1 Kor. 3:17 A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Co zabija chrześcijaństwo?

W dzisiejszym rozważaniu zastanowimy się co zagraża chrześcijaństwu we współczesnym świecie. W XVI wieku Marcin Luter powiedział,

“Chrześcijaństwo ma dwóch wrogów: papiestwo i Turka. Podczas gdy ten pierwszy zabija ludzkie dusze poprzez swoje niebiblijne nauki, to ten drugi zabija ciało mieczem”

Zastanówmy się co dzisiaj zabija chrześcijaństwo? Współcześnie również mamy w Europie muzułmanów. I dzisiaj muzułmanie również wywołują wiele problemów. Watykan również ma się dobrze i prowadzi aktywną działalność np. na rzecz emigrantów z bliskiego wschodu, ale to co najbardziej moim zdaniem szkodzi chrześcijaństwu to protestanccy liderzy.

Jak to możliwe ktoś może zapytać? Czy autor tego artykułu przestał być protestantem? Nie przestałem. Nadal jestem protestantem i nie zamierzam tego zmieniać. Jednak fakty są takie, że protestanci odchodzą od Słowa Bożego i zaczynają akceptować to, co w Biblii opisane jest jako grzech. Posłuchajmy pastorki, która żyje w związku lesbijskim:

“Biblia nie zstąpiła do nas z nieba.
.
Biblia sama w sobie nie jest objawieniem Bożym.
.
Biblia nie odpowiada na wszystkie nasze pytania, ponieważ pytania, które nurtowały ludzi w czasach, kiedy Biblia została napisana -te pytania nie są naszymi pytaniami.”
.
– Gunilla Linden (pastorka luterańska)

Ktoś może powiedzieć no tak wszędzie zdarzają się czarne owce. A swastyka na kościele świadczy o tym, że ten kościół chrześcijaństwo porzucił już dawno temu. To prawda. Jeśli nazwę się kosmitą, to wcale jeszcze nie oznacza, że pochodzę z Marsa. Tak samo jeśli ktoś powie, że jest protestantem, to wcale nie musimy od razu zakładać, że tak jest.

Przejdźmy do bardziej miarodajnych faktów. Co w takim razie z kościołem anglikańskim, do którego należy 25 milionów ludzi. W tym kościele księża, nierzadko oficjalnie żyją w związkach homoseksualnych? No dobrze, ale kościół anglikański nigdy nie należał do historycznego protestantyzmu. Co prawda, anglikanie uważają się za protestantów, to kościół ten powstał z dekretu Henryka VIII, który chciał legalnie rozwieść się ze swoją żoną. Wiem z historii, że to właśnie kościół anglikański prześladował nonkonformistów, którzy np. należeli do ruchu purytańskiego.

Ale co powiemy o pastorze Brianie McLarenie, który również popiera związki homoseksualne? McLaren jest mówcą między innymi na konferencjach Aliansu Ewangelicznego. Natomiast do Aliansu Ewangelicznego należy większość kościołów protestanckich. Jak więc widzimy odstępstwo wkradło się do protestantyzmu. I liderzy protestanccy przyzwalają na to.

Świadczy to o tym, jak dalecy są oni od biblijnej drogi wyznaczonej przez Reformatorów. Alians Ewangeliczny nie tylko firmuje kaznodziejów, którzy promują homoseksualizm. Alians Ewangeliczny wraz z papieżem Franciszkiem aktywnie uczestniczy w islamizacji Europy, pretekstem jest oczywiście pomoc uchodźcom. Prawda jest jednak taka, że 21% Syryjczyków popiera państwo Islamskie, oprócz tego do Europy napływają ludzie z całego bliskiego wschodu i północnej części Afryki, czyli z terenów o wysokim odsetku zwolenników państwa Islamskiego, które waha się od kilku do kilkunastu procent w krajach islamskich. Więc jak widać liderzy polityczni i religijni chcą doprowadzić do moralnego i fizycznego unicestwienia naszego kontynentu.

Moralność zabijana jest przez pastorów promujących homoseksualizm, natomiast nasze ciała zabijane są przez terrorystów.

Dobra robota, papieżu Franciszku i Aliansie Ewangeliczny.

Co prawda w polskich kościołach protestanckich jeszcze nie zawitał homoseksualizm, ale wcale to nie znaczy, że jest super. Ekumenizm z papieżem nie jest czymś, czym można byłoby się poszczycić. A niestety przywódcy większości denominacji protestanckich weszli na zgubną drogę ekumenizmu.

Jak można rozwiązać posuwający się rozkład Europy? Musimy otwarcie mówić przeciwko wilkom w owczych skórach, wypędzić ich z naszych trzód, przejrzeć na oczy, zobaczyć co robi papież i inni zwodziciele, zakazać małżeństw homoseksualistów. I wrócić do źródła, czyli do Słowa Bożego.

