Jak potoczyły się losy Apostołów Baranka, ewangelistów i ich najbliższych pomocników? Dzieje Apostolskie opisują tylko część wydarzeń pełnych cierpienia, prześladowań i walki o prawdę Słowa Bożego. Resztę znajdziemy w pismach ojców kościoła i tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. I choć nie są to informacje będące podstawą wiary, jednak warto zapoznać się z nimi w celu zbudowania pełnego obrazu wydarzeń.

Jan Marek, ewangelista

 • Siostrzeniec Barnaby

Kol. 4:10 Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec Barnaby (co do którego otrzymaliście polecenie: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie);

 • Dom jego matki był miejscem spotkań dla chrześcijan,

Dzieje 12:12-17 12 Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. 13 I zapukał Piotr do drzwi w bramie, i wyszła dziewczyna imieniem Rode, aby nasłuchiwać: 14 Gdy poznała głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. 15 A oni powiedzieli do niej: Oszalałaś! Jednak ona twierdziła, że tak jest istotnie. Odpowiedzieli: To jego anioł. 16 Piotr zaś nie przestał pukać. A gdy otworzyli, zobaczyli go i zdumieli się. 17 A dawszy im ręką znak, aby zamilkli, opowiedział im, jak Pan wyprowadził go z więzienia, i powiedział: Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się w inne miejsce.

 • Towarzyszył Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej, później był podmiotem sporu między Pawłem i Barnabą

Dzieje 15:37-40 37 Barnaba chciał również wziąć ze sobą Jana, zwanego Markiem. 38 Ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy. 39 I doszło między nimi do ostrej kłótni, tak że się rozdzielili: Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr; 40 Paweł zaś wybrał sobie Sylasa i wyruszył, polecony przez braci łasce Boga.

 • Później przebywając z Piotrem w Rzymie spisuje „wspomnienia Piotra” znane jako Ewangelia Marka (potwierdza to Papias i wielu inny ojców kościoła)

1 Piotra 5:13 Pozdrawia was kościół w Babilonie, razem z wami wybrany, i Marek, mój syn.

 • Godzi się z Pawłem przed jego śmiercią; zostaje wysłany przez Pawła do Kolosan

Kol. 4:10 Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec Barnaby (co do którego otrzymaliście polecenie: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie);

 • Później usługuje Pawłowi w Rzymie

Filemon 1:24 Marek, Arystarch, Demas, Łukasz – moi współpracownicy.

2 Tym. 4:11 Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby.

 • Po śmierci Pawła usługuje w Pięciogrodzie w Północnej Afryce, następnie w Aleksandrii Egipskiej, gdzie według tradycji tworzy kościół Koptyjski
 • Mieszkańcy Aleksandrii byli urażeni przez Marka, który próbował odwrócić ich od bałwochwalstwa tradycyjnych egipskich idoli; około roku 68 a.d. został przywiązany do koni i rozerwany na ulicach Aleksandrii
  .

Łukasz, ewangelista

 • Grecki lekarz pochodzący z Antiochii

Kol. 4:14 Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas.

 • Towarzyszył czasowo Pawłowi w jego podróżach misyjnych
 • Był z Pawłem w Rzymie do końca jego życia

2 Tym. 4:11 Tylko Łukasz jest ze mną.

 • Według Prologu Anti-Marcionite do Ewangelii Łukasza (napisana miedzy II a IV wiekiem)

„Łukasz, pochodzący z Antiochii, z zawodu był lekarzem. Został uczniem Apostołów a później podążał za Pawłem aż do jego śmierci. Służył Panu nieustannie, nieżonaty, bezdzietny, pełen Ducha Świętego zmarł w wieku 84 lat” (w Tebach)

.


Apollos, zakonoznawca

 • Według Jeroma, Apollos opuścił Korynt z powodu strasznych podziałów w tamtejszym kościele i udał się służyć na Kretę
 • Kiedy listy Pawła oczyściły atmosferę w Koryncie, Apollos wraca tam aby pełnić funkcję pastora
  .

