Szokująco sprośny “prorok”

2 Piotra 2:2-3 [o fałszywych prorokach] 2. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą (ἀσελγείαις  aselgeias), a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. 3. I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.
.
ἀσέλγεια aselgeia – publicznie szokująca bezmyślna sprośność

Pismo Święte przedstawia nam szereg wskazówek umożliwiających zidentyfikowanie fałszywego proroka. Jeśli o  relację do Bożego, objawionego i spisnaego Słowa chodzi to tekst Piotra wskazuje na potajemnie wprowadzaną herezję i negację prawdy (dowód obiektywny), czego środkiem będzie sfabrykowana teologia zaś negatywnymi cech zwodziciela zaliczane są powódki materialne oraz nieposkromiona seksualność (dowód subiektywny).

Relacja z małżeństwa Mahometa z Zainab bint Jash jest bardzo niepokojąca i pokazuje, że nauki Mahometa są całkowicie sprzeczne z Bogiem Biblii w kilku kwestiach:

  • pożądania
  • rozwodów
  • i adopcji

Tradycja islamska opowiada, jak Mahomet dostrzegł nagą Zainab, żonę jego adoptowanego syna i byłego niewolnika Zaida bin Harithah, i uznał ją za bardzo piękną. Usłyszawszy to, Zaid zaproponował rozwód Zainaby, aby Mahomet mógł się z nią ożenić.


Zmyślona opowieść

Po pewnym wahaniu Mahomet otrzymuje objawienie pozwalające na to małżeństwo 😉

Sura 33:37 A kiedy powiedziałeś temu, którego Allah obdarzył dobrodziejstwami i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: “Zatrzymaj przy sobie swoją żonę i bój się Allaha!” – ty skrywałeś w swojej duszy to, co Allah miał ujawnić, w obawie przed ludźmi; podczas gdy Allah bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać. A kiedy Zaid wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności, daliśmy ją tobie za żonę, aby wierni nie mieli żadnej trudności, jeśli chodzi o żony i ich adoptowanych synów, kiedy wywiążą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Allaha ma być spełniony!”

Przeanalizujmy szczegółowo ten werset

a. Hipokryta Mahomet

Zatrzymaj przy sobie swoją żonę i bój się Allaha!”

To przynajmniej echo nauki Jezusa o powadze rozwodu (Mat 19:8-9), ale reszta już idzie z górki. O ile Mahomet zaleca wszystkim innym aby nie oddalali swoich żon, to dla siebie tworzy szczególne prawo. To jest hipokryzja.
.

b. ukryty motyw Mahometa

“ty skrywałeś w swojej duszy to, co Allah miał ujawnić”

Co ukrywał w sobie Mahomet? Że Allah chciał, żeby poślubił zamężną Zainabę. Tak więc uczucia Mahometa i późniejszy rozwód Zainaby są bosko zadeklarowane. Co Biblia mówi o pożądliwym spojrzeniu na kogoś, z kim nie jesteś żonaty, a co dopiero na żonę innego mężczyzny?

Mat. 5:28 A ja wam mówię, że każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu.

Pobłażliwy stosunek Allaha do cudzołóstwa znajduje potwierdzenie w innych tradycjach islamskich:

Sahih Muslim, Księga 033, numer 6421, patrz także numer 6422 Abu Huraira doniósł, że Apostoł Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: Zaprawdę, Allah ustanowił tę część cudzołóstwa, w którą człowiek może sobie pozwolić i którą z konieczności musi popełnić. Cudzołóstwo oka jest pożądliwym spojrzeniem, a cudzołóstwo języka jest rozpustną mową, serce pragnie i tęskni, które części mogą lub nie mogą wprowadzić w życie

.

c. moralność ludu kontra moralność Allaha

“w obawie przed ludźmi; podczas gdy Allah bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać”

