Drogocenna Biblia

Kiedy powinniśmy niszczyć Biblię? Uważam, iż Biblię powinniśmy niszczyć wtedy, kiedy jest tak stara, że już jest nieużyteczna. Wtedy najpierw kupuje się nowy egzemplarz, a stary wyrzuca się bez rozgłosu i bez fanfar.

Ja osobiście trzymam moją starą Biblię; Nowy Testament i Psalmy jaką dostałem na pamiątkę chrztu wiary. Nie nacieszyłem się jednak tą Biblią dłużej niż kilka miesięcy; w internacie pewien satanista powyrywał mi z niej ok. 10% kartek i przez to stała się nieużyteczna. Pozostała mi jednak względem niej sentymentalna nuta uczuć i choć mam prawo ją wyrzucić ze znanych przyczyn, to leży ona sobie na półce jako pamiątka.
.
.


Cerońskiej akt profanacji

Jan 14:23 Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy.

Odnosząc się do aktu zniszczenia Biblii przez panią Agatę Cerońską, to dla podobieństwa wyobraźcie sobie następujący ”akt proroczy”. W czasie pogrzebu pastor wywleka zwłoki z trumny, następnie kopie je i krzyczy; ”To trup, to tylko trup!”. Jest to nie do pomyślenia dla normalnego człowieka, żyjącego w cywilizowanym kraju. W dodatku bezczeszczenie zwłok jest karalne, a wiąże się to z poniżeniem zmarłego, niszczeniem jego dobrego imienia i z obrazą uczuć rodziny.

Ten ”trup” to nie tylko nieprzydatne mięso i kości. To ciało człowieka, który żył, uczył się, pracował, kochał i pozostawił coś wartościowego po sobie. Jeśli Bóg cokolwiek nauczył ciebie, pomógł wybrać właściwą drogę w życiu, pocieszył cię w trudnej sytuacji to prawdopodobnie użył w tym celu Biblii, albo osoby, co tę Biblie tobie zacytowała. Natomiast jeśli jesteś odrodzonym do nowego życia człowiekiem, to nie muszę wyszczególniać co zawdzięczasz Biblii.

Jaki więc jest to ”akt proroczy” jaki zrobiła pani Agata Cerońska poprzez publicznie zniszczenie Biblii? Chyba taki sam jak pocałunek Judasza, aby wypełniło się Pismo iż słowami i czynami potwierdza się kim dla ciebie jest Bóg, Jezus i Duch Święty.

Mat. 10:32-33 32 Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; 33 ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.


Oświecenie “na ciemno”

2 Król. 22:8;10-11 8 Wtedy najwyższy kapłan Chilkiasz powiedział do pisarza, Szafana: Znalazłem księgę Prawa w domu PANA (!) I Chilkiasz dał księgę Szafanowi, a ten ją czytał… 10 I Szafan czytał ją wobec króla. 11 A gdy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł swoje szaty

Jak zauważymy w powyższym fragmencie, spisane Słowo Boże powinno być traktowane z należytym szacunkiem. Jego przeznaczeniem jest czytanie a skutkiem symbolizujące pokutę “rozdarcie szat”. To Biblia sprawia “rozdarcie” w człowieku; człowiek nie ma prawa rozdzierać Biblii.

I tak pomimo kluczowych różnic denominacyjnych Biblia pozostaje w kościołach jako uniwersalny wyznacznik wartości. Tak więc w samo-destrukcyjnym akcie pani Cerońskiej ofiarą jest nie tylko pojedynczy egzemplarz Biblii, ale też ofiarą jest zestaw wartości jakimi się cywilizowani ludzie posługują. W szerszym sensie mamy tu do czynienia z Marksizmem Społecznym i to niestety w kościele, lub w czymś co potocznie określa się nazwą kościół.

Niszczenie Biblii w kościele, czy wyganianie demonów z czego popadnie, ma swoje podobieństwa z czasów rewolucji bolszewickiej czy faszystowskiej. Skrajnie lewicowe bezmózgowe ”zrywanie kajdan” poprzez desperackie akty jak;

 • podpalanie posiadłości ziemskich,
 • rabowanie ludzi jakim nadano miano ”kułaków”,
 • oznaczanie Żydowskich sklepów ”Jude” i zabranianie kupowania w nich,
 • publiczne palenie książek, w tym również Biblii,

to obrazy jakie nam dostarczyli Bolszewicy i Faszyści. Ich pozorne wyzwalanie uciśnionych mas od despotyzmu klas panujących i od zacofanej wiary w Boga doprowadziło na świecie do śmierci ok 100 milionów ludzi. Dziś piewcy tej samej teologii śmierci, nie przejmując się wcale, że wszędzie gdzie ją promowano przyniosła zagładę istnień ludzkich i zniszczenie, proponują nadal to samo. Ostatnimi gasnącymi przykładami tego ”oświecenia na ciemno” Północna Korea i Wenezuela.