Historia Apostołów Baranka

Łuk. 6:14-16; Mat. 10:2-4; Marka 1:16-20; 2:14; 3:16-19; Dzieje 1:13; Jan 1:44

Co się stało z Dwunastoma Apostołami według historii kościoła?
Imię Informacje biblijne Tradycja kościoła
Szymon Piotr (Kefas) z Betsaidy brat Andrzeja (Łuk. 6:14; Mat. 10:2; Marka 1:16; 3:16; Dzieje 1:13; Jan 1:44) Rzecznik apostolski wczesnego kościoła; to on jest w centrum uwagi pierwszej części Dziejów Apostolskich; autor 2 natchnionych listów Został ukrzyżowany do góry nogami w Rzymie za cesarza Nerona; późniejsza tradycja sugeruje, że odwiedził Brytanię i Gam
Andrzej z Betsaidy, brat Piotra (Łuk. 6:14; Mat. 10:2; Marka 1:16; 3:18; Dzieje 1:13; Jan 1:44) W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy Prawdopodobnie nauczał w Scythii (tereny ZSRR), Azji Mniejszej i Grecji; ostatecznie ukrzyżowany w Patras w Achai.
Jakub Większy zwany Syn Gromu, syn Zebedeusza, brat Jana (Łuk. 6:14; Mat. 10:2; Marka 1:19-20; 3:17; Dzieje 1:13) W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; aż do czasu egzekucji przez Heroda Agrypę (Dzieje 12)
Jan, zawny Syn Gromu, syn Zebedeusza, brat Jakuba Większego (Łuk. 6:14; Mat. 10:2; Marka 1:19-20; 3:17; Dzieje 1:13) Towarzyszy Piotrowi na początku Dziejów Apostolskich (w Świątyni w Samarii); wygnany na Patmos pod koniec życia; napisał Ewangelię, trzy listy i Księgę Objawienia. Przeniesiony z Jeruzalem do Efezu prawdopodobnie w połowie lat 60; wczesny oponent Gnostycyzmu; zmarł w Efezie w roku 100 z przyczyn naturalnych
Filip z Betsaidy (Łuk. 6:14; Mat. 10:3; Marka 3:18; Dzieje 1:13; Jan 1:44) W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; to nie ten sam Filip z Dziejów 8, który był diakonem. Według tradycji dociera do Herapolis w Azji Mniejszej
Batłomiej (Natanael) z Ptolemaidy (Łuk. 6:14; Mat. 10:3; Marek 3:18; Dzieje 1:13) W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy Kompan Filipa do Herapolis; ginie męczeńską śmiercią po służbie w Armeni
Tomasz zwany Didymos (Bliźniakiem) (Łuk. 6:15; Mat. 10:3; Marka 3:18; Dzieje 1:13) W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; Zakłada się, że nauczał w Babilonie; nauczał w Indiach gdzie poniósł męczeńską śmierć; Kościół Marthoma do dziś funkcjonuje
Mateusz celnik (Lewi) syn Alfeusza brat Jakuba Mniejszego i Judy (Lebeusza, Tadeusza) (Łuk. 6:15; Mat. 10:3; Marka 2:14; 3:18; Dzieje 1:13) W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; napisał ewangelię Tradycja mówi, że dotarł do Macedonii, Persji, Partii i Etiopii
Jakub Mniejszy, syn Alfeusza (Łuk. 6:15; Mat. 10:3; Marka 3:18; Dzieje 1:13} W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; Często mylony z Jakubem, bratem przyrodnim Jezusa; prawdopodobnie nauczał w Syrii; ukrzyżowany
Juda (Lebeusz, Tadeusz), syn Alfeusza, brat Jakuba Mniejszego i Mateusza (Lewiego) (Łuk. 6:16; Mat. 10:3; Marka 3:18; Dzieje 1:13) W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; Według Hipolita Lebeusz głosił w Edessie i w całej Mezopotamii. Tradycja mówi, że nauczał w Armenii, Syrii i Persii, gdzie został zamordowany. Pochowany w Kara Kalisa, dzisiejszy Iran.
Szymon Kananejczyk zwany Zelotą (Łuk. 6:15; Mat. 10:4; Marka 3:18; Dzieje 1:13) W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; Według Hipolita Szymon był drugim pastorem zboru w Jerozolimie.
Maciej, zastępca Judasza W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; Głosi Słowo w Syrii, zakopany żywcem.
Paweł, Apostoł pogan Ścięty mieczem przez Nerona 68-69 a.d.

Koligacje rodzinne

Imię Koligacja Koligacja
Szymon Piotr brat Andrzeja
Andrzej brat Szymona Piotra
Jakub Większy brat Jana syn Zebedeusza
Jan brat Jakuba Większego syn Zebedeusza
Filip
Bartłomiej Natanael
Mateusz Lewi brat Jakuba Mniejszego i Judasza nie Iskarioty syn Alfeusza
Tomasz
Jakub Mniejszy brat Mateusza i Judasza nie Iskarioty syn Alfeusza
Szymon Zelota / Kananejczyk
Judasz / Lebeusz / Tadeusz brat Jakuba Mniejszego i Mateusza syn Alfeusza
Judasz Iskariota syn diabła

 

Print Friendly, PDF & Email