Co z tymi uzdrowieniami?

Pseudochrześcijańscy uzdrawiacze potrafią sprawić, aby człowiek przestał odczuwać symptomy choroby funkcjonalnej, podczas gdy są całkowicie bezsilni jeśli chodzi o choroby organiczne.

„Zbadajcie literaturę, jak ja to uczyniłem a nie znajdziecie żadnego uzdrowienia z kamieni żółciowych, chorób serca, raka czy innych poważnych chorób organicznych. Na pewno spotkacie się z pacjentami, którzy czasowo odczuli ulgę w bólu żołądka, przestało ich kłuć w piersiach, zaczęli swobodniej oddychać, ale pewni uzdrawiacze i wierzący w tym zaniku symptomów choroby widzą dowód uleczenia choroby. Jeżeli jednak zbadacie dalsze losy pacjenta i dowiecie się, co się stało później, zawsze przekonacie się, że „uzdrowienie” było czysto symptomatyczne i powierzchowne. Ukryta przyczyna choroby pozostawała” – Nolen, Uzdrowienie, s. 259-260

 

Choroba funkcjonalna

Powstaje wtedy, gdy zupełnie dobry organ nie funkcjonuje właściwie. Do tej kategorii należą między innymi:

– bolące ramię
– migrena
– ból dolnej partii pleców
– kłucie w piersiach
– ból żołądka

W tych przypadkach obserwujemy skuteczność pseudochrześcijańskich zaklinaczy.
.

Choroba organiczna

Z chorobą organiczną mamy do czynienia wtedy, gdy jakiś organ ulega zniszczeniu, jest okaleczony, uszczkodzony. Do tej kategorii możemy zaliczyć takie schorzenia jak:

– infekcje
– zawały serca
– kamienie żółciowe
– przepukliny
– wypadania dysków
– wszelkiego rodzaju nowotwory
– złamania kości
– wrodzone zniekształcenia
– skaleczenia

Tutaj zaklinacze są całkowicie bezsilni.
.


Bezsilna moc katolicko-zielonoświątkowa

Jeśli ktokolwiek rozważa, czy katolicki / zielonoświątkowy uzdrowiciel posiada moc czynienia cudów powinien najpierw zrozumieć, że:

1. Ludzie zdrowieją sami z siebie co jest Bożą wolą POMIMO zabiegów szamanów w Afryce. Czy Bóg działa przez szamanów, gdy ludzie zdrowieją z ciężkich chorób? Albo praktykujący magię Voodoo. Ci jawnie przyzywają imienia Jezusa w celu uzdorowienia, czy przez te demoniczne sługi ciemności Jezus również działa?

W rzeczywistości niektórzy nauczają, że Jezus zawsze się przyznaje do swojego imienia, dlatego jesli pogański zaklinacz użyje w swoiej praktyce słowa Jezus, zawsze istnieje szansa powodzenia. Tego typu herezję łatwo obalić jednym fragmentem Pisma Świętego

Dzieje 19:13-16 13 A niektórzy wędrowni żydowscy egzorcyści ważyli się wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złe duchy, mówiąc: Zaklinamy was przez Jezusa, którego głosi Paweł. 14 Robiło tak siedmiu synów pewnego Żyda, imieniem Skewas, który był naczelnikiem kapłanów. 15 Zły duch im odpowiedział: Znam Jezusa i wiem, kim jest Paweł, ale wy coście za jedni? 16 I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił i pokonał ich, tak że nadzy i zranieni wybiegli z tego domu.

W przypadkach uzdrowień, którym towarzyszyły pogańskie rytuały wyznawców ducha zielonoświątkowstwa i rzymskich katolików raczej trzeba Bogu dziękować za łaskę uzdrowienia pomimo czarnoksięskich praktych…

2. Jeśli ten rzekomy uzdrowiciel posiada dar uzdrawiania, który jest biblijny, powinien ten dar nosić cechy biblijnego daru uzdrawiania. Zatem ten człowiek powinien być w stanie leczyć

a. WSZYSTKIE choroby (Mat. 4:23-24, Mat. 8:16, Mat. 9:6, Mat. 12:15, Mat. 10:1)

b. NATYCHMIAST i

c. ZAWSZE

d. POMIMO niewiary uzdrawianego (Łuk. 17:11-19, Marek 6:4-6, Dzieje 3:1-7, Mat. 8:16, Jan 18:10, Łuk. 22:51, Mat. 26:51)

e. W KAŻDYM MIEJSCU na świecie (Łuk. 9:6)

