Wstęp

Wcześniej zajmowaliśmy się tym, dlaczego tortury jeziora ognistego są konieczne, albo dlaczego musi być takie miejsce jak jezioro ogniste. Teraz zobaczymy, dlaczego cierpienie bezbożnych w jeziorze ognia i siarki musi nie tylko istnieć, ale również musi być nieskończenie długotrwałe. Dlaczego jest konieczne aby tortury w jeziorze ognia trwały na zawsze? Jest wiele ważnych powodów i wiele poprawnych odpowiedzi na to pytanie. Jeśli Bóg pozwoli zajmiemy się krótko kilkoma z nich. Pierwszy powód został wspomniany w cytacie z przemyśleń Christophera Love. Bóg który jest Autorem wyroku potępiającego jest Wiecznym i Sprawiedliwym Bogiem.

Zasadniczo, wiecznotrwałość tortur w jeziorze ognistym opiera się na naturze Boga.

Czy Słowo Boże jest nieskończone i Wieczne? Czy Boża natura jest nieskończona i Wieczna? Pismo Święte uczy nas:

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki

 

Psalm 111:3 Sprawiedliwość Jego trwa na wieki

 

1 Piotra 1:25 Słowo Pańskie trwa na wieki

Skoro Boże Słowo jest Wieczne, Boża Sprawiedliwość jest Wieczna, Sam Bóg jest Wieczny, to także Jego gniew jest Wieczny. Jako wiecznie istniejące cechy Bożego charakteru są nie tylko wieczne, ale także niezmienne. Dlatego też, piekło jako wyrażenie Bożego gniewu, musi i jest wiecznotrwałe.

Piekielne męki muszą być nieskończone w czasie, ponieważ nieskończenie wielka Boża sprawiedliwość nigdy nie byłaby usatysfakcjonowana przez torturowanie grzesznika, nie ważne jak długo by ono trwało, jeśli miałoby być zakończone. Wszystko co miałoby być krócej niż „na zawsze” byłoby tylko namiastką kary, wielką niesprawiedliwością i pobłażliwością dla grzechu – a o tym mowy być nie może. Pan Jezus Chrystus pokazał to bardzo jasno w słowach z Ewangelii Łukasz 12, zachęcając aby człowiek pojednał się z Bogiem (którego przeciwnikiem się stał poprzez grzech), dopóki jest przed dniem sądu, ponieważ w innym przypadku, człowiek taki będzie wrzucony do więzienia i stanie się w jego przypadku aktualne zapewnienie:

Łuk. 12:59 Powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, póki byś nie oddał do ostatniego pieniążka

Człowiek nie może nic uczynić aby zapłacić za swoje grzechy. Żadna kwota pieniędzy, żadna ilość katuszy piekielnych, nie ważne jak długo by one trwały, nie jest w stanie usunąć nawet jednego grzechu. Jest to po prostu niemożliwe. Dlatego piekielne męki muszą być wiecznotrwałe, muszą trwać na zawsze.

Po trzecie, piekielne męki muszą być wieczne, ponieważ Pismo Święte mówi nam, że robak, który symbolizuje świadomość i sumienie człowieka potępionego piekle, nigdy nie przestanie funkcjonować.

Izaj. 66:24 albowiem robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie

Ponieważ robak nigdy nie zdechnie, ci którzy przez niego będą dręczeni, także nigdy nie utracą świadomości i ich  tortury nigdy nie ustaną.

Kolejnym i ostatnim powodem jakim się tu zajmiemy, który wskazuje na konieczność tego aby męczarnie potępionych w piekle były nieskończenie długotrwałe, to fakt, że ludzie w piekle będą trwać w swych grzechach. Będą powiększać i utrwalać swoją winę, będąc pod karzącą ręką Bożą. Piekło jest miejscem w którym potępieńcy będą przeklinać Boga, przeklinać siebie nawzajem, i bez przerwy będą posługiwać się ohydnym bluźnierczym językiem wrzeszcząc na swych współtowarzyszy, znajdujących się razem z nimi w płomieniach piekła. Źli, bezbożni ludzie, będą powiększać nawzajem swoje cierpienia, poprzez oskarżanie się nawzajem, obwinianie drugich, przeklinanie ich. Ludzie znajdujący się w piekle, nie będą chcieli pokutować, ponieważ ich grzeszny charakter zostanie utrwalony przez śmierć i nie będzie mógł już się zmienić. Pozostaną grzesznikami. Będą w płomieniach cały czas grzeszyć przez całą wieczność, i w związku z tym, wymiar kary będzie się dla nich cały czas zwiększał, i będą w płomieniach piekła na wieki wieków, na zawsze, wiecznie.
.


