Biblia dokładnie opisuje tych, za których Chrystus umarł. Widzimy tam, że ludzkość można podzielić na dwie grupy i że Chrystus umarł tylko za jedną z tych grup. Oto fragmenty Pisma, które dzielą ludzkość na dwie grupy:

Mat 25:12;32 1
2.
Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was;
32. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
.
Jan 10:14;26
14.  Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają.;
26. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem.
.
Jan 17:9  Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.
.
1 Tes 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
.
por. Rzym. 9:11-23

Dowiadujemy się, że są tacy których Bóg kocha i tacy, których nienawidzi; tacy których zna i tacy których nie zna. Inne fragmenty mówią jasno o tym, że Chrystus umarł tylko za jedną z tych grup. Umarł, jak czytamy, za:

 • swój lud
  Mat. 1:21  I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
  .
 • swoje owce
  Jan 10:11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.
  Jan 10:14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają.

  .
 • swój Kościół
  Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.
  .
 • swoich wybranych
  Rzym. 8:32-34 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? 33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. 34 Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.
  .
 • swoje dzieci
  Hebr. 2:13 I znowu: Będę pokładał w nim ufność. I znowu: Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg.

Oczywisty wniosek, który musimy z tego wyciągnąć jest taki, że Chrystus nie umarł za tych, którzy nie są Jego ludem, Jego owcami, czy Jego Kościołem.

Nie mógł więc umrzeć za wszystkich ludzi.

Nie powinniśmy opisywać zbawienia w żaden inny sposób niż tak jak to czyni Biblia, a Biblia nigdzie nie mówi, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi, czy też za każdego człowieka. Jest powiedziane, że Chrystus wydał swoje życie na „okup za wszystkich”; jednak nie można wykazać, że chodzi tu o coś więcej n „wszystkie Jego owce” czy „wszyscy Jego wybrani”. Jeśli dokładnie zbadasz wszystkie wersety Pisma gdzie jest użyte słowo „wszyscy” i przyjrzysz im się w ich kontekście, szybko się przekonasz, że Pismo nigdzie nie mówi, iż Chrystus umarł za każdego bez wyjątku człowieka.

John Owen, Ograniczne odkupienie


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email