Jeśli którykolwiek warunek nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z biblijnym darem

MAMY TU DO CZYNIENIE Z PRÓBĄ BOŻĄ

Katolik głosi inną ewangelię prowadzącą na zatracenie, zioelonoświątkowiec głosi innego ducha, który prowadzi fałszywymi cudami do innego Jezusa.

i tu sprawdza się tekst PIsma

5 Mojż. 13:1-5 1 Gdyby powstał między wami prorok, albo sny miewający, i ukazałciby znak, albo cud; 2 I stałby się on znak albo cud, o którym ci powiedział, a rzekłby: Pójdźmy za bogami obcymi, których ty nie znasz, a służmy im: 3 Nie usłuchasz słów proroka tego, ani tego, co sny miewa, gdyż was doświadcza Pan, Bóg wasz, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana, Boga waszego, ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej. 4 Pana, Boga waszego, naśladujcie, i onego się bójcie, a przykazań jego strzegąc, i głosu jego słuchając, służcie mu, i przy nim trwajcie. 5 Ale prorok on, albo miewający sny, zabity będzie; bo to mówił, czem by was odwiódł od Pana Boga waszego, (który was wywiódł z ziemi Egipskiej, i odkupił cię z domu niewoli), aby cię zraził z drogi, którą przykazał tobie Pan, Bóg twój, żebyś nią chodził; a tak wykorzenisz to złe z pośrodku siebie

 


Rzymski katolicyzm do zbawienia z łaski dodaje:
 • obowiązkową obecność na mszy świętej, która jest bezkrwawą i nieustanną ofiarą Pana Jezusa
 • czyściec jako miejsce kaźni z nieodpokutowanych grzechów
 • odpusty za grzechy
 • wyświęcanie księży na drugich Chrystusów (alter Christus)
 • obowiązek wiary we wniebowzięcie Marii pod groźbą wyklęcia
 • chrzest wodny jako warunek zbawienia
 • spożywanie eucharystii i uczestnictwo w pozostałych sakramentach
 • wymóg posłuszeństwa zarządzeniom Kościoła
 • przedstawienie wielkich zasług i chwalebnych uczynków
 • osoba nie może umrzeć w jakimkolwiek grzechu śmiertelnym
 • sakramentalne prawo do przebaczania grzechów i udzielania sakramentu pokuty
 • kontrolę nad kanałami łaski przez sakramenty
 • wiarę we wniebowzięcie Maryi pod groźbą anatemy
 • skarbiec zasług – przechowywana przez Watykan nadwyżka dobrych uczynków, którą można nabyć za pieniądze
  .
Odszczepienia ruchu zielonoświątkowego do zbawienia z łaski dodają:
 • obowiązek mówienia językami (w rzeczywistości niezrozumiałym bełkotem) – np.  Zjednoczeniowy Kościół Zielonoświątkowy
 • obowiązek czynienia cudów i prorokowania – np.  Torben Søndergaard
 • obowiązek pozbycia się grzechu pokoleniowego co całkowicie odrzuca doktrynę podwójnego przypisania – np. Derek Prince
 • obowiązek wiary cuda i znaki (w rzeczywistości fałszywe i demoniczne); kto ich nie uznaje według zielonoświątkowej doktryny bluźni Duchowi i odcina się od zbawienia zobacz film
 • obowiązek stałego pozbywania się demonów z osób wierzących, co całkowicie odrzuca doktrynę podwójnego przypisania
 • zdolność rzekomego czynienia cudów jako substytut owoców upamiętania
 • wiara w jedność bóstwa (czyli modalizm) zastępuje wiarę w Boga Trójjedynego – 24 miliony zielonoświątkowców
 • wymogi co do ubioru, zachowywania świąt i dni – wszystkie judaizujące odłamy zielonoświątkowego odszczepienia

Jest to wątpliwe aby Bóg uzdrowił kogokolwiek przez katolików czy wyznawców ducha zielonoświątkowstwa ponieważ to heretycy. Za to podszywający się pod Ducha Świętego demon ma się dobrze. Szczególnie cieszy go  oskarżanie nieuzdorwionych o brak wiary. Wielką duma napawa go również, gdy jego dzieci udowadniają na podstawie Pisma (iMarek 8:23-25 ), że sam Jezus musiał poprawiać uzdrowienia…

Diabeł zasiadł na tronie fałszywej religii śmiejąc się i drwiąc ze swoich sług… oraz z Ducha Świętego.


Zobacz w temacie

 

 

Print Friendly, PDF & Email