Praktyczne wnioski dla wierzących i niewierzących

Prorocy Starego Testamentu ostrzegali nas wielokrotnie o niebezpieczeństwie piekła:

Izaj. 33:14 Zlękli się na Syjonie grzesznicy, strach zdjął obłudników mówiących: Któż z nas ostać się może przed ogniem pożerającym? Któż z nas ostać się może przed płomieniem wiecznym?

 

Nah. 1:6 Przed rozgniewaniem Jego, któż się ostoi? a kto się stawi przeciwko popędliwości gniewu Jego? Gniew Jego się wylewa jako ogień, a skały się padają przed Nim

Grzeszniku, czy jesteś aż tak arogancki, że pochlebiasz sobie myśląc, że będziesz w stanie znieść gniew Boży który wylewać się będzie na ciebie w pełnej mierze – jeśli nie będziesz pokutować? A może myślisz, że piekło nie jest aż tak straszliwe jak to przed chwilą miałeś okazję przeczytać? Mogę cię zapewnić, że jest ono o wiele straszniejsze, tak straszliwe, że żaden ludzki język nigdy nie byłby w stanie tego w pełni oddać, a jeśli nawet komuś udałoby się w przybliżeniu wyrazić słowami grozę piekła – to jego słuchacze poumieraliby od razu od tego co usłyszeliby. Jeżeli myślisz, że zniesiesz tortury piekielne – to jesteś więcej niż głupcem, w istocie jest więcej nadziei dla głupca niż dla ciebie. Piekielne męki powodują, że najsilniejsze demony drżą, a ty jesteś nieporuszony i jeszcze nie skłoniłeś kolan aby wołać do Pana Jezusa Chrystusa o litość nad tobą? Poddaj się Jemu, wołaj do Niego o łaskę, kto wie, może zlituje się nad tobą? Oto teraz czas łaski – oto teraz dzień zbawienia – szukaj Pana dopóki można Go znaleźć. Idź do Niego dopóki jest blisko! Czy myślisz, że ponieważ uczęszczasz na spotkania religijne i spotykasz się w jakiejś ludzkiej społeczności twierdzącej o sobie, że jest chrześcijańska, to jesteś przez to bezpieczniejszy? Czy myślisz, że ponieważ wierzysz w Boga, albo wierzysz w prawdziwość doktryn chrześcijańskich, to unikniesz wiecznych płomieni piekła? Większość z tych, którzy regularnie uczęszczają na zgromadzenia chrześcijańskie, nawet kilka razy w tygodniu, jest na swojej drodze do wiecznego potępienia w piekle i na pewno znajdzie się tam.

Tomasz Shepard, założyciel Uniwersytetu w Harwardzie, napisał na ten temat:

“Formalni wyznawcy i zwolennicy ewangelii łatwiejszej łaski myślą w taki sposób, że wygląda to na wiarę, pokutę, nawrócenie, dobre pragnienia, jednakże są oni tylko zewnętrznie poprawni, są konformistami, lub legalistami, ale nie potrafią być posłuszni Słowu Bożemu, okłamują, oszukują i zwodzą samych siebie i innych, zbyt wielu z tych, którzy uczestniczą w zgromadzeniach chrześcijańskich będzie zgubionych na wieki, będzie w piekle.”

Wy którzy mienicie się chrześcijanami, ale nie czytacie regularnie, często i w dużych ilościach swojej Biblii, i którzy modlicie się mało: w jaki sposób uciekniecie przed potępieniem w piekle? Wy którzy nie przejmujecie się aż do łez wylewanych w dzień i w nocy z powodu tego co nazywacie „niewielkimi grzechami”, „mało ważnymi sprawami”, albo troszczycie się z powodu mało ważnych rzeczy które nie dotyczą wieczności lecz jedynie spraw ziemskich: czy jesteście gotowi na piekło? Bo idziecie tam z całą pewnością!

