Czym jest “ewangelia plus”?

Zapewne każdy słyszał o fałszywej ewangelii, która ujmuje tej prawdziwej ewangelii. Na przykład istnieje fałszywa ewangelia nauczająca, że nie trzeba wierzyć w podstawowe doktryny jak Trójjedyność Boga (zazwyczaj manifestuje się niewiarą w to, że Jezus jest Jahwe, wcielonym Bogiem Żydów).

Inna fałszywa ewangelia naucza łatwego-wierzenia (więcej tutaj), gdzie wystarczy intelektualnie uznać istnienie Jezusa jako zbawiciela, lecz nie jako Pana (efektem tej płytkiej wiary jest brak dobrych uczynków będących owocem zmienionego serca).

To są łatwe do rozpoznania fałszywe ewangelie, ponieważ odrzucają najbardziej oczywiste rzeczy. Jednakże fałszywi nauczyciele głoszący „ewangelię plus” są trudniejsi do zidentyfikowania. Przekaz „ewangelii plus” dodaje do ewangelii. Innymi słowy jeśli usłyszysz pełną ewangelię zawierającą jednak zbędną teologię lub wymagania, właśnie usłyszałeś „ewangelię plus”.

Mówiąc jeszcze prościej, jeśli ktoś „głosi ewangelię” i nauka jaką głosi zawiera znamiona „prawdziwie zbawiającej wiary” takie jak np. ubiór, sposoby odżywiania, czy prowadzenia się,  zachowywania dni, właśnie mamy do czynienia z „ewangelią plus”
.


Czy jesteś bezpieczny?

Pewnie teraz pomyślisz, że jesteś całkwiem bezpieczny i nie dasz się zwieść czemuś takiemu jak „ewangelia plus”, prawda? Fakt, że służba Torbena Søndergaarda odniosła wielki sukces w Danii i na świecie sugeruje coś innego. Przyjrzyjmy się przykładowi, sprawdźmy, czy wykryjesz zakwas.

Show zaczyna się od przedstawienia kobiety o imieniu Liz. Liz pochodzi ze Szkocji, jest byłą uzdrowicielką Reiki (pogański okult nauczający o powszechnej kosmicznej uzdrawiającej energii wypełniającej wszechświat, którą można skupić w osobie), która twierdzi, że była ochrzczona Duchem Świętym i upamiętała się z grzechów.
.


Analiza nauki

Uzdrowienia i objawienie

1:15 – kobieta stwierdza, że jest chrześcijanką od około dwóch tygodni. Mówi, że zobaczyła Torbena Søndergaarda (i jego towarzyszy ze stowarzyszenia Ostatnia Reformacja) uzdrawiających ludzi na ulicy. Następnie nagranie pokazuje kilka scen.

2:40 – kobieta mówi, że obejrzała te sceny i nie mogła zrozumieć, dlaczego Torben Søndergaard i jego towarzysze osiągali większy sukces niż ona sama w systemie Reiki. Następnie  twierdza, że Bóg „powiedział jej” aby udała się do Danii spotkać Torbena Søndergaarda.

.

Odpowiedź Słowa Bożego

Objawienie jest skończone, Bóg nie przemawia bezpośrednio do wierzących lecz przez spisane Słowo Boże (więcej tutaj)

Daniel 9:24 Siedmdziesiąt tygodni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzienie sprawiedliwości wiecznej, i na zatrzymanie (וְלַחְתֹּם֙ wəlatōmwidzenia i proroctwa, a na pomazanie Świętego świętych.

חָתַם chatham –  zablokować, przeszkodzić, zatamować, zapieczętować, zamknąć, zatrzymać

Judy 1:3 uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym

Obj 22:18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze

Przysł. 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.

5 Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.

5 Mojż. 12:32 Cokolwiek ja wam rozkazuję, tego strzedz będziecie, abyście czynili; nie przydasz nic do tego, ani też ujmiesz z tego.

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.