Mahomet obawiał się ludzi? Bo jeszcze mogliby potępić jego cudzołóstwo wobec żony przybranego syna i doradzić mu, aby żałował lub kontrolował samego siebie? Zatem w przeciwieństwie do Allaha, przynajmniej najmniej „ludzie” mają sumienie. Allah wolałby, aby Mahomet obawiał się konsekwencji, że nie będzie kontynuował zadeklarowanych za niego związków cudzołóstwa. Taka nauka odległa jest o milion kilometrów od Boga, który „nienawidzi rozwodów”

Mal. 2:13-16 13. A oto kolejna rzecz, którą uczyniliście: okrywacie ołtarz PANA łzami, płaczem i wołaniem, tak że już nie patrzy na ofiarę ani już nie przyjmuje chętnie ofiary z waszej ręki. 14. Wy jednak mówicie: Dlaczego? Dlatego że PAN jest świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twego przymierza. 15. Czy nie uczynił jednej, choć mu jeszcze zostało ducha? A czemu jedną? Aby szukał potomstwa Bożego. Tak więc strzeżcie swego ducha i niech nikt nie postępuje zdradliwie z żoną swojej młodości. 16. Mówi bowiem PAN, Bóg Izraela, że nienawidzi oddalania, gdyż ten, kto to robi, okrywa swoim płaszczem okrucieństwo, mówi PAN zastępów. Tak więc strzeżcie swego ducha i nie postępujcie zdradliwie

d. utylitarny charakter małżeństwa

“A kiedy Zaid wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności”

Więc żony są użyteczne tylko tak długo, jak długo ich potrzebujesz? Nie zatem, dopóki śmierć nas nie rozłączy?
.

e. cudzołożne miłosierdzie Allaha

“daliśmy ją tobie za żonę, aby wierni nie mieli żadnej trudności, jeśli chodzi o żony i ich adoptowanych synów, kiedy wywiążą się względem nich ze swoich powinności”

Więc Allah poślubił Zainab z Mahometem jako akt dobroci wobec Zaida, który czuł się źle pozbywając się jej, ponieważ, podobnie jak plastikowa słomka, nie była już dla niego użyteczna. A jeśli wierzący mają rozwijać gorące uczucia do adoptowanych żon swoich synów – to w porządku: one też mogą być twoje, jeśli spełniły swój cel.
.

f. kolejna sprzeczność Koranu

Ale co czyni sprawę jeszcze dziwniejszym, to fakt, że Koran zakazuje adopcji:

Sura 33:4-54. On nie uczynił dwóch serc we wnętrzu człowieka. On nie uczynił waszych żon, z którymi się rozwodzicie, mówiąc: “Ty jesteś dla mnie jak grzbiet mojej matki!” – waszymi matkami. On nie czynił waszych dzieci adoptowanych – waszymi synami. To tylko powiedzenie waszych ust, Bóg zaś mówi prawdę i On prowadzi prostą drogą.5.Nazywajcie ich imieniem ich ojców, to będzie sprawiedliwsze u Boga. A jeśli nie znacie ich ojców – to niech będą waszymi braćmi w religii i waszymi podopiecznymi. I nie będziecie mieli żadnego grzechu, jeśli uczynicie coś przez pomyłkę, ale będziecie mieli grzech za to, co świadomie zamierzą wasze serca. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

.

g. cel Mahometa: pieniądze i seks

Hadisa o nazwie Księga ssania podaje informację, że Allah spieszy się zaspokajać wszystkie pożądliwości Mahometa, w tym seksualne:

17:14 Byłam zazdrosna o kobiety, które ofiarowały się Wysłannikowi Allaha (ﷺ) i powiedziałam: Kiedy Allah, Wywyższony i Chwalebny, ujawnił to: „Możesz porzucić każdą z nich, którą zechcesz, i wziąć sobie, którąkolwiek tylko chcesz; i jeśli pożądasz którejkolwiek z porzuconych (nie będziesz oskarżony o żaden grzech ”(xxxiii. 51), ja (‘A’isha.) powiedziałam: Wydaje mi się, że twój Pan spieszy się z zaspokojeniem twoich pragnień.

