Rozkosz Prawa

Psalm 119:97 O, jakże miłuję twoje prawo! Przez cały dzień o nim rozmyślam.

Dlaczego ktoś miałby kochać Prawo Boże? Dlaczego mielibyśmy kochać to, co

 • nieustannie nam mówi, jakimi jesteśmy nędznikami,
  .
 • codziennie wytyka wszystkie nasze niedociągnięcia,
  .
 • nieustannie przypomina nam o wszystkich naszych grzechach zasługujących na śmierć
  .
 • i rzuca nas na kolana, pozostawiając nas wołających o pomoc?

Prawda jest taka, że nie każdy kocha Prawo Boże, lecz tylko ci, którzy zostali wyzwoleni przez naszego nadającego, przestrzegającego Prawo i wyzwalającego od Prawa Zbawiciela.


Dlaczego miłujemy Prawo

Kochamy Prawo Boże nie dlatego, że posiadamy jakąś wrodzoną, samo-odrzucającą, sadystyczną skłonność do siebie samych, ale dlatego, że w Swojej łasce wyboru Bóg umieścił w nas Swoją chwalebną i trwałą miłość, włożył na nas swoje wieczne roszczenie, chwycił nas i przytulił swoją mocną i niezłomną dłonią i uczynił nas Swoimi posłusznymi niewolnikami, abyśmy mogli swobodnie rozkoszować się Jego Prawem w naszym wnętrzu

Rzym. 7:22-25 22. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. 23. Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. 24. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? 25. Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.

I chcemy starać się przestrzegać wszystkich przykazań Chrystusa, który wypełnił je doskonale w naszym imieniu

Mat. 28:20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Jego śmierć jest naszym życiem. Jego wypełnienie Prawa jest naszą wolnością. Jego obowiązek jest naszą rozkoszą.
.


Wolność w Chrystusie

Nasze obfite życie w wolności w Chrystusie nie jest wolnością do robienia czegokolwiek, na co tylko mamy ochotę, ale posiadaniem nieprzerwanej, podtrzymywanej przez Ducha mocy do robienia tego, co wiemy, że powinniśmy robić, ponieważ Duch Święty zmienia nasze pragnienia. Duch każdego dnia sprawia, że ​​wszystkie nasze obowiązki dane nam przez Boga są rozkoszne, gdy odpoczywamy w skończonym dziele Chrystusa.

Rzym. 8:3-4 3. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele; 4. Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.


Dzieło Ducha Świętego

Duch Święty suwerennie posługuje się Prawem na kilka sposobów: 

 • aby uczyć nas o naszym Stwórcy,
  .
 • aby dać nam wgląd w Jego świętość i sprawiedliwość,
  .
 • aby powstrzymać grzech,
  .
 • aby dać nam wgląd w ohydną naturę naszego grzechu,
  .
 • aby rzucić nas na kolana w wyzwalającym upamiętaniu
  .
 • aby zachęcić nas do codziennego wołania o pomoc,
  .
 • aby prowadzić nas w naszym życiu, gdy staramy się coraz bardziej umierać dla grzechu i żyć dla sprawiedliwości 

Duch Święty zachęca nas do podnoszenia naszych oczu i kieruje je na Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, który jako jedyny jest naszą sprawiedliwością, który jako jedyny doskonale wypełnił Prawo, w którym odpoczywamy przez wiarę i tylko przez wiarę, i z którym jesteśmy na wieki zjednoczeni, ponieważ Ojciec oświadczył, że my jesteśmy sprawiedliwi z powodu zastępczej sprawiedliwości Chrystusa, która została nam przypisana, a nasz grzech został Mu przypisany w pełni i ostatecznie.

Rzym. 3:21 Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków.
.
Rzym. 7:12 A tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre.

Sprawiedliwość, do której odnosi się Paweł, jest sprawiedliwością, którą Pan Jezus Chrystus ustanowił przez Swoje posłuszeństwo Prawu i Swoją śmierć na krzyżu, aby zapłacić za grzechy Swojego ludu. To jest sprawiedliwość, która jest przypisana Jego ludowi w nowonarodzeniu. Wszystko to jest głównym przesłaniem całej Biblii i jest sercem Ewangelii.

Rzym. 1:16-17 16. Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.  17. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email