„Nie możemy mieć rozejmu ani traktatu z Rzymską religią. Wojna! Wojna! Wojna z nią! Nie może być pokoju. Ona nie może mieć pokoju z nami, my nie możemy mieć pokoju z nią. Ona nienawidzi prawdziwego Kościoła, my możemy powiedzieć, że ta nienawiść jest odwzajemniona. Nie położymy ręki na jej księży, nie dotkniemy nawet włosa ich głów. Niech będą wolni. Ale będziemy dążyć do tego by zniszczyć ich doktrynę z powierzchni ziemi, ponieważ jest to doktryna demonów. O Boże, spraw by przepadł Kościół rzymskokatolicki i został pochłonięty w ogniu”. Ch. H. Spurgeon


Kto w Polsce zabija chrześcijaństwo?

W Piśmie mamy naukę o lokalnych, autonomicznych zborach oraz pluralizmie biskupów (czyli prezbiterów / pastorów), którzy nim zarządzają. W Piśmie nie ma nauki o strukturach wyższych niż lokalne. Jednak reprezentujący świat “cesarz” nie może zaakcpetować innej niż piramidalna struktury władzy.

Rzymscy Katolicy doskonale dopasowani do wymogów świeckiego systemu będą zawsze wspierać reorganizację struktur kościołów protestanckich tak, aby te coraz bardziej przypominały watykański pierwowzór, który znowóż odzwierciedla schemat rządzenia jaki istniał w Imperium Rzymskim.

W samym Nowym Testamencie słowa biskup i prezbiter (starszy) nie odnoszą się do dwóch różnych urzędów. W Liście Klemensa, biskup i prezbiter mają identyczne znaczenie.” – Nicholas Needham, 2000 years of Christ’s Power

Poniżej lista osób pełniących niebiblijne urzędy, którzy skupiając w swych osobach władzę, jaka im od Boga nie została dana, stanowią zarząd owego Aliansu, który w rzeczywistości swymi działaniami prowadzi do zniszczenia biblijnego chrześcijaństwa:

Zarząd Aliansu Ewangelicznego

 • ksiądz doktor Mateusz Wichary, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (niebiblijny urząd); Przewodniczący Zarządu
  .
 • Andrzej Bajeński, Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła Chrystusowego w RP (niebiblijny urząd)
  .
 • Andrzej Jeziernicki, Prezbiter Naczelny (niebiblijny urząd) Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP;
  .
 • Marek Kamiński, Biskup Kościoła (niebiblijny urząd) Zielonoświątkowego w RP
  .
 • Cezary Komisarz, Prezbiter Naczelny (niebiblijny urząd); Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP
  .
 • Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny (niebiblijny urząd); Kościoła Bożego w Chrystusie

Kiedy jedna osoba skupia w ręku wielką władzę, wystarczy skorumpować tego właśnie przyówdcę. To dlatego Watykan wspiera niebliblijny model zarządzania – raz, że można liderów kupić przywilejami, omamić wizją potęgi, szantażować, gdy popełnią błąd, – a dwa, gdy mają już takiego wodza w garści, to sterowanie całą denominacją staje się dramatycznie łatwiejsze od prób wpływania na niezależne lokalne społeczności ludzi wierzacych.

Rzym kocha nieblibijne urzędy, w jakie obrośli liderzy protestantyzmu, bo nie tylko stały się one platformą umożliwiającą komunikację między dwoma systemami aby w dalszej perspektywie doprowadzić do zniszczenia protestantów poprzez ich asymilację, ale i zastąpiły skutecznie Inkwizycję, która te same cele osiągała terrorem: stosami i mieczem.

Ale być może ktoś zaraz zaoponuje, że tego typu wywody to fantazje i urojenia uprzedzonych do dialogu fundamentalistów. No cóż, zobaczmy co Jego Ekscelencja Mateusz Wichary, przywódca Aliansu Ewangelicznego oraz człownek Polskiej Rady Ekumenicznej, powiedział w kontekście stosunków protestantów z Rzymskimi Katolikami:

“…dogmatyczno-liturgiczno- strukturalne konstrukty wyznaniowe pozwolę sobie porównać do systemów nawadniających… Możemy żywić nadzieję… że będziemy coraz bardziej do siebie podobni. Nabierzemy do siebie zaufania. Zaczniemy rozmawiać o naszej pracy, o tym, co nam idzie, a co nie. I być może w takiej dobrej atmosferze będziemy w stanie budować owe systemy (czyli dogmaty, liturgie i struktury kościelne) znacznie bardziej do siebie podobne, bardziej skuteczne, nawzajem zachęcając się do pracy.
.
A może nawet kiedyś zupełnie dobrowolnie uznamy, że warto gdzieniegdzie je
(czyli dogmaty, liturgie i struktury kościelne) ze sobą połączyć?”
.
ks. Mateusz Wichary, Ekumeniczny potencjał doświadczenia nawrócenia, [w:] O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wieku później, red. Marek Kita, Kraków 2015, s. 45–58, źródło

Dodać należy, że powyższa wypowiedź udostępniona została dzięki “uprzejmości” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jego Ekscelencja Mateusz Wichary zapowiedział to, o co od wieków Papiści zabiegali na różne sposoby.

Do podobnego wynaturzenia nie mogłoby dojść, gdyby nie antybiblijny sposób zarządzania lokalnymi społecznościami.