Czy to w porządku, że istnieje bóg, który pragnie zaspokoić huć człowieka, który już wcześniej miał do dyspozycji cały harem kobiet, oddając mu do dyspozyji nawet meżatki, jeśli tylko jego dusza tego zapragnie? Raczej Mahomet podporządkował zmyślonego przez siebie boga aby ten zaspokajał jego potrzeby. Potwierdzenie tej szczególnej seksualnej pozycji Mahometa znajdziemy w 50 wersie Sury 33 gdzie czytamy, iż Allah czyni wyjątek dla Mahometa, który może posiąść dowolną ilość kobiet, które Allah darował mu aby zaspokajały jego potrzeby. Sam Mahomet nie powinien czuć się ograniczony w powiększaniu swojej grupy kobiet – seksualnych niewolnic, które wpadną mu w oko.

Sura 33:50 O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Allah jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

Co to ma wspólnego z uwielbieniem Boga, modlitwą i pobożnością? Żeby tego było mało, Mahomet nadaje sobie prawo posiadania udziału we wszystkich łupach wojennych

Jeśli chodzi o Proroka, niech modlitwy i pokój z Nim spoczną, miał na to szesnaście lat, czynimy dla niego następujące prawa: pierwszy: Safi al-Ghanam. Drugi: tyrania (udział w łupach) w jednej piątej części lub pięć piątych. Po trzecie: Al-Wasal. Po czwarte: więcej niż cztery kobiety. Po piąte: małżeństwo z terminem jako dar. Po szóste: małżeństwo bez opiekuna. Po siódme: małżeństwo bez przyjaźni. Po ósme: jego małżeństwo w przypadku Ihram. Po dziewiąte: przysięga między małżonkami odpada i nadejdzie. Dziesiąta: jeśli patrzy na kobietę, jej mąż musi ją rozwieść, a jego małżeństwo jest rozwiązane.
.
وأما ما أحل له صلى الله عليه وسلم فجملته ستة عشر : الأول : صفي المغنم . الثاني : الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس . الثالث : الوصال . الرابع : الزيادة على أربع نسوة . الخامس : النكاح بلفظ الهبة . السادس : النكاح بغير ولي . السابع : النكاح بغير صداق . الثامن : نكاحه في حالة الإحرام . التاسع : سقوط القسم بين الأزواج عنه ، وسيأتي . العاشر : إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ، وحل له نكاحها
.
Tafasir Al Qurtubi 33-50 źródło: quran.ksu.edu.sa (najbardziej wiarygodne dla muzułman)

Pieniążki i nieograniczony seks to siła napędowa działania Mahometa, do czego sam się przyznał tworząc kolejne rzekome objawienia, które zapewniały mu pozycję dominatora i herszta gangu, któremu nadał formę religii i nazwę Islam.


Herszt gangu

Dlaczego Mahomet miałby ułatwiać ludziom angażowanie się w zakazane praktyki? Dlaczego wszechwiedzący Bóg miałby objawić Surę 33:37, skoro i tak miał zabronić adopcji? Czy jest to kolejne objawienie wygody dla zaspokojenia seksualnego Mahometa? Porównajmy to z biblijnymi instrukcjami dla mężów, jak traktować swoje żony:

Kol. 3:19 Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich
.
Efez. 5:25-28 25. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; 26. Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; 27. By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. 28. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje.
.
1 Piotra 3:7 Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód

Mahomet spełnił wszystkie biblijne kryteria fałszywego proroka

  • głosił fałszywe objawienie
  • innego boga
  • czynił to podstępnie
  • dla pieniędzy i spełnienia seksualnych pożądliwości
  • bluźnił Słowu Bożemu twierdząc, że Stary i Nowy Testament zostały zanieczyszczone
  • dodatkowo zachęcał do kłamania (prawo Taqqija)

Nie ma wobec tego mowy, aby Mahomet był umiłowanym prorokiem Boga! Był raczej krwiożerczym hersztem i seksualnym predatorem, któremu religia służyła dla zaspokojenia cielesnych potrzeb, czego dowodzą sam Koran i Hadisy.

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=0AQ59Um-DlY

Print Friendly, PDF & Email