Obsesja Ateisty

2 Tym. 3:16-17 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

Kiedy pojawia się problem ze zrozumieniem Słowa Bożego dla wierzącego jest to impuls do głębszego szukania. Człowiek wierzący zakłada, że problem jest po jego stronie, a rozwiązanie tego problemu jest Wolą Boga. Natomiast dla niewierzącego każdy ”znak” jest dowodem potwierdzającym słuszność jego niewiary (wiary ze znakiem odwrotności, jak np. w Efez. 2:2 gdzie greckie ἀπείθεια apeitheia oznacza rozmyślną niewiarę).

Często niewierzący, a zwłaszcza wojujący Ateiści szukają sposobu do podważenia wiarygodności Biblii, albo do podważenia moralności Boga. Jest to mocny dowód pośredni, iż Ateiści zakładają istnienie Boga Biblii, ale obsesyjnie poszukują dowodów na brak Jego istnienia. Nikt bowiem normalny nie poświęca swojego czasu, aby udowodnić innym złych cech fikcyjnych postaci takich jak Myszka Miki czy Kaczor Donald.


Rzecz, której nalezy unikać

1 Tym. 6:20 Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy

Już w tym krótkim wstępie poprzedzającym cały tekst analizy nastąpił poważny błąd nazywany ontologiczną zasada sprzeczności [1]. Nie mam jednak zamiaru poświęcać czasu na wyjaśnianie ontologicznej sprzeczności w co wierzą Ateiści; wierzą jednocześnie w złego Boga, oraz nie wierzą w Jego istnienie.

Hebr. 11:6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają.

Biblia jest całkowicie wiarygodna, niejasności zaś wynikają z faktu, że posiadamy niedokładne tłumaczenia, albo jako czytelnicy nie rozumiemy pewnych elementów przekazu czy to w wyniku własnego oporu, czy też w skutek niezrozumienia kontekstu kulturalnego.
.


O naśladowaniu wiary

Oto pierwszy z trzech wersetów, gdzie powszechnie spotykane nieporozumienia zadomowiły się jako źródło prawdy. Dotyczy to zwłaszcza kultury masowej, gdzie osoba publicznie wyrywa z kontekstu pewne słowa i opatrznie cytuje zmieniając sens przekazu.

Hebr. 13:7 Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.

W moim zrozumieniu do niedawna była tu mowa wyłącznie o przywódcach jacy już żyli i zmarli. Jest to na pewno bezpieczna forma interpretacji czyjegoś życia, bo człowiek poza ciałem jest z Panem i nie może już grzeszyć. Pojawia się jednak wiele praktycznych problemów z takim zastosowaniem tego wersetu. Z czyjego przykładu osobistego mam korzystać teraz w społeczności wierzących, a nie w bibliotece z książkami? Sam Apostoł Paweł mówi o sobie (gdy był przecież żywy);

1 Kor. 11:1 Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa

Popatrzmy na szesnaście polskich tłumaczeń tego wersetu na przestrzeni czasu.

 1. BUDNY.1574 przypatrując się dokonaniu obcowania (W katolicyzmie i w prawosławiu obcowanie świętych odnosi się zatem do chrześcijan przebywających [2] na ziemi)
 2. WUJEK.1923 przypatrując się dokonaniu obcowania, naśladujcie wiary.
 3. RAKOW.NT obcowania dokończenie upatrując, naśladujcie wiary.
 4. GDAŃSKA.1881 obcowania koniec upatrując naśladujcie wiary ich.
 5. GDAŃSKA.2017 rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.
 6. JACZEWSKI … i życie ich miejcie sobie za wzór.
 7. SYMON …przypatrując się końcowi ich życia, naśladujcie wiarę ich.
 8. DĄBR.WUL …1973 będąc świadkami końca ich życia naśladujcie ich wiarę.
 9. DĄBR.GR.1961 …będąc świadkami końca ich losu naśladujcie ich wiarę.
 10. TYSIĄCL.WYD5 … i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.
 11. BRYTYJKA … a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.
 12. POZNAŃSKA … a rozważając ostatnie chwile ich życia naśladujcie ich wiarę.
 13. WARSZ.PRASKA … podziwiajcie chwalebny kres ich życia, starajcie się naśladować ich wiarę.
 14. ŚLĄSKIE.TOW.BIB… starannie badając końcówkę ich sposobu życia.
 15. EIB.BIBLIA.2016.LIT … Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę.
 16. TOR.NOWE.PRZ.  … patrząc na koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. [3]

Wiele z powyższych tłumaczeń po prostu sugeruje czekać, aż pastor umrze i wtedy naśladować to, w co ten człowiek wierzył. To nie ma sensu ponieważ:

 • kazania (zawierające przecież doktryny), które ten człowiek głosił należy ignorować do czasu jego śmierci
 • podobnie jest z pobożnością – należałoby iść w ślady pastora i naśladować to co dobre dopiero jak on umrze
  .

Wydania anglojęzyczne

W języku angielskim brzmi to jak; ”Rozważ / pomyśl o wyniku ich życia i naśladuj ich wiarę.”

New International Version …Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.

New Living Translation …Think of all the good that has come from their lives, and follow the example of their faith.

English Standard Version… Consider the outcome of their way of life, and imitate their faith.

New American Standard Bible … and considering the result of their conduct, imitate their faith.

New King James Version …whose faith follow, considering the outcome of their conduct. [4]

Zauważyć tutaj można łatwo iż chodzi raczej o obserwowanie aktualnych owoców życia pastorów po to, aby naśladować ich pobożność, która wynika z głoszonej doktryny.
.


Argument z greki

Faktycznie słowo greckie ekbasisἔκβασις oznacza koniec, wynik i rezultat. [5]. Zatem należy pamiętać o tych znaczeniach, oraz o zasadzie analogia Scriptura. Wersety nie przeczą sobie nawzajem ale się wzajemnie uzupełniają

Hebr. 13:7 Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec (czyli aktualne rezultaty) ich życia, naśladujcie ich wiarę.
,
uzupełnia
.
1 Kor. 11:1 Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Wnioski: należy naśladować bacznie obserwować moralność i sposób prowadzenia się pastorów i rozważać czyli rozsądzać co dobre a co złe. To co dobre należy naśladować. Dobre jest zaś to, co naśladuje zachowanie Chrystusa Pana. Pastor powinien godnie reprezentować Boga, którego głosi. Jeśli tego nie czyni, znaczy że jest dwulicowy.

Przypisy

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_niesprzeczno%C5%9Bci
[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Obcowanie_%C5%9Bwi%C4%99tych
[3] http://bibliepolskie.pl/zzteksty_wer.php?book=58&chapter=13&verse=7&tlid=8
[4] https://biblehub.com/hebrews/13-7.htm
[5] https://biblehub.com/greek/1545.htm


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email