Grzeszne dzieci

Psalm 58:3 Niegodziwi zeszli na bezdroża już od łona matki, od urodzenia błądzą, mówiąc kłamstwa

Jeśli kiedykolwiek byłeś rodzicem, to nic dziwnego że twoje dziecko przyszło na świat z nienasyconą zdolnością do zła. Jeszcze przed urodzeniem małe serce twojego dziecka było zaprogramowane na grzech i samolubstwo. Skłonność do deprawacji jest taka wielka, że jeśli tylko dziecko może robić co chce, to może stać się potworem. [1]

Grzech pierworodny to biblijna doktryna, która wyjaśnia grzeszną skłonność dziecka. Oznacza to, że dzieci nie przychodzą na świat w poszukiwaniu Boga i prawości. Nie przychodzą nawet na świat z neutralną niewinnością jak białe kartki papieru na których dopiero życie namaluje jasne lub ciemne kolory. Przychodzą na świat, szukając spełnienia grzesznych i samolubnych pragnień. Pismo Święte uczy także doktryny zwanej całkowitą deprawacją [2], odnoszącą się do zakresu grzechu pierworodnego. Chociaż działanie natury grzechu niekoniecznie osiąga pełny wyraz w zachowaniu wszystkich, jest jednak nazywane całkowitą deprawacją, ponieważ nie ma aspektu ludzkiej osobowości, charakteru, umysłu, emocji lub woli, który byłby wolny od zepsucia grzechu lub odporny na pokusy grzechu.

Rzym. 3:10-11 10. jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.

Mówiąc wprost, grzechu się nie uczy; grzech, a dokładniej grzeszna natura jest w każdym z nas. Wasze dzieci otrzymały od was swoją grzeszną naturę, otrzymaliście ją od rodziców, rodzice otrzymali ją od rodziców i tak dalej, aż do Adama. Innymi słowy, upadek Adama skazywał całą ludzkość grzechem. Zarówno wina, jak i zepsucie grzechu są powszechne. Apostoł Paweł napisał:

Rzym. 5:12 Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a śmierć przez grzech, a zatem śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli
.
Rzym. 5:18 Przez jedno przestępstwo potępiono wszystkich ludzi

To oznacza, że odziedziczyliśmy winę za grzech.

Rzym. 5:19 przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami

To oznacza, że odziedziczyliśmy zepsucie grzechu. Nikt nie jest wolny od tego stanu. Wasze dzieci pozostawione same sobie, będą postępować zgodnie z posiadaną naturą i nie ma zła do którego byliby niezdolni. Może być to trudne do przełknięcia, zwłaszcza gdy widzicie je jako noworodki. Niemowlęta wydają się być uosobieniem czystej, cennej, dziecięcej niewinności. Ale nie dajcie się zwieść uroczym policzkom i pięknym oczom – te dzieci są wasz miniaturową wersją! Zepsucie, które żyje w ich sercach, czeka tylko na możliwość wyrażenia siebie. Nikt nie rodzi się naprawdę niewinny, ale nie ma powodu do potępienia dla niemowląt i dzieci na tym etapie życia. Pismo naucza, iż potępienie jest na podstawie jasnego odrzucenia Bożego objawienia, którego dzieci nie potrafią jeszcze zrozumieć. [3]

Łuk. 10:16 Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Kto zaś mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał

Jak więc doktryny grzechu pierworodnego i całkowitej deprawacji powinny wpływać na twoje rodzicielstwo? Zanim odpowiem na to pytanie, pozwólcie, że pokażę wam trzy NEGATYWNE rozwiązania które nie trafiają w sedno.
.


Pułapka nr 1: Koncentrowanie się na zachowaniu

Wielu rodziców zbacza z tropu, skupiając wszystkie swoje wysiłki na kontrolowaniu zachowań dziecka. Bądź ostrożny. Jeśli skoncentrujesz całą energię na poprawianiu zewnętrznych zachowań lub powstrzymaniu złego zachowania zagrożonego karą dyscypliny, możesz zrobić niewiele więcej niż trenować hipokrytę.

Widziałem to wielokrotnie. Wiem, że chrześcijańscy rodzice, którzy uważają, że ich rodzicielstwo odnosi sukcesy, ponieważ nauczyli swoje dzieci, jak postępować grzecznie, odpowiadać „Tak, proszę pana” i „Nie, mamo” oraz rozmawiać z dorosłymi, gdy się do nich zwracają. Chociaż tego rodzaju kontrola zachowania może wydawać się przez pewien czas działać cuda (szczególnie, gdy rodzice są w pobliżu), nie rozwiązuje ona głównego problemu deprawacji. Grzeczne zachowanie nie zmieni stanu grzesznego serca.
.


Pułapka nr 2: Koncentracja na środowisku

Inni rodzice próbują kontrolować środowisko swojego dziecka. Próbują zbudować kokon wokół swoich dzieci, aby odizolować je od złych wpływów. Ograniczają one kontakt dzieci z telewizją, zakazują muzyki popularnej w domu, a czasem zabraniają kontaktu z dziećmi, których rodzice mogą nie podzielać tej samej filozofii życia.

