Hebr. 9:12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie.

Pismo określa to co Jezus osiągnął przez swoją śmierć, jako „wieczne odkupienie” (nasze wieczne wyzwolenie od grzechu, śmierci i piekła). Jeśli to błogosławieństwo zostało nabyte dla wszystkich ludzi, to

  • albo wszyscy ludzie automatycznie są na wieki odkupieni
  • albo jest ono dostępne ludziom na podstawie spełnienia jakichś warunków.

Nasze doświadczenie jasno mówi, że wieczne odkupienie nie jest udziałem wszystkich. Może więc wieczne odkupienie jest dostępne pod pewnymi warunkami?

Pytam:

1. Chrystus wypełnił za nas te warunki, czy też

2. spełnienie przez Niego tych warunków staje się nasze tylko wtedy, gdy my sami spełnimy jakieś inne warunki?

To pierwsze – Chrystus wypełnia wszystkie warunki konieczne do sięgnięcia po wieczne odkupienie – znaczyłoby, że wszyscy ludzie mają to odkupienie, co jak już mówiliśmy, nie zgadza się z naszym doświadczeniem!  Musimy więc powiedzieć, że jeśli Chrystus nie wypełnia warunków odkupienia dla wszystkich ludzi, to musi je wypełniać tylko dla tych, którzy wypełnią jakieś inne warunki. Teraz zaczynamy chodzić w kółko, czyniąc warunki, które mają być wypełnione zależnymi od innych warunków, które mają być wypełnione.

Takie argumenty wykazują jak nierozumnym jest sądzić, że Chrystus umarł, by osiągnąć zbawienie wieczne dla wszystkich.

Jeśli zaś nadal upieramy się przy tym, że wieczne odkupienie jest osiągalne na podstawie spełnienia pewnych warunków, to z całą pewnością, wszyscy powinni się o nich dowiedzieć. Do wielu jednak, to poznanie w ogóle nie dotarło. I dalej, jeśli osiągnięcie wiecznego odkupienia zależy od spełnianych przez człowieka warunków, to

  • ludzie mają moc je spełnić
  • albo nie.

Jeśli sami potrafią spełnić te konieczne warunki, to musimy powiedzieć, że uwierzenie w Ewangelię jest w zasięgu możliwości każdego człowieka. Jest to jednak niezgodne z Pismem, które ukazuje człowieka jako martwego w grzechu, jako niezdolnego do spełnienia jakichkolwiek warunków.

Psalm 53:2-32 Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. 3 Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli; nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Psalm 14:2-3 2 PAN spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. 3 Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Jer. 8:3 I cała reszta ocalałych z tego przewrotnego rodu będzie wybierać raczej śmierć niż życie we wszystkich miejscach, gdzie zostali, kiedy ich wygnałem, mówi PAN zastępów.
.
Przysłów 8:36 Ale kto grzeszy przeciwko mnie, wyrządza krzywdę swojej duszy; wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.
.
Rzym. 3:10-12 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani  jednego; 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Efez. 2:1-2 1 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; 2 W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa (ἀπειθείας apeitheias – celowa rozmyślna wolicjonalna niewiara).

Jeśli zgadzamy się, że człowiek sam z siebie nie jest zdolny spełnić warunków koniecznych dla osiągnięcia wiecznego odkupienia to, albo Bóg ma w planie mu je dać, albo nie. Jeśli Bóg ma taki plan, to dlaczego tego nie robi? Wtedy wszyscy ludzie byliby zbawieni.

Jeśli jednak Bóg nie zamierza udzielić zdolności do uwierzenia wszystkim ludziom, a Chrystus umarł, by wszyscy mogli być odkupieni, to mamy do czynienia z Bogiem, który wymaga od człowieka zdolności, których nie chce mu udzielić. Czy to nie jest szaleństwo? To tak, jakby Bóg obiecał dać martwemu moc do wzbudzenia się z martwych, wcale nie mając zamiaru mu tego udzielić!

John Owen, Ograniczone odkupienie


Zobacz w temaci

Print Friendly, PDF & Email