 Wy którzy myślicie, że Królestwo Boże zawiera ludzi, którzy ustnie wyznają chrześcijaństwo, lub tylko intelektualnie wierzą, że Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy wierzących Mu ludzi, lecz którzy nie jesteście dzień i noc przejęci do głębi tym aby żyć świętym, sprawiedliwym, pobożnym, i całkowicie oddanym i bezkompromisowo poddanym Chrystusowi Panu życiem, i którzy więcej czasu w ciągu tygodnia poświęcacie na myśli o czymś innym niż szukanie Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego: czy jesteście przygotowani do przebywania w piekle i do tego, że będziecie dręczeni w piekle dniem i nocą, na wieki wieków? Lepiej żebyście byli, ponieważ jeśli te rzeczy są prawdą o was, waszym przeznaczeniem na dzień dzisiejszy jest piekło, o ile się nie nawrócicie i nie poddacie władzy Pana Jezusa Chrystusa we wszystkich aspektach życia – Bóg ma dla was wspaniały plan – wieczne męki w ogniu i siarce, na wieki wieków.
.


Wezwanie do upamiętania

Nie oszukujcie samych siebie! Chrześcijaństwo nie zasadza się na słowach, czy religijnych oświadczeniach, ani też na intelektualnym opanowaniu podstaw teologii chrześcijańskiej, ale na tym, aby mieć nowe serce i nowe życie poświęcone Chrystusowi Jezusowi Panu, życie bez grzechu, życie dla chwały Bożej. Życie w posłuszeństwie a nie legalizmie lub konformizmie. Jeśli twoje serce nie jest wymienione przez Boga, jeśli nie masz nowego życia będącego efektem ponownych narodzin ze Słowa Bożego i z Ducha Bożego, jesteś dalej w swoich grzechach. Jeśli żyjesz w znanych ci grzechach, jeśli wiesz że w czymś nie jesteś w zupełności posłuszny Słowu Bożemu, i mało tego, nie jest to myśl która cię najbardziej obchodzi ze wszystkich: aby zawsze we wszystkim podobać się tylko i wyłącznie Panu Jezusowi Chrystusowi, nie masz żadnych, najmniejszych nawet podstaw do tego aby uważać się za chrześcijanina, nie ma żadnego dowodu na to, że idziesz do nieba: jesteś na swojej własnej drodze do piekła! Pokutuj i nawróć się do Pana Jezusa Chrystusa. Poddaj się Jemu we wszystkim jako jedynemu Panu i Rozkazującemu. Słuchaj tylko Jego – tylko w Biblii Świętej jest objawione czego On od Ciebie wymaga. Szukaj Go cały czas. Szukaj Go teraz, dopóki jeszcze można Go znaleźć. Pokutuj, odwróć się od wszystkich swoich grzechów i nawróć się do Jezusa Chrystusa i poddaj Jemu jako Panu. Odseparuj się od moralnego, i doktrynalnego zła i od bezbożnych ludzi (przeczytaj Psalm 1). Słuchaj słów Chrystusa Pana:

Mat. 18:9 A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i zarzuć od siebie; lepiej jest tobie jednookim wejść do życia, niżeli oba oczy mając, być wrzuconym do ognia piekielnego

Nic co jest czymś mniej niż całkowitym zaparciem samego siebie, odrzuceniem ukochanego bałwana jakim jest każdy człowiek dla samego siebie, nic co jest czymś mniej niż odrzucenie najmniejszego choćby pociągu do grzechu, co jest pokazane przez odcięcie sobie prawej ręki, lub wydłubaniem sobie oka, nie może być uznane jako wystarczające do tego aby mieć z Nim społeczność.

Ale pamiętajmy o tym, że trudność związana z porzuceniem wszystkiego dla Chrystusa Jezusa Pana jest niczym w porównaniu ze spędzaniem wieczności w wiecznych płomieniach jeziora ognistego. Nie wierzę w to aby ktokolwiek mógł być zmartwiony tym co zobaczy w niebie, ale wierzę, że ktoś może być zrażony perspektywą czekającego go piekła, i jest to po to aby zaczął szukać Boga z całego swojego serca, i aby zwrócił się do Chrystusa Jezusa Pana. Tylko prawdziwy Bóg – Pan Jezus Chrystus, może okazać ci łaskę i miłosierdzie, do tego abyś był uratowany od twojego grzechu i piekła.

Ludzie znajdujący się na krawędzi przepaści piekła, są gotowi do tego, aby być już strąconymi, i są całkowicie zamknięci na ostrzeżenia i nie zdają sobie sprawy w jakim są położeniu. Jeśli słuchanie o piekle może spowodować, że zaczną oni zastanawiać się nad wiecznymi rzeczami, wtedy głoszenie o piekle jest bardzo wartościowe. Lepiej jest zobaczyć piekło dzisiaj, kiedy jeszcze jesteś żywy i być przestraszonym przez jego perspektywę, niż musieć przebywać w nim na zawsze po twojej śmierci. Nie chcę abyś był bardziej przestraszony piekłem, niż grzechem, ponieważ to grzech jest twoim największym wrogiem. To grzech jest najstraszniejszy. Grzech jest straszniejszy niż piekło, ponieważ to grzech jest początkiem piekła. Czy chcesz iść do piekła na całą wieczność dla pozornego cieszenia się niewielkimi przejawami wątpliwej przyjemności i pożądliwości tu na ziemi?

