Tyt. 1:5-9 5 Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem; 6 Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność. 7 Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem; 8 Lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy; 9 Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.

Gdy przewodzi dyktator

Jest to tragiczne, ale niezaprzeczalne: jest wiele osób na stanowiskach przywódczych w kościele, którzy nie powinni przewodzić. Jest wielu pastorów,którzy nie powinni być duchownymi, wielu starszych, którzy nigdy nie powinni sprawować obowiązku starszego.

To nie jest nowy problem. Na kartach Nowego Testamentu zarówno Paweł, jak i Piotr trudzą się, aby opisać człowieka,który kwalifikuje się do urzędu starszego.Warto zauważyć,że prawie wszystkie te kwalifikacje są związane z charakterem. Tam,gdzie my jesteśmy przyciągani do zewnętrznych umiejętności Bóg bardziej troszczy się o wewnętrzny charakter. Są miliony ludzi,którzy są wspaniałymi nauczycielami, wspaniałymi przywódcami i wspaniałymi C.E.O., ale wciąż zupełnie nie dopasowani do przewodzenia w kościele. Boże standardy są całkowicie inne.

W Liście do Tytusa Paweł pisze do młodego człowieka i wyznacza go do ustanowienia starszych w każdym kościele na Krecie. Mówimy, jakiego rodzaju człowieka ma szukać i jednocześnie pokazuje nam anty-starszego,czyli człowieka,który może ubiegać się o  urząd, ale który absolutnie jest nieodpowiedni do powierzonego mu zadania.

Paweł sugeruje pięć anty-kwalifikacji. 5 rzeczy jakimi starszy nie powinien się wyróżniać. Niekoniecznie może te wszystkie cechy demonstrować, ale przynajmniej niektóre z nich będą widoczne.
.


Antykwalifikacje

Oto pięć charakterystycznych cech Anty-Starszego:
.

Anty-starszy to dyktator

niesamowolny

Paweł mówi: “On nie może być arogancki”. Anty-starszego cechuje arogancja i agresja,  dlatego podejmuje decyzje dbając tylko o własną korzyść, a nie o korzyść ludzi pod jego opieką. Ma nieskrępowaną ambicję, która sprawia, że nie przejmuje się ludźmi, gdzie powinien się o nich troszczyć. Zamiast uważnie słuchać i delikatnie prowadzić, przerywa i domaga się podążania własną drogą. Anty-starszy jest dyktatorem w swoim zwierzchnictwie.
.

Anty-starszy jest wybuchowy

nieskory do gniewu

“On nie może być …porywczy.” Anty-starszy jest nieopanowany. Żyje swoimi namiętnościami i nie wykazuje chęci panowania nad swoim gniewem.Zamiast prowadzić w miłości,prowadzi przez strach, a gdy ludzie wchodzą mu w drogę, wybucha. Przez cały czas usprawiedliwia swój gniew swoją ambicją lub poczuciem powołania, przekonując samego siebie, że każdy, kto mu przeszkadza, faktycznie przeszkadza Panu.
.

Anty-starszy jest uzależniony, to nałogowiec

nieoddający się piciu wina

“On nie może być…pijakiem.” Anty-starszy jest uzależniony od alkoholu lub innych uzależniających substancji. Oddał kontrolę nad swoim życiem jakiejś substancji, nadużywając jej i ostatecznie uzależniając się od niej. Ale jako człowiek arogancki i porywczy, nie pozwoli, aby inni mówili lub powstrzymywali go od popełniania grzechu. Jest uzależniony, ale nadal uważa się za osobę odpowiednią do pełnienia służby.
.

Anty-starszy to tyran

nieskłonny do bicia

“On nie może być…agresywny”. Anty-starszy tyran znęca się i wykorzystuje innych ludzi, aby dostać to czego chce. Jest awanturnikiem, człowiekiem, który szuka zwady, może nawet użyć siły, aby zdobyć to czego chce. Będzie nękał ludzi swoimi słowami, a nawet pięściami. Użyje siły osobowości lub siły swojej pozycji, aby zmusić ludzi do wykonywania swojej woli, chce ich kontrolować. Zamiast posługiwać się Słowem, aby łagodnie prowadzić i wpływać na ludzi, używa Biblii, aby ich nękać i zmusić do wypełniania jego poleceń. Jest osobą, która znieważa.
.

Anty-starszy jest chciwy

niegoniący za brudnym zyskiem

“On nie może być…chciwy dla zysku.” Anty-starszy jest chciwy dla zysku finansowego. Dla tego człowieka posługa pasterska nie jest powołaniem, ani nie jest środkiem, dzięki któremu może służyć Bogu poprzez służenie Bożemu ludowi; raczej posługa jest środkiem do osobistego wzbogacenia. Żąda wygórowanej pensji i przechodzi od kościoła do kościoła, aby wspiąć się po finansowej drabinie. Nie traktuje swego zgromadzenia jak ludzi, których Bóg powierzył pod jego opiekę, ale jako cel przez który może się wzbogacić. Anty-starszy kocha swoją wypłatę bardziej niż swoich ludzi.
.


Kwalifikacje

Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem; Lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy; Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.

Obok tego anty-starszego Paweł podtrzymuje prawdziwego starszego,doświadczonego i wykwalifikowanego, który jest pod każdym względem odmienny. To człowiek bez zarzutu, który okazuje wspaniałomyślną gościnność, kocha to co dobre, przejawia opanowanie, jest sprawiedliwy, święty i zdyscyplinowany, który trzyma się mocno prawdy objawionej nam przez Boga. Jest człowiekiem, który poddaje całe swoje życie Bogu i który Mu służy pokornie i wiernie.

Dzięki Bogu za pobożnych starszych.

Tim Challies, źródł


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email