„Niektóre z najgorszych spustoszeń zadanych wierze chrześcijańskiej były bezpośrednim rezultatem niebiblijnych form kościelnej struktury. Zaledwie kilka stuleci po śmierci Apostołów, na przykład, kościoły Chrystusa zaczęły asymilować zarówno Rzymskie jak i Żydowskie koncepcje statusu, władzy i kapłaństwa… Pod imieniem Chrystusa pojawiła się pracowicie wykształtowana instytucja która skorumpowała prostą, rodzinną sturkturę kościołów apostolskich, ograbiła Bożych ludzi z ich wysokiej pozycji w służbie w Chrystusie i zastąpiła wszechwładzę Chrystusa nad Jego ludem wszechwładzą instytucjanolnego kościoła. – Alexander Strauch


Syzyfowa praca Karzełka

Praktyczny przykład wykorzystania tych podstępnych metod zaobserwowany został w działaniach pana Jerzego Karzełka, który piastując niebiblijny urząd Przewodniczącego Rady Kościoła wielokrotnie próbował przeforsować wejście całej denominacji KWCh do Aliansu Ewangelicznego.

“W 1999 roku na VII Synodzie Kościoła Wolnych Chrześcijan wniosek o przystąpieniu KWCh do Aliansu Ewangelicznego został odrzucony druzgocącą większością głosów. Wielu Delegatów na IX Synod Kościoła Wolnych Chrześcijan, który się odbył 13 października 2007 r. w Bielsku Białej było więc zasmuconych pomysłem rozważania podobnego wniosku.
.
Po odrzuceniu poprzedniego wniosku Brat Przewodniczący Rady Kościoła nie tylko nie podał się do dymisji, ale także nie podporządkował się wyraźnie deklarowanej woli Delegatów i kontynuował swoje starania poustawiania Kościoła w hierarchiach, w które wejść nie chce, aż na IX Synodzie ponownie wysunął wniosek o przystąpieniu KWCh do Aliansu Ewangelicznego. Bracia-Delegaci nie podzielili jego entuzjazmu dla tego pomysłu i zrezygnowano z głosowania nad wnioskiem.
.
W takiej sytuacji należałoby podać się ze skutkiem natychmiastowym do dymisji, ale zamiast tego ogłoszono, że podobny wniosek będzie i tak rozważony na przyszłym Synodzie.”
.
– Peter Nicholson, Alians Ewangeliczny i nawrócenie

Warto podreślić, iż pan Karzełek ciągle i nadal uczestniczy w zebraniach Aliansu Ewangelicznego. Twierdzi, że występuje tam jako osoba prywatna, ale jednocześnie pozuje z nimi do zdjęć, które są publikowane jako zdjęcia obrazujące pracę zarządu Aliansu – a na jakiej zasadzie zarząd Aliansu dopuszcza osobę “spoza” do swoich obrad i swoich prac? Implikacja nasuwa się sama – zarząd Aliansu Ewangelicznego traktuje pana Karzełka jak “swojego”. Czy statut Aliansu przewiduje członkostwo osób fizycznych – osób prywatnych? Jeśli tak, to warto zadać pytanie, czy pan Karzełek jest członkiem Aliansu Ewangelicznego, a jeśli nie – to w jakim charakterze bierze udział w zebraniach i na jakiej podstawie prawnej?

A czy przypadkiem pan Karzełek nie podpisał też dokumentu Wizja-Ewangeliczna-Polska do spółki z heretykami? No właśnie, tam ten jego podpis jest “oficjalny” choć nie miał na to żadnej zgody KWCh. A żeby było straszniej, to pod nim jest podpis “pastorki” o dźwięcznym imieniu Liliana Cydejko – Duchowna Kościoła Bożego w Chrystusie. I czy w ten sposób ostentacyjnie nie zademonstrował, że jest rzeczywistą głową swojego kościoła?

Pan Karzełek zdaje się posłusznie podążać za sykiem starodawnego węża, oby tylko mu ten “dobry do jedzenia i miły dla oka” owoc ekumeniczny w gardle nie stanął…
.


Podsumowanie

Jako chrześcijanie biblijnie wierzący odrzucamy całkowicie wszelkiego rodzaju ponadzborowe twory typu denominacje, aliansy, wraz z ich zarządami. Na przykładzie KWCh i pana Karzełka widać jak na dłoni, że gdyby większość delegatów zapragnęła ekumenii, mniejszość zostałaby siłą rzeczy włączona do systemu. Na tym właśnie polega demokracja. Jak powiedział jeden z polityków „dyktatury dzielimy na dwa rodzaje: dobrą i złą, podczas gdy demokracja zawsze jest głupia”.

Nie wierzymy w demokrację. Nie wierzmy w ekumenię. Naszym despotą jest Bóg, a Chrystus jest naszą mocą i mądrością.

Łuk. 2:29 Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie (Δέσποτα Despota), w pokoju, według twego słowa;

 

δεσπότης despotes – władca posiadający pełną jurysdykcję i dzierżący nieograniczoną władzę

 

1 Kor. 1:24 Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXBtO0Nh3uQ

Print Friendly, PDF & Email