1 Piotra 4:11 Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga

2 Piotra 1:20To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.

2 Tes. 2:14 Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni czy to przez (naszą) mowę, czy przez nasz list.

1 Kor. 11:2 A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem.

Gal. 3:15 Bracia, mówię po ludzku: Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.

Judy 1:17Wy zaś, umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa

2 Piotra 3:1-2 3 Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł; 2 Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.

Rzym. 15:4 Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję.

Pismo Święte jest wystarczające do wszelkiego dzieła, Bóg działa wśród wierzących suwerennie. Nie potrzeba nowego objawienia, ponieważ całe Objawienie zostało już przedstawione. Nie potrzeba snów i wizji, ponieważ Bóg opatrznościowo kieruje całym Kościołem. Nie potrzeba uzdrawiania przez nałożenie rąk, ponieważ nie potrzeba więcej potwierdzać osoby, które głoszą nowe objawienie, że są one prawowiernymi wysłannikami Boga.
.


Nauka innoewangelicka

5:50 – Torben Søndergaard rozpoczyna prezentacjię “ewangelii”. Zaczyna od dziwnej formy arminianizmu gdzie Bóg nie jest w stanie zbawić pewnych ludzi z powodu „zasad” (lecz nie tłumaczy czym jest moc stojąca za Bogiem, tworząca Bogu zasady i związująca Mu ręce). Pomijając pierwsze dwie minuty teologicznego absurdu i zamieszania będącego dziwacznym pomieszaniem arminianizmu i jezuickiego molinizmu przechodzimy do następnej części.

8:20 – Torben Søndergaard zaczyna głosić “ewangelię”. Mówi o grzechu, o porówynaniu się ludzi do innych ludzi, i o Jezusie będącym kielichem stojącym prawidłowo (15:40).

16:55 – Komponent “ewangelii” zostaje zakończony. Część o upamiętaniu rozróżnienie między prawem a ewangelią jest prawidłowa.

17:29 – Torben wspomina o usunięciu serca z kamienia i zamianie na serce mięsiste. Następnie przechodzi do kompontentu „ewangelii plus” i wszystko staje się dziwaczne.

17:35 – według Torbena „serce mięsiste” to sumienie. Uznaje, że niewierzący mają sumienie (jak w Rzym. 2:15) jednak…

19:17 – Torben stwierdza, że wierzący dostają nowe sumienie podczas nawrócenia. Udowadnia swoją tezę historią o tym, że on sam nie mógł oglądać strasznego filmu po tym jak został zbawiony.

.

Odpowiedź Słowa Bożego

Nowe sumienie kształtowane jest przez posłuszeństwo Słowu Bożemu. I tak niektórzy chrześcijanie mieli słabe poznanie Pisma, przez co mieli słabe sumienie i kalali się spożywając pokarmy ofiarowane bałwanom. Serce mięsiste jest darem niezależnym od wysiłków i starań człowieka jednak o sumienie należy dbać.

Serce niezależnym darem

5 Mojż. 30:6  I obrzeże Pan, Bóg twój, serce twoje, i serce nasienia twego, abyś miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, abyś mógł żyć.

Ezech. 11:19 Bo im dam serce jedno, i ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę sece kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste,

Ezech. 36:26-27 26. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnetrza, i usune z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce miesiste. 27. Mojego ducha dam do waszego wnetrza i uczynie, ze będziecie postepowac według moich przykazan, moich praw będziecie przestrzegac i wykonywac je.

Jer. 32:40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moję dam do serca ich, aby nie odstępowali odemnie.

Sumienie zalezne od uczynków

1 Kor. 8:7 Lecz nie wszyscy mają tę wiedzę. Niektórzy bowiem aż do tej pory, mając sumienie co do bożka, spożywają pokarm jako ofiarowany bożkom, a ich sumienie, będąc słabe, kala się.

