Wprowadzenie

Kiedy byłem bardzo młody, jeszcze w szkole podstawowej czytaliśmy lekturę obowiązkową p.t. Antek. W książce tej pewna katolicka grupa zamiast wysłać do lekarza chorą siostrę głównego bohatera wsadziła ją do pieca na trzy zdrowaśki. Dziewczynka zmarła „bo choroba za szybko wychodziła”, tak wytłumaczyła to rzymsko-katolicka znachorka.

Wszyscy w klasie pukaliśmy się w czoło z niedowierzaniem, że taka ciemnota była dawnymi czasy akceptowana. Myślałem wtedy, że wieki ciemne mamy za sobą i powszechny dostęp do medycyny, leków i terapii funkcjonuje w świadomości Polaków. Okazuje się jednak, że nie wszystkich.

NAR – Nowy Antychrześcijański Ruch

Wyznająca ducha zielonoświątkowstwa sekta Nowej Apostolskiej Reformacji na nowo wprowadza swoich wyznawców w mentalność godną średniowiecznego analfabety.

„W tym tygodniu zmarła 7 letnia chora od urodzenia dziewczynka, córka nagrodzonej na nowo siostry, którą poznałem w kosciele typu NAR (Nowa Apostolska Reformacja), do którego sam należałem, modlono się o nią latami, namaszczano olejkiem, ostatnio modliło się o nią wiele osób, np. na ostatniej konferencji Odnowa Fundamentów, prowadzoną przez Dariusza Spławskiego. Jeśli ta tendencja w głoszeniu o teologii o zagwarantowanym przez Boga uzdrowieniu jako części zbawienia (jest wiele błogosławieństwa w pakiecie) będzie się nasilać, to będzie coraz więcej poszkodowanych, bo proszę sobie tylko wyobrazić, co muszą myśleć i jak czuć się osoby nie uzdrowione, którym wmawia się takie rzeczy? Że nie są zbawione! A to oznacza tylko jedno, piekło!”

Czy którykolwiek zielonoświątkowiec puknie się teraz w czoło ku upamiętaniu? NAR dodaje wymóg do zbawienia z łaski. Jest nim obowiązkowe zbawienie z choroby. To inna ewangelia. Niestety osoba przesiąknięta naukami o cudach i znakach jest nieczuła na działanie Ducha Świętego, który przyszedł aby przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Taka osoba zatwardza swoje serce.

Jan 16:8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.

Pragnąca zachować anonimowość siostra w Chrystusie napisała:

“Jedna osoba wiedząc, że mam chorobę napomniała mnie słowami „co z ciebie za chrześcijanin?”. Co ciekawe sama jeździ na wózku inwalidzkim i mocno utrudnia jej to życie. Przykre ale często takie u charyzmatyków jest podejście, że cudze widzą swego nie dostrzegają. A na próby uświadomienie im tego szybko zmieniają temat.”

Naukę zbawienia z uzdrowienia wyznawał heretyk i zwodziciel Paweł Godawa. Był on namaszczony na nauczyciela przez Marka Kamińskiego z KZ i Daniela Trusiewicza z KB. Paweł Godawa zmarł na raka. Do samego końca kłamał ludzi, że Bóg go uzdrowił. On żył urojeniami, uważał, że tzw. pozytywne wyznanie da mu zdrowie. Przyjrzyjmy się wyznaniu wiary zmarłego na raka Pawła Godawy:

Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, poniósł cenę za grzech i chorobę. Uzdrowienie jest częścią zbawienia człowieka. To dar od Boga dla każdego wierzącego. Modlitwa o chorych odbywa się na wielu różnych spotkaniach: niedzielnych nabożeństwach, konferencjach, seminariach i oczywiście podczas Małych Grup.
.


“Bohterowie” ruchu niewiary

Nowa Apostolska Reformacja nie jest ani nowa, ani apostolska, nie jest to także reformacja. To podany w sałatce nowych herezji, odgrzany stary kotlet zwiedzenia zwany montanizmem. Ostrzegamy przed NAR oraz panem Dariuszem Spławskim, który jest fałszywym apostołem.

