Zarys doktryny

Kalwinizm był historycznie rozumiany pod akronimem TULIP. Tulip oznacza

  • Total Depravity” – “Całkowitą deprawacja”,
  • Unconditional Election” – “Bezwarunkowe wybranie”,
  • Limited Atonement” – “Ograniczone odkupienie”,
  • Irresistable Grace – “Nieodparta łaska”,
  • Perseverence of the Saints.” – “Wytrwanie świętych”.


Rozwinięcie tematu

Mojżesz zdefiniował „całkowitą deprawację” na długo przed tym, zanim zrobił to Jan Kalwin. Napisał:

1 Mojż. 6:5 A gdy PAN widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni

Apostoł Paweł uświadomił nas o „bezwarunkowym wybraniu” na długo przed Kalwinem, o wybranych do zbawienia napisał:

1 Tes. 1:4 Wiedząc, umiłowani bracia, że zostaliście wybrani przez Boga

Chrystus jest Bożym wybranym, a my jesteśmy wybrani w Nim przed założeniem świata.

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Z drugiej strony na długo przed Kalwinem Chrystus objawił iż niektórych Bóg przeznaczył ku reprobacji czyli zatraceniu zakrywając przed nimi Ewangelię

Mat. 11:25-26 25. W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. 26. Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało.

Sam Pan Jezus objawił Boże “ograniczone odkupienie” na długo przed tym, jak kalwinizm został kiedykolwiek opublikowany lub wydrukowany. Powiedział:

Jan 17:9-10 9. Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. 10. I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i jestem uwielbiony w nich.

To nasz Pan Jezus głosił Bożą Ewangelię „Nieodpartej Łaski”, na długo przed jakimkolwiek kalwińskim kaznodzieją. Nasz Pan oświadczył:

Jan. 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.

.

Jan. 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

.

Jan. 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Piotr wiedział o wiele więcej o wytrwaniu i zachowaniu świętych niż ktokolwiek z nas. Wiedział, że szatan pragnął “przesiać go jak pszenicę” Piotr wiedział z pierwszej ręki, że został oszczędzony tylko dlatego, że Chrystus modlił się, “aby jego wiara go nie zawiodła”. Tak, Piotr wiedział, że Chrystus go zachował i powiedział, że jesteśmy:

1 Piotr. 1:5  Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.


Wezwanie

Drogi czytelniku, jeśli nie widzisz Chrystusa w kalwinizmie (który jest często nazywany doktrynami łaski), to zupełnie nie zrozumiałeś kalwinizmu. Zbawienie jest w Panu Jezusie Chrystusie i tylko przez Pana Jezusa Chrystusa.

Poza boskim objawieniem, jakie przedstawił Jan Kalwin w pięciu dobrych punktach, nie ma zbawienia. Modlę się, aby Bóg pozwolił ci zaufać tylko Chrystusowi.

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email