Dzieje 20:16 I sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi

1 Kor. 8:12 Grzesząc tak przeciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi

Zatem wierzący ma nowe serce, które pragnie wykonywać dzieła Boże i trwać w Bożych przykazaniach, jednak ze względu na niewiedzę i upadłe ciało śmierci może popaść w grzech i przez to kalać swoje sumienie. W zasadzie konflikt serca (czystego daru Boga) i sumienia (skalanego grzechem) towarzyszy chrześcijaninwi przez cały czas ziemskiej pielgrzymki.
/.


Martwi duchowo chrześcijanie

20:10 – Mówi: „światło jest w tobie, ale ciało jest martwe” , przez co rozumie, że po upamiętaniu osoby z grzechów i uwierzeniu w ewangelię, osoba dalej jest duchowo martwa. Kielich ciągle stoi do góry nogami i dalej stwierdza, że musimy pogrzebać martwe ciało.

.

Odpowiedź Słowa Bożego

Chrześcijanie wprawdzie mają ciało śmierci, jednak nie są zmuszani do pogrzebania tego ciała. Nigdzie w Piśmie nie znajdziemy takiej nauki. Mowa o umartwianiu uczynków ciała ale nie o pogrzbaniu ciała. Ciało nie zostało odkupione. Ciało nie zostało pogrzegbane przez chrzest śmierci. Chrzest ten obrazuje śmierć wierzących dla grzechu. W pokrętny sposób Torben głosi naukę, według której człowiek wierzący może osiągnąć stan bezgrzeszności. Jest to poważna herezja, która ma swoje korzenie w I wieku w gnostycyzmie, kontynuowana przez Wesleyański Metodyzm oraz ruch zielonoświątkowy (pod nazwą doktryna czystego serca)

“Rzeczywistośc jest taka, że wierzący w Chrystusa otrzymują serca bez skazy i oczyszczone; jednakże herezja, że serce może osiągnąć stan bezgrzeszności samo w sobie, wprowadziła wiele z dzieci Bożych w stan przekleństwa i zwiedzenia spowodowany ignorancją grzechu, doprowadziła do braku szczerości odnośnie grzechu, oszukała ich odnośnie grzechów, które są jeszcze obecne w ich umysłach, w ich zaniedbaniach, lub w ich niedociągnięciach w stosunku do wysokich wmagań Bożych nałożonych na ich życia.” – Deklaracja Berlińska z 1909 roku

Rzym. 6:4 Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia.

Rzym. 8:23 A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.

Kol. 3:5 Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem

1 Kor. 15:22 Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni (wierzący są żywi duchowo)

Efez. 2:5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni (wierzący są żywi duchowo)

2 Kor. 4:16 Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień (wierzący są żywi duchowo)

Rzym. 7:24 Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? (aż do śmierci fizycznej będziemy mieli ciało śmierci)

Ciała nie da się pogrzebać. Stanu bezgrzeszności nie da się osiągnąć.
.


Mówienie bełkotem dowodem zbawienia

21:00 – wyjaśnia, że chrzest ma dwa znaczenia. 1 – pogrzebanie martwego ciała z Chrystusem. 2 – pozyskanie Ducha Świętego. Zatem nie tylko ludzie dostają Ducha Świętego w czasie chrztu wodnego, ale również….

21:45 – dowodem na uzyskanie Ducha Świętego jest mówienie na językach. Innymi słowy, mówienie na językach jest dowodem udanego chrztu w wodzie i dowodem na zbawienie (zakładając, że chrzest Duchem jest tym, co ożywia grzesznika).

.

Odpowiedź Słowa Bożego

Każdy wierzący ma Ducha Świętego, niezależnie od chrztu wodnego

Rzym. 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.

Dowodem zbawienia są owoce Ducha czyli dobre uczynki a nie mówienie niezrozumiałym bełkotem

Gal. 5:22-23 22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
.


Demony w wierzących

24:15 – Torben mówi, że będą chrzcić Liz i wyganiać z niej demony.

.