Gal. 1:8-9 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.
.
Gal. 1:7 Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa.
.
Judy 1:4 Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ruch ten prowadzi do utraty jakiejkolwiek wiary. Ponieważ wierzą oni, że fizyczne uzdrowienie jest elementem soteriologii zakładają, że człowiek zbawiony musi być uzdrowiony z wszystkich chorób. A gdy uzdrowienia brak to:

  • winą obarcza się osobę uzdrawianą, oskarża się ją o brak wiary
  • lub też winą obarcza się Boga wszechmocnego, bo ten nie chce uzdrowić

Poddany uzdrowieńczym rytuałom (krzyki, grupowe nakładanie rąk) albo najpierw wpada w uniesienie emocjonalne i przestaje czasowo odczuwać symptom choroby aby po jakimś czasie powróciły one z tą samą, lub gorszą siłą (np. w przypadku poważnych chorób jak rak), albo też, widząc brak skutków (wszystkie przypadki chorób organicznych jak amputowane kończyny, zmiany na skórze, brak oka, oparzenia, kamienie nerkowe, białaczka itp.) odchodzi zgorszony i zdruzgotany w przekonaniu, że Bóg nie chce go zbawić.
.


Świadectwo byłego zielonoświąkowca

Oto wstrząsające słowa Andrzeja, wieloletniego zeloty zielonoświątkowstwa:

Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was Mat. 17:20
.
Czytając ten werset wychodzi na to, że każdy z zielonoświątkowych „cudotwórców” mógłby góry przesuwać „swoją wewnętrzną wiarą” (czy jak tam oni to nazywają). Jednak oni nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gdyż wiara, która zbawia na wieki jest największym darem, większym od mocy czynienia cudów i znaków, których oni przecież nie potrafią czynić. Co komu z tego, że będzie na ziemi zdrowy jeśli będzie na wieki potępiony? Cel tych uwodzicieli to produkowanie złego sumienia. Powiadają oni „módl się o pracę”. A gdy pracy nie ma powiedzą, że nie masz wiary. Rezultatem tego jest brak zaufania w Boga i przygnębienie. To samo ze zdrowiem lub z innymi sprawami ziemskimi. Zamiast głosić suwerennego Boga i głosić Ewangelię opartą tylko na Bożej Łasce i na Jego Woli głoszą ci kłamcy ludzkie możliwości. Sam doświadczyłem „na własnej skórze” takich chorych wypowiedzi: „nie masz wiary” (jak bylem jeszcze w KZ), a to po prostu wewnętrznie bolało. Pycha wypełnia tych ludzi a diabeł zaciera ręce. Mogę sobie tylko wyobrazić jak ta nauka (w KZ) na młodych i niedoświadczonych tym bardziej działa negatywnie, dlatego tyle młodzieży idzie w „świat” z braku zaufania i przygnębienia, wynikającego z przekonania, że modlą się niby do wszechmogącego Boga a nic się nie dzieje. Realnie patrząc to 99% tych cudów przez” ich wiarę” to jak bańki w powietrzu, pododawane wyolbrzymiane wszystko a mało w tym prawdy. Pozostały 1% to demoniczne manifestacje.

To i podobne świadectwa dają wyraz ogromowi bólu i cierpienia, jakie jest spowodowane błędną interpretacją Pisma Świętego. Ludzie, poranieni przez tego rodzaju ruchy, gdy przychodzi czas otrzeźwienia idą do lekarza, ale czasem jest już za późno. Wielu ma problem z akceptacją istnienia Boga. Działania tego typu sekt są wysoce szkodliwe tak dla członków jak i dla chrześcijaństwa, ponieważ sprowadzają hańbę na Boga i Jego kościół.
.


Zielonoświątkowa wiara a Biblia

Lubujący się w grzechu zielonoświątkowstwa operują tymi samymi pojęciami co chrześcijanie, jednak nie powinno to nikogo zmylić, ponieważ w ich rozumieniu pod każdym z nich kryje się zupełnie inna definicja. Oto jak definiują wiarę:

„Wiara!!?? Czy słyszałeś kiedyś o takim czymś jak : Prąd elektryczny? Nie nie słyszałeś. No to na tym zbudujemy wiarę!!! To coś takiego co nie widać a zobaczysz przy odpowiednim natężeniu i napięcia zobaczysz!!! Tu możesz mi naprawdę wierzyć bo jak cię pieprznie piorun z jasnego nieba to się może wreszcie ockniesz!!!!! Lub spalisz, no to już inna historia……” Roman Rutkowski, członek kościoła ulicznego

Zatem dla zielonoświątkowców wiara jest energią posiadającą swoje natężenie i napięcie, która może nawet człowieka zabić. Zielonoświątkowa wiara zabija. Zupełnie jak prąd. Wniosek nasuwa się taki, że wiarę można kontrolować jak i magazynować.

