje się, że oni wierzą w tego samego Boga, i Jezus Chrystus jest ten sam i kwestia zbawienia jest bardzo ważna, czy jest ta sama i Pismo Święte, które rozważamy jest to samo. To są dla niektórych bardzo odkrywcze elementy.”źródło

Jako wybitny strateg i wytrawny polityk J.E. Ksiądz Mateusz Wichary rozpostarł szeroką wizję dla swojej firmy, jest to współpraca z agentami Watykanu, a docelowo połączenie eklezjalne. Ale jak to zrobić, kiedy niektórzy jeszcze pamiętają Londyńskie Wyznanie Wiary i tło historyczne, na kanwie której ono powstało? Cóż, tu przydadzą się metody Orwellowskie.
.


I wilk syty i owca cała

2 Piotra 2:3 I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.

Wróćmy teraz do II Zboru Baptystów w Gdańsku. Teoretycznie wydawałoby się, że na pierwszy rzut oka wszystko tam wygląda w miarę przyzwoicie, a powołanie się na Londyńskie Wyznanie Wiary dodaje powagi i wiarygodności oraz historycznego aspektu temu kościołowi (w KChB nie narzuca się Londyńskiego Wyznania Wiary, każdy może wierzyć w co mu się podoba czego najlepszym dowodem jest charyzmatyczno-arminianistyczne odszczepienie K5N całkowicie przeczące LWW które jest cesacjonistyczne i kalwinistyczne). Jednakże stając między młotem (polityka J.E. Księdza Wicharego) a kowadłem (treść LWW) postanowlili zagrać w sztuce teatralnej pt. “wilk syty i owca cała”. Oto ich wersja historycznego Londyńskiego Wyznania Wiary:

Porównajmy teraz oba teksty zwracając szczególną uwagę na pominięty fragment.

Wyznanie kościoła Mateusza Wicharego Londyńskie Wyznanie Wiary z 1689 roku
Rozdział 26 Kościół

(4) Pan Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Z ustanowienia Ojca Jemu została powierzona najwyższa i absolutna władza do powołania, utwierdzania, kierowania i rządzenia Kościołem. Nie jest więc możliwe, aby papież rzymski w jakimkolwiek rzeczywistym sensie był głową Kościoła Powszechnego.

Mt 28:l8-20; Ef 4:11-12: Kol l:l8: 2Tes 2:2-9.

źródło

 

Rozdział 26 Kościół

4. Pan Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Z ustanowienia Ojca Jemu została powierzona najwyższa i absolutna władza do powołania, utwierdzania ,kierowania i rządzenia Kościołem. Jest rzeczą, niemożliwą, aby papież rzymski w jakimkolwiek rzeczywistym sensie był głową Kościoła,

ponieważ jest on antychrystem, opisanym w Piśmie Świętym jako „człowiek grzechu”, „syn zatracenia”,który „wynosi się” w Kościele przeciwko Chrystusowi i „ponad to wszystko, co jest nazwane Bogiem”. którego „Pan zniszczy jasnością przyjścia swego”.

Mt 28:l8-20; Ef 4:11-12: Kol l:l8: 2 Tes 2:2-9.

źródło w j. angielskim

źródło w j. polskim

Usunięty tekst jednoznacznie nazywa papieża antychrystem, który na dodatek został opisany w Biblii i nosi przydomki człowieka grzechusyna zatracenia i osoby która wynosi się ponad Boga  i który zostanie przez Boga zniszczony.

No ale J. E. Ksiądz Wichary ma inne zdanie o papieżach:

„Uważam jednak, że jako protestanci nie powinniśmy odmawiać Bogu prawa powołania autentycznie gorliwego chrześcijanina na zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego – Ksiądz Mateusz Wichary, źródło

Ten dysonans poznawczy rozwiązano właśnie poprzez usunięcie z oficjalnej strony firmy niewygodnego fragmentu kłamiąc i oszukując czytelnika iż historyczne Londyńskie Wyznanie Wiary ma takie a nie inne brzmienie. Nie ma żadnej notatki o usunięciu, czytelnik łyka tekst jak przysłowiowy pelikan nie zdając sobie sprawy ze zmiany. Czy taki proceder aby nie podlega pod paragraf?
.


Sztuka dla sztuki?

Po co się oszukiwać? Po co zwodzić maluczkich? Skoro firma Jego Ekscelencji Księdza Mateusza Wicharego tak bardzo chce być przybudówką watykańskiej agendy, może to już czas publicznie ogłosić duchowe bankructwo i poprosić mateczkę wszystkich wszetecznic o doktrynalne wsparcie dla pięciotysięcznej garstki pozbawionych fundamentu wiary aktorów udających baptyzm?

Ksiądz Wichary niczym lew skutecznie zwalcza ortodoksyjną opozycję w swojej firmie (przykładem niech będzie pucz w Zabrzu czy spacyfikowanie antyekumenicznej inicjatywy okręgu Gdańskiego, więcej w artykule Afera) z drugiej jednakże podkula ogon gdy przychodzi walczyć o prawdę Słowa, udając ortodoksję dla zachowania twarzy (uważny obserwator zrozumie, że to taka gra: jako firma jesteśmy wierzący ale niepraktykujący – np. w dawaniu klapsów, źródło).

Pismo zaleca bardziej słuchać się Boga niż ludzi (Dzieje 5:29) a temu firmie zarządzanej przez Księdza Mateusza nie sprzyja polityka przyjaźni z firmą prowadzoną przez biblijnego Antychrysta (do której ostatnio dołączyli nawet Adwentyści…).

Możemy w tym momencie prosić szlachtę skupioną wokół Księdza Mateusza o dwie rzeczy:

 • Nie zmieniajcie treści historycznych Wyznań Wiary
 • Pokutujcie

Albo zmieńcie nazwę firmy. Proponujemy: Kościół Przechrztów (a jednak) Papistów – to doskonale wpłynie na ułożenie się z Rzymem.

“W państwie w którym żyjemy KRK ma taki wpływ na ten kraj. Na dzień dzisiejszy w Piśmie pisze że ze wszystkimi, jeżeli to od nas zależy mamy mieć pokój. Z tymi wszystkimi z jakimi w jakiś sposób musimy się układać.”J. E. Ksiądz Mateusz Wichary, źródło

Ostrzegamy: duchowa słabość, teologiczna zniewieściałość jest o wiele gorsza niż praktyka homoseksualizmu, a ten przecież karany jest wiecznym zatraceniem.

1 Kor. 6:9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą;


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email