Odpowiedź Słowa Bożego

Po pierwsze: chrześcijanin nie może mieć demona (więcej tutaj)

Dla przykładu jasną implikacją 2 listu do Koryntian jest fakt, że zamieszkujący w wierzącym człowieku Duch Święty nie mógłby dzielić miejsca z demonami.

2 Kor. 6:15-16 15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? 16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

Duch Święty zamieszkuje w całym człowieku tak, że nie ma w nim miejsca dla demonów

1 Kor. 6:19 Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie?

W Liście do Kolosan, Paweł mówi, że zbawienie przynosi prawdziwe wybawienie i ochronę przed szatanem.

Kol. 1:13 (Bóg) Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;

W Liście do Rzymian Paweł mówi o naszym całkowitym zwycięstwie w Chrystusie

Rzym. 8:37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.

W 1 liście do Koryntian, mówi, że Bóg daje nam zwycięstwo.

1 Kor. 15:57 Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W 2 Koryntian, mówi , że Bóg zawsze prowadzi nas w triumfie.

2 Kor. 2:14 Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu.

W 1 Jana 2, Jan mówi, że udało się nam pokonać złego.

1 Jana 2:13 Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.

I w 1 Jana 4, mówi, że wypełniający wierzących Duch Święty jest większy od szatana.

1 Jana 4:4 Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.

Jak ktoś znając te wspaniałe prawdy, może wierzyć, że  demony mogą przebywać w prawdziwie odrodzonych i wierzących chrześcijaninach?

Po drugie moc wypędzania demonów posiadali:

 1. Pan Jezus
 2. 12 Apostołów wraz z niewierzącym Judaszem (Łuk. 9:1-3,  Mat. 10:8)
 3. Apostoł Paweł (Dzieje 16:18)
 4. Apostoł Maciej (Dzieje 1:21-22)
 5. 70 uczniów wysłanych dwójkami (Łuk. 10:1-20),
 6. Niektórzy z najbliższych współpracowników Apostołów, na których Apostołowie nałożyli ręce (jak np. Diakon Filip)

Z całą pewnością mocy tej nie posiada współcześnie żaden człowiek a już w szczególności Torben Søndergaard, który głosi szereg herezji. Bóg nigdy by nie uwiarygodnił fałszywego nauczyciela prawdziwymi znakami i cudami.
.


Nauka mówienia niezroumiałym bełkotem

25:00 – Zaczyna się wypędzanie „ducha uzdrowień Reiki”. Przez następne dwie minuty Torben wykrzykuje „wolność” i „wychodź” oraz bełkota w ekstazie. Liz jęczy i wije się.

26:20 – Torben nakazuje Liz mówić na językach, co ona czyni po krótkich podpowiedziach.

.

Odpowiedź Słowa Bożego

Nigdzie w Piśmie nie znajdziemy nauki zachęcającej o proszenie o dar mówienia językami. W rzeczywistości Duch Święty udzielał tego daru wedle własnego uznania, niezależnie od starań człowieka. Dlatego też “nauka” mówienia na językach logicznie wyklucza możliwość obdarowania ale też prześmiewa się z cudów Ducha Świętego, ponieważ niezrozumiały bełkot nie jest żadnym cudem. Daru nie można się nauczyć. Godzi  również w suwerenną wolę Boga Ducha Świętego.  Dary duchowe przydziela Bóg Duch Święty jak chce, według swojej woli, niezależnie od woli człowieka.

1 Kor. 12:11  „A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce

Hebr. 2:3-4 3 Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli?4 Którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli

Prawdziwy dar języków nie był ekstatycznym bełkotem, lecz cudownie udzieloną umiejętnością mówienia (i rozumienia) wieloma zagraczicznymi językami bez ich uczenia się.

Dzieje 2:7-8 7 I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia: Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? 8 Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?