Uciekaj od grzechu! Uciekaj od życia dla siebie i zaspokajania swoich żądz, do Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli umrzesz – będzie za późno. A kto wie, czy przeżyjesz dzisiejszy wieczór? Jest to mało prawdopodobne – ale możliwe, że jednak uda ci się go przeżyć – ale czy warto ryzykować? Nawróć się teraz. Wszelkie możliwości nawrócenia się kończą się wraz z biologiczną śmiercią.
.,


O bojaźni Bożej

Ta wspaniała doktryna o piekle jest użyteczna dla pobożnych, tak samo jak dla bezbożnych. Nauka o piekle może pobudzać w sprawiedliwym bojaźń Bożą. Pobożna bojaźń jest bardzo użyteczna z wielu powodów. Ci którzy w swoich sercach boją się Boga, mają większą miłość i respekt dla Bożych przykazań

Mat.19:17 Lecz on mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań

 

Jana 14:15 Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania

 

Jana 15:10-14 10 Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. 2 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. 14 Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję

 

1 Tes. 4:2 Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa

 

1 Tym. 6:14 Abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa

 

2 Piotra 3:2 Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela

 

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu

 

1 Kor. 14:34-37 34 Niech wasze kobiety milczą w kościołach. Bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też prawo mówi. 35 A jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów. Hańbą bowiem jest dla kobiety mówić w kościele. 36 Czy od was wyszło słowo Boże? Czy tylko do was przyszło? 37 Jeśli ktoś uważa się za proroka albo człowieka duchowego, niech uzna, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana

 

5 Mojż. 22:5 Niech nie bierze niewiasta na się szat męskich, ani niech się nie obłóczy mąż w szatę niewieścią; albowiem jest obrzydliwością Panu, Bogu twemu, kto by to czynił

 

1 Kor. 6:9-10 9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 10 Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego

 

Mat. 15:3 A on odpowiedział im: Czemu i wy postępujecie wbrew przykazaniu Bożemu dla waszej tradycji?


2 Piotra 2:21 Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania


Łuk. 16:10 Kto jest wierny w małym, i w wielkim jest wierny, a kto w małym jest niesprawiedliwy, i w wielkim jest niesprawiedliwy


1 Tym. 2:12 Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości

 

Marek 7:8-9 8 Wy bowiem, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. 9 Mówił im też: Całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję

 

1 Kor. 11:4-10 4 Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, hańbi swoją głowę. 5 I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. 6 Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. 7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. 8 Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. 10 Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów

 


1 Sam. 15:22-23 22 Bo przeciwić się jest jako grzech czarowania, a przestąpić przykazanie jest jako bałwochwalstwo i obrazy; przetoż iżeś odrzucił słowo Pańskie, tedy cię też odrzucił Pan, abyś nie był królem. 23 Tedy rzekł Saul do Samuela: Zgrzeszyłem, żem przestąpił rozkazanie Pańskie i słowa twoje, gdyżem się bał ludu, i usłuchałem głosu ich

 

Jakuba 2:10 Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich


1 Jana 2:3-7 3 A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. 4 Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. 5 Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. 6 Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. 7 Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście od początku

 

1 Jana 3:22-24 22 I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego, bo zachowujemy jego przykazania i robimy to, co miłe w jego oczach. 23 A to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. 24 Bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał


1 Jana 5:2-3 2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy jego przykazania. 3 Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie

 

Mat.28:20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen

 

2 Jana 1:4-6 4 Ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca. 5 A teraz proszę cię, pani, nie piszę ci jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. 6 A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować.

Ci którzy boją się Boga, nie boją się ludzi, i będą raczej nieposłuszni ludziom niż Bogu

Izaj. 8:12-13 12 Nie mówcie: Sprzysiężenie. Kiedykolwiek ten lud mówi: Sprzysiężenie, nie strachajcie się jako oni, ani się lękajcie. 13 Pana zastępów samego poświęcajcie; a on niech będzie bojaźnią waszą, i on strachem waszym


Dzieje 5:29 Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi

.


