Czwartą i ostatnią podróż misyjną Pawła możemy odtworzyć na podstawie wzmianek w pastoralnych listach Pawła, które nie pasują do wydarzeń opisanych w Dziejach Apostolskich. Potwierdzają to również Referencje Klemensa z Rzymu (a.d. 95) i Kanon Muratoriego, prywatny spis ksiąg Nowego Testamentu, napisany po łacinie, a powstały w Rzymie  (a.d. 180-200)

Wśród pism wczesnych chrześcijan Klemens z Rzymu (ur. w Rzymie, zm. ok. 101)  twierdził, że Paweł był

„heroldem (ewangelii Chrystusa) na zachód” oraz że „dotarł do najdalszych granic zachodu”. – CLEMENT OF ROME, First Epistle

.

Cyryl z Jerozolimy
(ur. ok. 315 r. w Jerozolimie, zm. 18 marca 386 tamże) twierdził, że Paweł

„w pełni głosił ewangelię, nauczał nawet Rzymskie elity i zaniósł swoją naukę do Hiszpanii, doświadczając wielu przeciwności i czyniąc znaki i cuda”. – Cyril on Paul and gifts of the Holy Ghost (Nicene and Post-Nicene Fathers, Series II Volume VII, Lecture 17, para. 26)

.
Chryzostom
(ur. ok. 350, zm. 14 września 407) wykazywał, że Paweł nauczał w Hiszpanii:

Po tym jak przebywał w Rzymie, wrócił do Hiszpanii, ale czy w te same strony, tego nie wiemy”. – Chrysostom on 2 Tim.4:20 (Nicene and Post-Nicene Fathers, Series I Volume XIII)

Fragment Kanonu Muratoriego

62-66 a.d. Czwarta podróż misyjna Pawła

  • Efez i Macedonia

1 Tym. 1:3 …Jak cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii… 

  • Troad i Milet

2 Tym. 4:13 …Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa…

2 Tym. 4:20 …Trofima zostawiłem chorego w Milecie… .

  • Kreta

Tytus 1:5 … Zostawiłem cię na Krecie… .

  • Hiszpania

Rzym. 15:23-24 23 Lecz teraz nie mam już miejsca do pracy w tych stronach, a pragnąc od wielu lat przyjść do was; 24 Gdy udam się do Hiszpanii, przyjdę do was. Spodziewam się bowiem, że idąc tamtędy, zobaczę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami troszeczkę nacieszę.

Print Friendly, PDF & Email