1 Kor. 12:28 A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki (γλωσσωνglōssōn liczba mnoga).

1 Kor. 14:18 Dziękuję mojemu Bogu, że mówię językami (γλωσσαις glōssais liczba mnoga) więcej niż wy wszyscy.

1 Kor. 12:10 Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków (γλωσσων glōssōn liczba mnoga), a innemu tłumaczenie języków (γλωσσωνglōssōn liczba mnoga)


Pseudouzdrowienia

29:00 – Widzimy Liz dokonującą swego „pierwszego uzdrowienia” (boląca kostka u dziecka wyraźnie nieświadomego co się dzieje)

.

Odpowiedź Słowa Bożego

Według kryteriów Pisma jest to fałszywe uzdrowienie. Biblijna moc uzdrawiania posiadała następujące cechy (więcej tutaj)

 1. rezultaty były całkowite,
 2. natychmiastowe,
 3. permanentne,
 4. niezaprzeczalne,
 5. leczony był każdy rodzaj choroby (a nie ból palca czy pleców).
 6. pomimo niewiary uzdrawianych

Jezus i Apostołowie uzdrawiali całkowicie, natychmiast, permanentnie i z wszystkich chorób

Mat 4:23 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc ewangelię królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi.

Mat 4:24 A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. I przyprowadzano do niego wszystkich, którzy się źle czuli, którzy byli nękani różnymi chorobami i cierpieniami, a także opętanych, obłąkanych i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał.

Mat. 8:16 Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych;

Mat. 9:35 I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi.

Mat. 12:15 Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich.

Łuk. 6:19 A wszyscy ludzie starali się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.

Mat. 10:1 A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości.
.


Zbawienie z uzdrowienia

29:50 – Liz interpretuje swoje doświadczenie: „uzdrowienie” bolącej kostki dowodem na pewność zbawienia.

.

Odpowiedź Słowa Bożego

To bolesna herezja (więcej tutaj). Pismo definiuje cechy osoby zbawionej następująco:

1. Osoba zbawiona miłuje prawo Boże i je wykonuje z serca:

1 Jana 5:3 Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie.

2. Miłuje braci, szuka z nimi społeczności:

1 Jana 1:3 To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem.

1 Jana 1:7 A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

3. Nie może długo trwać w grzechu, upamiętuje się:

1 Jana 3:9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.

4. Może upaść wiele razy ale zawsze się podniesie:

Rzym. 14:4 Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić.

5. Wytrwa do końca:

Mat 10:22 I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.

6. Rozumie Słowo bo Duch ją prowadzi:

Mowa nie o nowych objawieniach ale o przyjmowaniu prawd Bożych z radością i gorliwością

1 Kor. 2:13-15 13 A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. 14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. 15 Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.

7. Zapiera się samego siebie, nie ma swoich celów, ma cele Boże:

Marek 8:35 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu i dla ewangelii, ten je zachowa.

Marek 8:34 Potem przywołał do siebie lud wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich: Ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną.

8. Gotowa jest na śmierć i utratę wszystkiego dla ewangelii:

Mat. 10:38-39 38 Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. 39 Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je.

Marek 8:34 Potem przywołał do siebie lud wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich: Ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną.

Z drugiej strony cechy ludzi, posiadających wiarę w cuda i znaki są następujące:

1. Przyciąga ich tłum.

Jan 6:2 A szedł za nim wielki tłum, bo widzieli cuda, które czynił na chorych.

2. Są zafascynowani rzeczami ponadnaturalnymi.

Jan 6:2 A szedł za nim wielki tłum, bo widzieli cuda, które czynił na chorych.

Jan 6:28 Wtedy zapytali go: Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła (εργα erga)  Boga?

ἔργον ergon – w tym przypadku cuda

3. Myślą tylko o sprawach ziemskich (jak zaspokoić swoje potrzeby).

Jan 6:26-27 26 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. 27 Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec.

4. Wielbią sami siebie, Bóg dla nich to narzędzie.

Jan 6:13-14 13 Zebrali więc i napełnili dwanaście koszy kawałkami, które zostały z tych pięciu chlebów jęczmiennych po tych, którzy jedli.  14 A ci ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili: To jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat.

5. Szukają osobistego zysku.

Jan 6:26 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się.

