Nowy Testament często mówi o wartości lub kosztowności śmierci Chrystusa, dzięki której mógł pewne rzeczy nabyć lub osiągnąć. Np. wieczne odkupienie zostało osiągnięte przez Jego krew

Hebr. 9:12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie.

Kościół został „nabyty własną Jego krwią” (Dzieje 20:28), a chrześcijanie nazwani są „ludem nabytym” (1 Piotra 2:9).

Chrystus więc, przez swoją śmierć, nabył dla wszystkich, za których umarł wszystkie te rzeczy, o których Biblia mówi jako o efektach Jego śmierci. Kosztownościami swojej śmierci nabył dla nas

  • wyzwolenie od mocy grzechu i Bożego sądu,
  • od śmierci i mocy diabła,
  • od przekleństwa Prawa i winy za grzech.

Kosztownościami swojej śmierci nabył dla nas pojednanie z Bogiem, pokój i wieczne odkupienie. Te rzeczy są teraz darmowymi Bożymi darami, ponieważ nabył je dla nas Chrystus. Jeśli Chrystus umarł za wszystkich, to

a. Czemu nie wszyscy mają te rzeczy?

b. Czy wartość Jego śmierci nie jest wystarczająca?

c. Czy Bóg jest niesprawiedliwy nie dając nam tego, co Chrystus dla nas nabył?

Staje się oczywiste, że Chrystus nie mógł umrzeć, by nabyć te wszystkie rzeczy dla wszystkich ludzi, ale tylko dla tych, którzy je posiadają.
.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email