Biblia mówi o trzech rzeczach, w których Duch Święty pracuje razem z Ojcem i Synem w dziele naszego odkupienia. Te działania wskazują na to, że i On jest sprawcą naszego zbawienia.

Po pierwsze

Ludzkie ciało, które przyjął Syn, kiedy został człowiekiem zostało w ciele Marii stworzone przez Ducha Świętego

Mat. 1:18 A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego.

Po drugie

Biblia mówi, że kiedy Syn ofiarował samego siebie, zrobił to przez Ducha

Hebr. 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Wynika stąd jasno, że Duch Święty był w jakiś sposób użyty, aby złożenie tej ofiary było możliwe.

Po trzecie

Mamy jasne biblijne stwierdzenia, które wskazują na to, że wzbudzenie Chrystusa z martwych było dziełem Ducha Świętego

1 Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem;

Każda z osób Trójcy może być nazwana sprawcą naszego zbawienia. Cała Trójca jest sprawcą naszego odkupienia. Nie ma trzech sprawców naszego zbawienia, ale jeden, bo Bóg, jest Jeden.

John Owen

Print Friendly, PDF & Email