6. Stawiają wymagania Bogu.

Jan 6:30 Powiedzieli mu więc: Jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli tobie? Cóż czynisz?

Jan 6:34 Wtedy powiedzieli do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba.

7. Nie poszukują osobistej relacji z Jezusem.

Jan 6:36 Ale wam powiedziałem: Chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie.

8. Prywatnie mówią przeciwko prawdzie.

Jan 6:41 Wtedy szemrali Żydzi o nim, bo powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba.

Jan 6:61 Ale Jezus świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich: To was obraża?

9. Nie mają głodu prawdziwej Boskiej rzeczywistości.

Jan 6:52 Żydzi więc sprzeczali się między sobą i mówili: Jakże on może dać nam swoje ciało do jedzenia?

10. Nie mają głębokiej potrzeby zbawienia z grzechu.

Jan 6:58-61 58 To jest ten chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli mannę, pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki.  59 To mówił w synagodze, nauczając w Kafarnaum.  60 Wielu więc z jego uczniów, słysząc to, mówiło: Twarda to jest mowa, któż jej może słuchać?  61 Ale Jezus świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich: To was obraża?

11. Gdy zostają skonfrontowani z prawdziwą ewangelią – odchodzą.

Jan 6:29 Odpowiedział im Jezus: To jest dzieło (εργον ergon) Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.

εργον ergon – Pan Jezus odmawia udzielenia mocy uczniom i kieruje ich myśli na właściwe tory, definiuje dzieło Boże jako wiarę w Niego.

Jan 6:66 Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło.
.


Samorealizacja zamiast cierpienia

30:08 Liz pragnie przekazać wszystkim co następuje:
.
„I wy wszyscy gdzieś tam, chciałam wam powiedzieć, że Bóg jest rzeczywisty, że chce bć w waszym życiu, nie chce abyście cierpieli, Bóg chce abyście byli szczęśliwi, i żebyście nie mieli stresu w życiu.”

.

Odpowiedź Słowa Bożego

Bóg nigdy nikomu nie obiecał szczęścia, pomyślności i dobrobytu. Nigdy też nie obiecał, że chrześcijanie nie będą cierpieć. W rzeczywistości cierpienie jest elementem Bożej woli w stosunku do wierzących i rzeczywistością w życiu chrześcijan.

1 Piotra 3:17 Lepiej bowiem – jeśli taka jest wola Boga – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle.

1 Piotra 4:19 Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jakowiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc.

1 Piotra 2:19 To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie.

Zobacz w tym temacie


Podsumowanie

Patrząc na zamieszanie jakie Torben wywołuje w umyśle biednej Liz, patrząc co on z nią wyczynia, patrząc na to co on głosi, jasnym jest, że jego ewangelia nie jest wieścią o grzechu, sprawiedliwości i nadchodzącym sądzie

Dzieje 24:25 A gdy on rozprawiał o sprawiedliwości, powściągliwości i przyszłym sądzie, Feliks przestraszył się i powiedział: Teraz już odejdź. Kiedy znajdę czas, każę cię zawołać.

Patrząc na całokształt tej ewangelii, jasnym staje się, że Liz nie rozumie istoty jej grzechu, śmierci Chrystusa ani nawet tego jak to ma związek z Bogiem (czyli o tym co jest sednem ewangelii). Według niej ewangelia polega na tym, że

„Bóg pragnie twojego szczęścia i bezstresowego życia, i że zawsze będzie dawał ci dobre rzeczy czego nie robi gdy należysz do New Age”.

Przykry fakt: ta kobieta wpadła z jednego spirytystycznego zwiedzenia w drugie. Obrońcy Torbena powiedzą, że on przekazał Liz całą ewangelię. To właśnie część powodu, dlaczego „ewangelia plus” jest tak trudna do wyłapania. Jeśli ktoś prawidłowo naucza o grzechu, sprawiedliwości i nadchodzącym sądzie, osobie i dziele Chrystusa, itd. i dodaje do zbawienia wymóg „mówienia na językach” (lub cokolwiek innego), to osoba taka nie naucza ewangelii. Fałszywi nauczyciele skupiają się właśnie na tym dodatkowym komponencie, a ewangelia służym im jako tarcza odbijająca krytykę.