Oddajcie nam władzę, a my wyzwolimy was z problemów jakie sami stworzymy!

Oto odkodowane hasło wojujących marksistów. Skrajna lewica w kościołach też pozornie chce nas wyzwolić, tylko z czego?

 • Czy z demonów, które ponoć mieszkają w nowo narodzonych ludziach?
 • Czy z przekleństw pokoleniowych utrzymujących nas w przekonaniu że ziemia jest okrągła?
 • Czy z nadmiaru dóbr doczesnych jakie mamy, aby potem latać prywatnymi samolotami?

Tak jak łatwo jest wyzwalać ludzi z dorobku pokoleń, tak łatwo jest tworzyć ”akty prorocze” jak niszczenie Biblii. Jednak propagatorzy ‘‘oświecenia na ciemno’‘ nigdy nie chcą pozostać na poziomie mas które pozornie wyzwalają. W czasie każdej rewolucji tworzy się nowa klasa panująca: wysoko postawiona ponad szarą “swołoczą”. Tak też i pseudochrześcijańskiej elicie, rasie “panów” przysługują przywileje: pieniądze, luksusy, stanie ponad prawem. To im należy się szacunek, podczas gdy oni mogą gardzić wszystkimi i wszystkim, nawet Biblią.

Psalm 19:9-10 9 Bojaźń PANA jest czysta, trwająca na wieki; sądy PANA (tu: spisane Słowo Boże) prawdziwe, wszystkie są słuszne. 10 Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota, i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu.

.


Zadaj sobie następujące pytania

 • Czy sformułowanie ”akt proroczy” to nie jest rodzaj nowomowy mający dodać powagi ludziom bez większego autorytetu?
  .
 • Czy lider słyszący głos od Boga to nie jest nowy, samozwańczy papież?
  .
 • Czy każdy wierzący, odrodzony człowiek nie jest prowadzony przez Boga, bez konieczności wyczekiwania na objawienia?
  .
 • Czy niszczenie Biblii nie jest symbolem odwrócenia uwagi co w tej Biblii jest napisane a zwrócenie się do pośrednika jakim jest człowiek?

A na koniec już niepoważne pytanie: Czy pani Agata Cerońska nie powinna zacząć misji ratowania świata od wygonienia demona spłuczki w łazience, który nadal powraca pomimo głośnych zaklęć ”Aby cie spłukało!”?

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość


Historyczny szacunek dla Świętej Księgi

Ten świat nie ma nic bardziej wartościowego do zaoferowania niż Boże Słowo. Mam przyjaciela, który kolekcjonuje Biblie. Posiada on zacny zbiór, w którym jedna z Biblii pochodzi z IV wieku. Jednak moją ulubioną Biblią jest ta z Angli z XVI wieku, to jedna z najwcześniej wydrukowanych kopi Słowa Bożego. Trzecia część tej Biblii jest pokryta krwią pierwotnego posiadacza. Mój przyjaciel pozwolił mi potrzymać ją w rękach a łzy napłynęły mi do oczu gdy zacząłem ją przeglądać.
.
Jak krew dostała się na strony tej Biblii? Kiedy Krawa Maryja rządziła Anglią terroryzowała Protestantów mordując tylu ilu tylko mogła. Jej żołnierze spuszczali z człowieka krew, następnie brali jego  Biblię i zanurzali ją głęboko w tej krwii. Kilka z takich Biblii zachowało się do dziś i są znane jako Biblie Męczenników. Naukowcy zbadali papier i potwierdzili, że ciemne plamy na każdej stronie Biblii mojego przyjaciela to ludzka krew.
.
Przejrzałem tą Biblię dokładnie, strona po stronie. Mogłem zobaczyć, że tam, gdzie była studiowana, była zużyta. Są na niej plamy wody, jakby od łez, i miejsca gdzie kciuk postrzępił ulubione strony. Była to czyjaś najcenniejsza własność a krew tej osoby tego dowiodła
– John MacArthur,  Boże wystarczające Słowo

‘Protestanci przelewali krew aby Biblię zachować przed zniszczeniem. I jak w tym kontekście wygląda zachowanie pani Agaty Cerońskiej, reprezentującej kwintesencję ruchu który przedkłada osobiste odczucia ponad objawione Słowo Boże?

Izaj. 44:25 Wniwecz obracam znaki kłamców i z wróżbitów czynię szaleńców;

 


Zobacz w temacie

 

https://www.youtube.com/watch?v=wNRbYKmt6I4&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email