Chociaż uważam, że powinniśmy chronić nasze dzieci przed doświadczaniem zła, musicie nauczyć je mądrości i rozeznania w obliczu zła. Nie nauczą się tych lekcji, jeśli są całkowicie odizolowani. Podejście izolacjonistyczne jedynie produkuje naiwne dzieci, które są łatwowierne i bezbronne wobec otaczającego go świata.

Spróbujcie tego, jeśli możecie możesz, nie będziecie w stanie odizolować swoich dzieci na zawsze. Kiedy nadejdzie dzień, że wyruszą w świat, muszą być przygotowane z umiejętnościami i mądrością rozeznania, aby wykryć i oprzeć się pokusom diabła i świata. Jeśli zdecydujecie się je chronić przed złym środowiskiem, ignorujecie wroga w nich – zdeprawowane serce. Ale jeśli zdobędziecie serce, wygracie dziecko. Zobacz też artykuł “Czy źle jest posyłać swoje dzieci do szkoły publicznej?” [4]
.


Pułapka nr 3: Koncentracja na samoocenie

Obecnie bardzo rozpowszechnionym podejściem jest budowanie poczucia własnej wartości dziecka. Metoda ta zakłada, że jeśli dziecko uważa się za dobrego, szlachetnego i wspaniałego, nie tylko będzie się lepiej zachowywać, ale także będzie traktować innych lepiej. Ta metoda zamienia miłość do siebie w cnotę.

Prawda jest taka, że większość współczesnego wysiłku mającego na celu wzbudzenie poczucia własnej wartości u dzieci polega po prostu na wylaniu benzyny na niekontrolowany pożar. Zachęca już samolubne dzieci do myślenia, że są usprawiedliwione, chcąc żyć po swojemu. Sprawia, że jako rodzice myślicie, że musicie podporządkować się dziecku, bez względu na wszystko, ponieważ dziecko ma prawo do swobodnego wyrażania siebie, więc dobrze się czuje. Wszystko to tylko nasila niekontrolowane zachowania i podsyca najgorsze tendencje ludzkiej deprawacji. Chcecie mieć pewność, że wasze dzieci staną się przestępcami? Nakarmcie ich zawyżoną samoocenę, a następnie potęgujcie problem odmawiając poprawienia go gdy się myli.

Poczucie własnej wartości opiera się na niebiblijnej perspektywie, która zaprzecza grzechowi pierworodnemu i doktrynie całkowitej deprawacji. Biblia nie ma nic pozytywnego do powiedzenia na temat poczucia własnej wartości, miłości do siebie lub jakiejkolwiek innej formy egocentryzmu. Uczcie wasze dziedzi dyscypliny i przeciwstawiania się złym rzeczom, a nie kochania samego siebie

Łuk. 9:23  Mówił też do wszystkich: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną.


 Właściwe podejście: koncentracja na sercu

Jest tylko jedno lekarstwo na wrodzoną deprawację dziecka: nowe narodziny / regeneracja / narodziny z Boga. Jak Jezus powiedział do Nikodema:

Jan 3:6-7 To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co narodziło się z Ducha, jest duchem … [Dlatego] musicie narodzić się na nowo

„Narodzeni z ciała” z grzesznym sercem, wasze dzieci nie mają mocy, by uwolnić się z niewoli grzechu. Brakuje im Ducha Świętego, a zatem nie są w stanie podobać się Bogu ani być Mu posłuszne z serca

Rzym. 8:7-8 7. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. 8. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.

Dopóki wasze dzieci nie narodzą się na nowo, są martwe w „przewinieniach i grzechach

Efez. 2:1 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach

Zatem twoim najwyższym priorytetem jako rodzica jest bycie ewangelistą w swoim domu. Musicie uczyć wasze dzieci prawa Bożego, wskazywać im na Jezusa Chrystusa jako jedynego, który może je zbawić. Jeśli dorastają w waszym domu bez głębokiej świadomości potrzeby zbawienia, to jako rodzice w swoim podstawowym zadaniu ponieśliście porażkę jako duchowy przywódca. Nauczcie ich ewangelii i poproście Boga, aby dokonał Swego suwerennego dzieła odrodzenia.

Jedno słowo ostrzeżenia: jeśli spróbujecie zmusić lub nakłonić wasze dzieci do wyznania wiary, możecie  zmusić je do złożenia fałszywego wyznania. Nowe narodzenie jest dziełem Ducha Świętego, a zbawienie waszych dziecci jest sprawą, która ostatecznie musi zostać rozstrzygnięta między nimi a Bogiem.

Nie podchodźcie do rodzicielstwa, koncentrując się na objawach, a nie na sercu. Jeśli spróbujecie zmienić zachowanie waszych dzieci, odizolować je lub wzmocnić ich samoocenę, nie tylko zaostrzycie problem, ale nie dotrzecie do sedna sprawy. Ale jeśli nauczycie ich o ich grzechu i potrzebie Zbawiciela, a jeśli żyjecie życiem, które kształtuje to, czego ich nauczacie, możecie oprzeć swoją nadzieję w Bożej łasce zbawienia waszych dzieci.

[1] Common Parent Traps by Cameron Buettel źródło
[2] Totalna deprawacja. źródło https://www.reformowani.info/totalna-deprawacja/[3
[3] Ilu będzie zbawionych, cz. 9 – Nienarodzone dzieci i osoby pozbawione zdolności rozeznawania. źródło
[4] Czy źle jest posyłać swoje dzieci do szkoły publicznej? źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email