Apostoł Paweł poinformował Galacjan, że jeśli cokolwiek dołożą do ewangelii, pójdą na potępienie wieczne:

Gal. 5:2-4 2 Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda. 3 A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. 4 Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski.

Powyższy przykład to doskonałe świadectwo fałszywej i niebezpiecznej nauki Torbena Søndergaarda. To także dobry powód, aby nie mieć z tym zwodzicielem nic wspólnego. Zostaliście ostrzeżeni o duchowym oszustwie:

Słuchanie Torbena Søndergaarda grozi wiecznym potępieniem.

.


Świadectwo Łukasza

Należałem do kościoła założonego przez grupę ludzi będącą pod wpływem nauk Torbena Søndergaarda dzięki  materiałom video oraz spotkaniu z nim we Wrocławiu, gdzie zaczerpnęli „jego mądrości”.

Po pierwsze do kościoła mógł wejść każdy, wszedłem cześć jestem Łukasz i wszyscy chura mamy kolejnego brata bez sprawdzenia czegokolwiek i nikt mi nie zadał nawet jednego pytania w co wierzysz co sądzisz o tym czy o tamtym.

Po drugie to kościół pro ekumeniczny byli tam katolicy, zielonoświątkowcy którzy nie krytykowali nauk zielonoświątkowych, chrzest Duchem Świętym i bełkotanie czyli rzekome mówienie na językach. Gdy się zaczynało to wszyscy mówili na raz i skupiali się na sobie, było jak w ulu.

Raz byliśmy u katoliczki w domu pytałem dlaczego ona ma obrazy Marii skoro to bałwochwalstwo, nikt nie napominał nikogo, nie nauczał, nie tłumaczył co i jak. Kościół nastawiony w sumie tylko na cuda i emocje. Chodziliśmy po Wrocławiu ale nie było nic o Jezusie wierze i upamiętaniu czy uwierzeniu tylko pytaliśmy się ludzi czy jest w ich ciele jakiś ból bo my uzdrawiamy. Przy czym w
90% przypadków nic sie nie dzialo a w 5% działo się częściowo i 5% ludzi mówiło, że już nie boli.

Na na spotkaniach więcej razy można było usłyszeć Torben powiedział niż Boże słowo mówi. Po modlitwie nikt nie tracił czasu na ewangelizację tylko szliśmy dalej szukać kolejnych ludzi do uleczenia.

Zdystansowałem się a później odszedłem po pewnej sytuacji. Rozmawiałem z bratem któremu chciałem się zwierzyć i potrzebowałem rady bo miałem duży problem z grzechem i chciałem otrzymać wsparcie i rady jak się go pozbyć a ten mi przerwał mówiąc, że nie chce tego słuchać i mam się nie przejmować bo tu juz zapłacone i mam, cytuję, „nie spinać pośladów”. Mam się cieszyć ze zbawienia i troszczyć o to by skuteczniej uzdrawiać bo dary duchowe są najważniejsze.

Bełkotu czyli rzekomych języków nikt nie wykładał a proroctwa były ogólnikowymi sformułowaniami w stylu, „ wydaje mi się że..”. czy też „myślę że Bóg chce dla Ciebie tamtego…”

Podczas mojego chrztu wszyscy tylko pytali co czuję i czy mam jakieś odczucia, wizje itp. Nikogo nie obchodziło jak żyją osoby w zborze w sumie nie było nawet jednego konkretnego przywódcy, który prowadziłbym nauczania bo ich nie było. Celem było wyjście na miasto w celu rzekomego uzdrawiania, a tak naprawdę usłyszenia od jednej osoby na sto „uzdrawianych”, że już ją nie boli.

Print Friendly, PDF & Email