Chwalebne przyjście Chrystusa

Pismo Święte przepowiada przyszłe chwalebne cielesne przyjście naszego Pana Jezusa na obłokach niebieskich wraz z Jego świętymi aniołami.

Mat. 24:30-31 30. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. 31. Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Obj. 1:7 Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen.

Na podstawie Nowego Testamentu możemy mówić o sześciu innych przyjściach Chrystusa, z których wszystkie poprzedzają Jego powrót na koniec tej ery.

  • w pierwszych trzech przypadkach nasz Zbawiciel przepowiada określone wydarzenia w pierwszym wieku naszej ery,
    .
  • podczas gdy następne trzy mówią o Jego ciągłych przyjściach w dniach ostatecznych, w okresie od Jego pierwszego przyjścia do drugiego.

Rozważmy to


Przemienienie

Jezus powiedział Swoim uczniom: Zaprawdę powiadam wam: Są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie.”

Mat. 16:28 Zaprawdę powiadam wam: Są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie.

Marek 9:1 I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.

.

Łuk. 9:27 Ale zapewniam was: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, dopóki nie ujrzą królestwa Bożego.

Bezpośrednio po tych trzech tekstach, na górze w Galilei, twarz naszego Pana zajaśniała jak słońce, a Jego szaty stały się białe jak światło, ukazując Jego chwałę podczas Jego powtórnego przyjścia.

2 Piotra 1:16-18 16. Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości. 17.  Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. 18.  I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na świętej górze.


Pięćdziesiątnica

W Wieczerniku, w swoim ostatnim tygodniu na ziemi, Chrystus obiecał Swoim uczniom: „Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was” (Ew. Jana 14:18 za pośrednictwem Jego przedstawiciela, Ducha Świętego (w.16-17), który został wylany w Dziejach Apostolskich 2

Jan. 14:18 Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.

.

Jan. 14:16-17 16. A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 17. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie


Upadek Jerozolimy (70 r.n.e).

Nasz Zbawiciel przepowiedział zniszczenie świętego miasta jako jedną z dróg, którymi miał przyjść: „nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy”.

Mat. 10:23 A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy.

.

Mat. 23:32  I wy dopełnijcie miary waszych ojców!

.

Mat. 23:38 Oto wasz dom zostanie wam pusty.

W odpowiedzi na pytanie Swoich uczniów dotyczące Jego (drugiego) „przyjścia”, Jezus odniósł się do lokalnych i bliskich wydarzeń, symbolizując wydarzenia kosmiczne i ostateczne, i zapewnił o pierwszym: „Zaprawdę powiadam wam, to pokolenie nie przeminie, aż się to wszystko spełni”.

Mat. 24:3  A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

.

Mat. 24:34 Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.


Głoszenie

„Głos” dobrego pasterza woła swoje „owce” „po imieniu”, aby „poszły” za Nim.

Jan. 10:3-4 3.  Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je. 4. A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos.

.

Jan. 10:16  A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

.

Jan. 10:27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.

W świetle Listu do Efezjan 2:17, który uczy, że „przyszedł i zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko [tj. poganom] i tym, którzy byli blisko [tj. Żydom], Chrystus przychodzi (duchowo ) w wiernym głoszeniu, gdziekolwiek i kiedykolwiek głoszona jest Jego prawda.

Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?

.

Efez. 4:21 Jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie


Śmierć wierzących

W wieczór przed krzyżem Jezus obiecał Swoim uczniom: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli” . W ten sposób Syn Człowieczy przychodzi po śmierci każdego ze Swoich umiłowanych świętych, aby przyjąć ich do siebie w niebie!

Jan. 14:3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli.


Znaki powrotu Chrystusa

Jezus oświadczył: „Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich” (Mat. 26:64). Jego obietnica: „przyjdę wkrótce” (Obj. 22:7) jest w czasie teraźniejszym, a nie przyszłym. Dlatego teolodzy zauważają, że istnieje ważny sens, w jakim Chrystus przychodzi w znakach czasu: wojnach, trzęsieniach ziemi, prześladowaniach, odstępstwie itp. (Mat. 24; Obj. 6-20).

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email