Powody, dla których wszyscy, za których Chrystus umarł są rzeczywiście zbawieni

Jeśli coś jest dla kogoś zdobyte, nie można mieć wątpliwości, że to do niego należy. Cokolwiek Chrystus zdobył przez swoją śmierć, musi to należeć do tych, dla których to zdobył. Twierdzenie, że Bóg zamyślił śmierć Chrystusa za kogoś, kto tego nie przyjmie, przeczy zdrowemu rozsądkowi. Byłoby czymś nierozumnym, zapłacić okup za wyzwolenie niewolników, którzy i tak nie mieliby być uwolnieni! A wiemy, że śmierć Chrystusa była właśnie takim okupem

Mat. 20:28 Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.


Rzekome warunki zbawienia

Niektórzy argumentują, że to prawda, że jeśli coś zostało dla kogoś zdobyte, prawnie należy do niego, ale może mu to być dane pod pewnymi warunkami. Następnie mówią, że warunkiem przyjęcia tego, co zyskał dla nas Chrystus jest nieodrzucenie ofiarowanego nam odkupienia, czy też przyjęcie zaproszenia Ewangelii, lub po prostu uwierzenie. Temu argumentowi przeciwstawiam następujące punkty:

Szczerość Boga

Jeśli Boży zamiar odkupienia kogokolwiek jest szczery i jeśli Chrystus umarł, by zbawić każdego kto spełni pewne warunki, to wszyscy te warunki powinni poznać. Zamiar zbawienia nie może być szczery, jeśli ktokolwiek pozostałby o tych warunkach niepouczony. Co więc z tymi, którzy nigdy nie słyszeli?

Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?
.
1 Tes. 2:16 Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, 

Niemożność uwierzenia

Spełnienie wymaganych warunków skorzystania z tego, co płynie ze śmierci Chrystusa musi być albo w naszej mocy, albo poza nią. Jeśli jest w naszej mocy, to wszyscy ludzie mogą uwierzyć, co jest nieprawdą. Jeśli jest to poza nasza mocą, to Pan dostarcza jej lub nie. Jeśli dostarcza to dlaczego nie wszyscy ludzie są zbawieni? Jeśli zaś jej nie dostarcza, to nie może to być warunkiem, byłoby bowiem nieuczciwym domaganie się od nas czegoś, czego tylko ON może udzielić. To tak, jakby ktoś obiecał ślepcowi dać 1000 funtów pod warunkiem, że je zobaczy.

Psalm 53:2-3 2 Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. 3 Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli; nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Psalm 14:2-3 2 PAN spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. 3 Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Jer. 8:3 I cała reszta ocalałych z tego przewrotnego rodu będzie wybierać raczej śmierć niż życie we wszystkich miejscach, gdzie zostali, kiedy ich wygnałem, mówi PAN zastępów.
.
Przysłów 8:36 Ale kto grzeszy przeciwko mnie, wyrządza krzywdę swojej duszy; wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.
.
Rzym. 3:10-12 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani  jednego; 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

Wiara darem

Wiara – warunek naszego skorzystania ze zbawienia – jest albo nie jest nam udzielana przez śmierć Chrystusa. Jeśli jest, to mają ją wszyscy ludzie, skoro twierdzi się, że Chrystus umarł za wszystkich. Jeśli wiara nie jest nam udzielana przez Chrystusa, to najistotniejsza część naszego zbawienia w ogóle nie zależy od Niego! To umniejsza chwałę Chrystusa. Jest to także sprzeczne z nauczaniem Pisma o tym, że wiara jest Bożym darem

2 Piotra 2:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
.
Efez. 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa

Pośrednictwo Chrystusa

Twierdzenie, że Chrystus umarł za wszystkich, ale tylko ci, którzy spełnią pewne warunki będą zbawieni, oznacza czynienie z niego połowicznego pośrednika. Mówią, że Chrystus zdobył zbawienie dla wszystkich. A ja mówię – jaki z tego pożytek, jeśli nie wypełnił także warunków?

Rzym. 8:33-34 33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia (wybranych). 34 Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł (za tych, za którymi też się i w stawia, czyli za wybranych), więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami (wybranymi).
.

2 Tym. 2:5-6 5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi (pośrednikiem jest względem tych, za których umarł i za których się wstawia), człowiek Chrystus Jezus; 6 Który wydał samego siebie na okup za wszystkich (czyli za tych, za którymi pośredniczy i się wstawia – za wszystkich wybranych), na świadectwo we właściwym czasie.

Przyczyna zbawienia

To co Chrystus osiągnął nie może być oddzielone od tych, dla których to osiągnął. Chrystus umarł nie po to, by ludzie mogli być zbawieni, jeśli tylko uwierzą, ale umarł za wybranych Bożych, by mogli uwierzyć. Pismo nigdzie o tym nie mówi, ani nie potwierdza tego rozum, że Chrystus umarł za nas, jeśli uwierzyliśmy. Byłoby to czynieniem z naszej wiary przyczyny tego, co w przeciwnym razie nie byłoby prawdą – jakiś nasz akt czyniłby Jego śmierć śmiercią poniesioną za nas! Ale Chrystus umarł za nas, abyśmy mogli uwierzyć.

Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem (wiara jest decyzją o wyborze Boga, zatem jest niezależna od człowieka), abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
.
2 Tym. 1:9 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia (wiara wynikająca z człowieka jest decyzją czyli uczynkiem) i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.
.
Rzym. 8:28 A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga (a nie według tego, czy potencjalnie uwierzą)
.
2 Tes. 2:13 Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia (zatem niezależnie od stanu niewiary) przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.
.
Efez. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli (niezlaeżnie od wiary)
.
Efez. 1:11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli (zatem niezależnie od stanu niewiary)
.
Efez. 3:11-12 11 Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. 12 W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego (a nie przez naszą ludzką wiarę)

John Owen, Ograniczone odkupienie

Print Friendly, PDF & Email