Błogosławieństwo doktryny

Ta doktryna będzie zwiększać twoją wierność i radość w służeniu Chrystusowi Panu – ponieważ będziesz pamiętał, że zostałeś uratowany zarówno od grzechu, jak i przed piekielnymi mękami i będzie ona zwiększała twoją miłość dla Chrystusa Pana, ponieważ to On poniósł cały gniew należny tobie na krzyżu Golgoty. Doktryna o piekle będzie powiększać twoją bojaźń przed zgrzeszeniem. Będzie powodować że będziesz się bał popełniać „najmniejsze nawet grzechy”, i będziesz skrupulatny w wyznawaniu i porzucaniu grzechów serca i myśli. Pozwól tej Bożej nauce o piekle ognistym trzymać cię z dala od praktykowania grzechu. Doktryna o piekle pomoże pobożnym być cierpliwymi gdy spotykają ich prześladowania, chwilowe uciski, niesprawiedliwe zachowania. Nie ważne jak wielkie przeciwności cię będą spotykać w tym świecie, są one daleko mniejsze niż nieszczęście osób będących w niewoli grzechu i przyszłe piekielne męki, z których Pan Jezus uratował pobożnych.

Może się zdarzyć, że będziesz przechodził przez różne cierpienia w czasie swego życia, ale pamiętaj one są chwilowe i będziesz uwolniony z nich, a równocześnie jako zbawiony już zostałeś uwolniony z największych tortur jakie ci się słusznie należały, i możesz radować się nawet w czasie choroby.

Nauka o piekle jest użyteczna do tego aby zachęcić nas do opowiadania ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie. Eryl Davies napisał w swej książce „Gniew Boży”:

Świadomość wieczności piekielnych cierpień powinna motywować nas do opowiadania ludziom o Tym Jedynym, Który może ich uratować. Czy możemy unikać opowiadania tego? Czy myśli o piekle nie podobają nam się? Pamiętaj, że Bóg będzie uwielbiony także przez wieczne cierpienia niewierzących w piekle. Jego sprawiedliwy pełen chwały majestat będzie zaspokojony. To jest wspaniałe że Bóg dokonał wybrania z łaski niektórych ludzi przed założeniem świata, i przygotowuje ich do Jego chwały. Ale również wspaniałe jest to, że piekło także uwielbiać będzie sprawiedliwość, moc, i gniew Boży przez wieczność. W międzyczasie, jest to naszą odpowiedzialnością modlić się, i działać dla zbawienia grzeszników przed którymi straszliwe potępienie się rozpościera i jest dla nich coraz bliżej, tak blisko, że pochłania już niektórych z nich.”

 


Ostatnie ostrzeżenie

Nie mogę zakończyć bez wypowiedzenia kilku słów pod adresem tych którzy myślą, że są nawróceni, ale w rzeczywistości nie są. Również chcę te słowa skierować do tych, którzy wiedzą o sobie że są nienawróceni.

Czy możesz sobie wyobrazić wieczność? Zatrzymaj się teraz i spróbuj wyobrazić sobie siebie samego, jak jesteś torturowany bez przerwy przez wieczność, bez końca. Czy to przeraża cię? Pomyśl: żadnej szansy na jakikolwiek choćby chwilowy odpoczynek. Nigdy żadnej szansy na najmniejszą nawet kropelkę wody, która mogłaby ci zwilżyć i ochłodzić język. Pomyśl znowu o tym, jak długa wieczność jest. Spróbuj wyobrazić sobie to: dzień i noc, na zawsze i bez przerw, zanurzony w jeziorze ognia i siarki. Bezradny jak pająk w płomieniach. Wyobraź sobie siebie jak z bólu przeklinasz dzień swojego urodzenia, słyszysz jak przeklinają cię demony, słyszysz jak dokuczają ci inni ludzie, tak jak ty – skazani na piekło. Pamiętanie, pamiętanie przez cały czas, jak ignorowałeś gdy byłeś ostrzegany: pamiętanie o tym, jak żyłeś starając się zadbać o siebie, i jak oszukiwałeś siebie.

Jeśli nie będziesz pokutował i nie nawrócisz się do Pana Jezusa Chrystusa, Który jest jedyną twoją Nadzieją, będziesz przez wieki przeklinał Boga, i będziesz na wieki torturowany przez Niego w Jego obecności przy straszliwej pełni Jego doskonałego gniewu, i nigdy nie stracisz świadomości. Wieczność jest na zawsze!

The Terrors of Hell is copyrighted 1992 by William C. Nichols


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email