Jednak Pismo Święte przeczy nauczaniu zielonoświątkowców. Według Pisma wiara nie jest oparta ani na emocjach, nie można jej zmierzyć ani czuć zmysłami. Wiara jest przekonaniem opartym o naukę wynikającą ze spisanego Słowa Bożego. Według listu do Hebrajczyków wiara jest podstawą przekonania i przeświadczenia każdego chrześcijanina zawierającą się w sferze duchowej, odnosi się do spraw, których nie widać gołym okiem.

Hebr. 11:1 A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.
.
Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

Z drugiej strony istnieje ostrzeżenie przed cielesnym pojmowaniem wiary, postrzeganiem jej przez pryzmat emocji.

1 Kor. 2:14 Lecz cielesny (gr. ψυχικος psychikos – duszewny) człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha (Πνεύματος Pneumatos) Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.
.
ψυχικός psychikos – zwierzęcy, zmysłowy, od słowa
ψυχή psyche – ludzka dusza będąca siedliskiem emocji i woli, oddech życia, ludzka osoba
πνευμα pneuma – dech, wiatr, duch

Widzimy zatem, że Duch i ludzka dusza są sobie przeciwstawne jeśli chodzi o kwestię zrozumienia spraw dotyczących rzeczywistości Bożej. I tak ludzie opierający się na swoich zmysłach i emocjach nie są w stanie zrozumieć tego, co należy do Królestwa Pana Boga, w tym wiary, która przecież jest darem Bożym i nie wynika z wysiłków człowieka.

Jan 3:27 Odpowiedział Jan: Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba.
.
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Dzieje 18:27 Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efez. 2:8-10 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.

.


Źródło duchowego ścieku

Zielonoświątkowcy asymilują teologię ruchu New Age, który definiuje wiarę jako wewnętrzną moc człowieka. Wynika to z credo tego ruchu, w którym czytamy:

– Wszystko jest emanacją kosmicznej energii, którą można nazwać na przykład Bogiem albo Absolutem.

– Wszystko co istnieje posiada moc tworzenia rzeczywistości.

– Najwyższym dobrem i celem istnienia jest miłość, w najszerszym rozumieniu.

– Człowiek, tak jak i wszystko inne, jest uduchowiony, posiada nadfizyczną jakość.

– Świat zmieni się, gdy ludzkość osiągnie odpowiedni poziom rozwoju duchowego.

– Najważniejszym narzędziem człowieka jest wolna wola. Może on dokonywać w każdym momencie życia dowolnego wyboru, bez narażania sie na osąd i krytykę, bądź aprobatę, o ile czyni to świadomie i zdaje sobie sprawę z konsekwencji swojego postępowania

Podobnie zielonoświątkowcy wierzą, że po przeżyciu szczególnego namaszczenia czyli rzekomego chrztu w Duchu Świętym posiadają w sobie boską moc, potrafią wedle swojej woli używać tej mocy do kreowania rzeczywistości, nie podlegają krytyce, Słowo Boże nie może ich osądzać i w tym wszystkim zasłaniają się przejaskrawioną sentymentalną miłością do ludzi. Ludzie ci absolutnie ignorują upadłą nature człowieka. Zobaczmy co o wolnej woli naucza chrześcijaństwo:

Przed upadkiem mieliśmy Liberum Arbitrium”  tzn. wolną wolę i również mieliśmy Libertos tzn. wolność,  co znaczy moc do tego, aby robić to, co właściwe, jeśli chodzi o rzeczy Boże. Po upadku dalej mamy Liberum Arbitrium tzn. wolną wolę, zdolność wybierania, ale to co straciliśmy to Libertos – wolność, i tylko Duch Święty może przywrócić nam wolność, którą utraciliśmy po upadku. Problem z teologią będąc pod wpływem pogaństwa semi-pelagianizmu jest taki, że oni próbują przywrócić definicję woli sprzed upadku, mówią, że nasza wola została osłabiona po upadku i tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak wielka jest ta słabość, mówią że człowiek jest chory w grzechach, a nie, że jest martwy w grzechach.R C. Sproul
.


Ostrzeżenie

Ruch czczący ducha zielonoświątkowstwa jest διαβολόπνευστος diabolopneustosz diabła natchniony i prowadzi swoich wyznawców do duchowej ruiny a nawet na zatracenie. Pan Jezus jednak miłuje swój lud znajdujący się wśród zielonoświąkowców. Wszystkich bojących się Boga charyzmatyków wzywamy do opuszczenia organizacji o charakterze zielonoświąkowym, upamiętanie z grzechu mówienia niezrozumiałym bełotem, fałszywych proroctw i pseudouzdrowień i nawrócenie się do Boga Żywego, Pana Jezusa Chrystusa.

1 Jana 2:18 Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.
.
Psalm 34:8 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa.
.
Jana 20:29 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email