4 Mojż. 23:19 Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować (וְיִתְנֶחָ֑ם wajitnecham strong 5162). Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni?

 

1 Sam. 15:29 Ponadto Mocarz Izraela nie kłamie i nie będzie żałować (יִנָּחֵ֑ם jinnachem strong 5162), gdyż nie jest człowiekiem, aby miał żałować (לְהִנָּחֵֽם׃ lehinnachem strong 5162)

 

נָחַם nahcham strong 5162- pokutować, zmienić zdanie, żałować

Zmiana zdania

Zmienić zdanie” w Nowym Testamencie oznacza pokutę. Kiedy Biblia mówi o mojej lub twojej pokucie lub o skrusze, oznacza to, że jesteśmy wezwani, aby zmienić nasze umysły lub nasze usposobienie w odniesieniu do grzechu – że mamy odwrócić się od zła.

Łuk. 24:7 I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.

Dzieje 3:19 Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody;

Dzieje 5:31 Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów.

Pokuta jest obciążona tego rodzaju konotacjami, a kiedy mówimy o pokucie Boga, to jakoś sugeruje, że Bóg musi odwrócić się od czynienia czegoś niegodziwego. Więc kiedy Biblia używa tego słowa nie zawsze ono to oznacza.


Pokutujący Bóg?

Używanie słowa „pokuta” w odniesieniu do Boga rodzi dla nas pewne problemy. Kiedy Biblia opisuje dla nas Boga używa ludzkich terminów, ponieważ jedynym językiem, którym Bóg mówi do nas o samym sobie jest nasz ludzki język. Teologicznym tego terminem jest język antropomorficzny, czyli użycie ludzkich form i struktur do opisania Boga. Kiedy Biblia mówi o Bożych stopach lub prawej ręce Pana natychmiast widzimy to jako ludzki sposób mówienia o Bogu.

Ale kiedy używamy bardziej abstrakcyjnych określeń takich jak żałować – pokutować wszyscy jesteśmy zdezorientowani.

 


Bóg zmienia zdanie?

4 Mojż. 14:2; 22-23; 28-29

2 I wszyscy synowie Izraela szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi; i całe zgromadzenie mówiło do nich: Obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni!

 

22 Tak wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na probe już dziesięciokrotnie i nie słuchali mego głosu; 23 Nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągłem ich ojcom, a żaden z tych, którzy szemraliście przeciwko mnie;

 

28 Powiedz im: Jak żyję, mówi PAN, uczynię wam, jak mówiliście do moich uszu.  29 Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy spisani wśród was, w pełnej liczbie, od dwudziestu lat wzwyż, którzy szemraliście przeciwko mnie; 30 Nie wejdziecie do tej ziemi, którą przysiągłem dać wam na mieszkanie,

Co z Mojżeszem w 4 Mojż. 14? Widzimy tu jedno przesłanie, w którym wydaje się, że Bóg zmienia zdanie i jest jeszcze inne przesłanie w którym Biblia mówi, że Bóg nigdy nie zmienia zdania, ponieważ Bóg jest wszechwiedzący. On wie wszystko od początku i jest to nieodwołalne. On jest niezmienny. Nie ma w nim cienia odwracania. Na przykład wie, co Mojżesz powie w Księdze Liczb w rozdziale 14 zanim Mojżesz nawet otworzy usta by błagać o ludzi. Czy po tym, jak Mojżesz rzeczywiście to powiedział Bóg nagle zmienił zdanie? On nie ma więcej informacji niż przed chwilą. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o wiedzę Boga lub Jego ocenę sytuacji.

Psalm 139:4 Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz.

Co w słowach i działaniach Mojżesza mogło sprowokować Boga do zmiany zdania? Myślę, że to, co tu mamy, to tajemnica opatrzności, według której Bóg ustanawia nie tylko koniec rzeczy, które się spełnią, ale także sposoby przez jakie dojdą do skutku.

Izaj. 46:9-10 9. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. 10. Ja od poczatku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze sie nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuje wszystkiego, czego chcę.

Izaj. 14:24 Przysiągł PAN zastępów, mówiąc: Zaprawdę, jak obmyśliłem, tak będzie, a jak postanowiłem, tak się stanie;

Bóg przedstawia zasady w Biblii, w których grozi sądem, aby zmotywować swój lud do pokuty. Czasami pisze konkretnie: “Ale jeśli odpokutujesz, nie wykonam groźby”.

Jer. 18:8 A jednak (jeśli) ten naród, przeciw któremu mówiłem, odwróci się od swojego zła, będę żałował nieszczęścia, które zamierzam na niego zesłać.

Nie zawsze dodaje ten kwalifikator, ale on tam jest. Myślę, że to jest jeden z tych przypadków. Spokojnie ze zrozumieniem przyjęto, że Bóg grozi osądzeniem tych ludzi, ale jeśli ktoś o nie błaga w kapłański sposób, On raczej da łaskę, a nie sprawiedliwość. Myślę, że jest to sedno tej tajemnicy.
.


Niezdecydowany Bóg?

Czy Bóg jest zdezorientowany napotykając różne wybory? Czy powinienem to zrobić? Czy nie powinienem tego robić? I czy decyduje się na jeden ze sposobów działania, a potem myśli: Cóż, może wcale to nie jest dobry pomysł i zmienia zdanie? Oczywiście Bóg jest wszechwiedzący; Bóg jest wszechmądry. Bóg jest wieczny w swoim punkcie widzenia w swojej perspektywie i w swojej pełnej wiedzy o wszystkim. Więc my nie zmieniamy Bożego umysłu, czy zdania, ani sposobu myślenia. Ale modlitwa zmienia sprawy. Modlitwa zmienia nas. I są chwile, w których Bóg czeka, abyśmy prosili o rzeczy, ponieważ jego planem jest to, abyśmy pracowali z nim w chwalebnym procesie spełnienia jego woli tutaj na ziemi.

Hebr. 6:18 Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei

 

Hebr. 13:18 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

 

Jaub 1:17 Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności

 

Malach. 3:6 Gdyż ja Pan nie zmieniam sie, przetoż wy, synowie Jakubowi! nie jestescie zniszczeni.

R.C. Sproul, źródło

Tłumaczyła Marlena Wozowicz

Print Friendly, PDF & Email