Judasz

Judasz reprezentuje najgorszy z możliwych grzechów. Człowiek ten był blisko prawdy, codziennie nauczany był właściwej interpretacji Słowa Bożego, widział na oczy wcielonego Boga i Zbawiciela wszystkich wierzących.

Judasz był jednym z dwunastu wybranych Apostołów Baranka. Wszystkie przywileje i pełnia mocy dostępna Apostołom była obecna i w nim. Człowiek ten nie miał żadnego powodu aby nie przyjść do wiary, miał wszystkie, po ludzku rozumując, powody aby przyjść do wiary.

Jezus wiedział od samego początku, że Judasz Go zdradzi. Judasz nie wierzył w Chrystusa od samego początku

Jan 6:64-71 64 Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem wiedział od początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić. 65 I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. 66 Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. 67 Wtedy Jezus powiedział do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? 68 I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. 70 Jezus im odpowiedział: Czy ja nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem. 71 A to mówił o Judaszu Iskariocie, synu Szymona, bo on miał go zdradzić, będąc jednym z dwunastu.  

Przez całą swoją służbę z Jezusem Judasz był złodziejem

Jan 12:4-6 4 Wtedy jeden z jego uczniów, Judasz Iskariota, syn Szymona, ten, który miał go zdradzić, powiedział: 5 Dlaczego tej maści nie sprzedano za trzysta groszy i nie rozdano ich ubogim? 6 A to mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale ponieważ był złodziejem i miał sakiewkę, a nosił to, co do niej włożono.

Judasz był diabłem zanim zdradził Jezusa.

Jan 6:70-71 70 Jezus im odpowiedział: Czy ja nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem. 71 A to mówił o Judaszu Iskariocie, synu Szymona, bo on miał go zdradzić, będąc jednym z dwunastu.

Ostatecznie szatan wszedł w Judasza

Łuk. 22:3 Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był z grona dwunastu.

Jan 13:27 A zaraz po tym kawałku chleba wszedł w niego szatan. Wtedy Jezus powiedział do niego: Co masz robić, rób szybko.

Szatan włożył do serca Judaszowi zdradę Jezusa

Jan 13:2 A gdy była wieczerza i diabeł już wrzucił w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł, aby go wydać;

Judasz wykonał swoje dzieło i został przez to zatracony ponieważ takie było postanowienie Boże.

Dzieje 2:23 Wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście.

Dzieje 4:27-28 27 Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś; 28 Aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać.

Judasz był synem zatracenia

Jan 17:12 Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo.

Niewierzący i idący na zatracenie Judasz miał moc Bożą moc uzdrawiania wszystkich chorób i wyganiania wszystkich demonów.

Łuk. 9:1 A Jezus, przywoławszy swoich dwunastu uczniów (w tym Judasza), dał im moc (też Judaszowi)władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby.
.


Antychryst

Antychryst również jest nazwany synem zatracenia, i również będzie mógł wykonywać jakieś cuda.

2 Tes. 2:3-12 3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; 4 Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. 5 Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, mówiłem o tym? 6 A teraz wiecie, co przeszkadza, tak że się objawi w swoim czasie. 7 Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. 8 Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. 9 Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; 10 Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. 11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu; 12 Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.


Zielonoświątkowcy

Wyznawcy ducha zielonoświątkowstwa uzurpując sobie moc czynienia cudów, które tak naprawdę są fałszywymi cudami i znakami niebezpiecznie zbliżają się do pozycji Judasza, który wykonywał przecież prawdziwe cuda lecz był niewierzacy od początku oraz do antychrysta, który bedzie zwodził ludzi fałszywymi cudami w taki sam sposób jak czynią to czciciele ducha zielonoświątkowstwa swoimi fałszywymi cudami i znakami przekonując do nich dusze nieznające mocy Bożej i Pisma. Końcem fałszywych cudotwórców jest zatracenie:

Mat. 7:22-23 22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im oświadczę:Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. .

Mat. 25:46 I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
.


A co z tobą?

 • Jeśli z twoich ust wydobywa się niezrozumiały bełkot i nazywasz to darem języków
  .
 • Jeśli słuchając niezrozumiałego bełkotu wymyślasz sobie na poczekaniu sens wypowiedzi i nazywasz to darem tłumaczenia języków
  .
 • Jeśli nakładasz ręce i nie następują natychmiastowe uzdrowienia, nie są leczone wszystkie choroby (kończyny odrastają, ślepi widzą, ustępuje rak mózgu) i to zawsze, za każdym nałożeniem rąk i w każdym miejscu i nawet u niewierzacych ludzi i nazywasz to darem uzdrawiania
  .
 • Jeśli mówisz o przyszłości i to co wypowiedziałeś nie sprawdza się zawsze co do joty w najmniejszych detalach i nazywasz to darem prorokowania
  .
 • Jeśli wielokrotnie nakładasz na ludzi ręce i dzieją się jakieś rzeczy,  i myślisz że ta praktyka to dar wyganiania demonów i jeśli sam wierzysz, że możesz mieć demona
  .
 • Jeśli kiedykolwiek się strułeś, ukąsił cię komar i wyskoczył ci bąbel (o deptaniu po skorpionach nie wspominając) a mimo to twierdzisz, że posiadasz cudowne dary i znaki Ducha Świętego przynależne Apostołom i niektórym z ludzi, na których Apostołowie nałożyli ręce
  .
 • Jeśli wierzysz, że płacąc za bilet na kurs lub konferencję nauczysz się dokonywać cudów

Wzywamy cię czytelniku do natychmiastowego zaprzestania tych pogańskich praktyk, upamiętania się, uklęknięcia przed Bogiem, przeproszenia Go i prośby o łaskę. Rozważ słowa: Panie, Panie! Czy w twoim imieniu…A potem pomyśl o synu zatracenia…

Tabela kolejności wydarzeń

Wydarzenie Rozdział Kolejność wydarzeń
Judasz dostaje moc czynienia cudów Łuk. 9 85
Judasz diabłem zanim zdradził Jezusa Jan 6 97
Jezus wie kto go zdradzi Jan 6 97
Judasz ujawniony jako złodziej Jan 12 122
Szatan wkłada zdrade w serce Judasza Jan 13, Łuk. 22 141
Judasz synem zatracenia Jan 17 144

Źródło: harmonia ewangelii

 


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email