Czym jest modlitwa?

Ludzie wierzący, chrześcijanie, mogą modlić się tylko do Boga. Każdy z nas natychmiast zareaguje widząc rzymskiego-katolika modlącego się do Maryi czyli zmarłej kobiety, nawet jeśli to modlitwa wstawiennicza. Ale ktoś może powiedzieć, że katolicy nie modlą się do Marii lecz tylko proszą ją o wstawiennictwo. Przyjrzyjmy się nieco bliżej biblijnej strukturze modlitwy.

Każda modlitwa powinna zawierać następujące elementy

  1. Inwokację, czyli wezwanie istoty, do której jest kierowana
  2. Doksologię, oddanie chwały
  3. Suplikację, czyli prośbę

Wszystkie trzy występują w modlitwach do Maryi. A to już poważny problem.

Modlitwa do Boga Modlitwa do Marii

Inwokacja

Ojcze nasz

Święta Mario

Z ufnością zwracamy się do Ciebie. (koronka do MB)

Doksologia

Niech będzie uświęcone twoje imię

Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki

Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza (koronka do MB)

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo (koronka do MB)

Suplikacja

Przebacz nam nasze winy

Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba.

Wybaw nas od złego;

Módl się za nami grzesznymi

Broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (koronka do MB)

Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej (koronka do MB)

Widzimy jak na dłoni, że do Maryi kierowane są identyczne modlitwy jak do Boga zawierając te same niezbędne elementy. Jednak nauka watykańskiego Pontiffa-Antychrystsa zezwalająca na modlitwę do Maryi, aniołów i zmarłych świętych nie jest zgodna z Pismem
.


Ojciec i Syn a modlitwa

Jezus powiedział, że On i Ojciec są jedno (Jan 10:30; Jan 17:22). Kto widzi Syna widzi Ojca a kto nie widzi Syna, nigdy Ojca nie widział (Jan 1:8; Jan 4:8-9). Już sam ten fakt wskazuje na obowiązek modlitwy do Syna jak do Ojca, bo jeśli modlę się do Syna (widząc w Nim Ojca), zwracam się także i do Ojca. Z drugiej strony jeśli modlę się do Ojca nie widząc Syna, nie modlę się do Ojca w ogóle. Aby modlić się do Ojca trzeba czynić to przez Syna tj. rozpoznając w Nim Boga Jahwe i oddając Synowi cześć, jaka należy się i Ojcu (oraz wiecznemu Bogu Duchowi Świętemu, który pochodzi tak od Ojca jak i od Syna, por. Rzym. 8:9; Hebr. 9:14).
.

Bóg Ojciec

Wszelkie prośby można kierować wyłącznie ku Bogu Ojcu….

Mat. 6:6 Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie
.
Mat. 18:19 Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie

.

Bóg Syn

Wszelkie prośby można kierować wyłącznie ku Bogu Jezusowi w imię Jezusa. Zwróćmy uwagę, że Pan nie powiedział o cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, lecz o co kolwiek poprosicie mnie w moje imię to uczynię. Tak Ojcu oddawana jest chwała

Jan 14:13-14 13 A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14 Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię

Prośba Jezusa w imię Jezusa jest równoznaczna z proszeniem Ojca w imię Jezusa…

Jan 16:23 A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytaćj. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, da wam

Prosić Jezusa w imię Jezusa jest równoznaczne z proszeniem Ojca w imię Jezusa. Gdy modlimy się do Jezusa nasze modlitwy (prośby) nie przechodzą przez pośrednictwo Jezusa do Ojca,lecz jest to bezpośrednia modlitwa do Jezusa

Jan 16:26 W tym dniu będziecie prosić w moje imię. Nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami

..


Wnioski

Jezus jest Bogiem Jahwe, tylko Boga można prosić w modlitwach, tylko Bogu należy się cześć to druga osoba Trójjedynego Boga. Kto nie czci Jezusa tak samo jak Boga, nie ma w sobie Boga.

Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał

Zaś modlitewne zrównywanie Maryi i Boga jest czystym bałwochwalstwem ograbiającym Boga z czci Jemu jedynie należnej. Kto czci Marię jak Ojca i Syna, nie ma ani Ojca ani Syna.

Obj. 21:8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email