Walka o wiarę

Jednym z podstawowych zadań starszych zboru i nauczycieli jest ostrzeganie przed heretykami i herezjami oraz ich eliminacja ze społeczności. Starsi Izraelscy odpowiedzialni za czystość doktryny i sąd zaprzestali to czynić i oto co Bóg o nich powiedział

Izaj. 56:10 Stróżowie jego ślepi, wszyscy zgoła nic nie umieją, wszyscy są psami niememi, nie mogą szczekać; ospałymi są, leżą, kochają się w drzemaniu.

Wypisz wymaluj fragment oddaje stan “liderów” dzisiejszego kościoła. .

Sposób działania diabła

Wróg prawdy, diabeł, tylko czeka aby wprowadzić fałsz do nauki. Nie musi to być od razu herezja zatracenia. Jego strategia może być bardziej subtelna. Krok po kroku, kawałek po kawałku zakłamanie tej czy innej doktryny, wprowadzenie zmiany w interpretacji, zmiany w sposobie rozeznawania prawdy. Jest to wyrażone w Piśmie Świętym w 2 liście Piotra, gdzie agenci szatana, czyli fałszywi bracia, fałszywi nauczyciele, potajemnie wprowadzają do społeczności wierzących herezje zatracenia.

2 Piotra 2:1 wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia

Szokującymi w tekście Piotra są następujące fakty:

 1. Agentami złego są nauczyciele Pisma Świętego
 2. Polem działania są społeczności wyznające Jezusa
 3. Narzędziem używanym przez agentów są fałszywe nauki oparte o błędną egzegezę Pisma Świętego
 4. Nauki te nie są łatwo rozpoznawalne ponieważ są przemycane w otoczce prawdy
 5. Greckie słowo παρεισάγω pareisago oznacza wprowadzać w tajemnicy, w ukryciu, podstępnie.
 6. Podstęp polega na tym, że większość doktryn fałszywych nauczycieli jest zgodna z Pismem Świętym.
 7. Skutkiem wprowadzenia fałszywych nauk jest usunięcie ze zboru prawdy o zbawieniu, tak że nowi członkowie nie usłyszą ewangelii, także niezbawieni starzy członkowie kościoła nie będą mieli dostępu do ewangelii.

Pojawia się inna ewangelia, w której brakuje miejsca na upamiętanie, brak zwiastowania obowiązku dźwigania krzyża, a zamiast miłości płynącej z krzyża, głosi się miłość humanistyczną, sentymentalną, nie mającą upodobania w prawdzie. Nie znając mocy ewangelii, zwodziciele szukają tej mocy gdzie indziej m.in. w widzialnych znakach i cudach. No i najważniejsze, ich Jezus to nie jest ten z Pisma, Bóg, Syn Ojca, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, a nie żeby nam się lepiej i zdrowiej żyło. Ludzie słuchający takiej innej ewangelii nie mają możliwości prawdziwie upamiętać się, “nawracają się” więc tylko do np. zielonoświątkowej formy pobożności, jakiejś religii i nie przeżywają nowego narodzenia..
.

Szybki test

Myślisz, że problem zwiedzenia nie dotyczy ciebie ani twojego zboru? Albo może jesteś pastorem w zborze i wierzysz, że kongregacja nad którą Bóg powierzył ci pieczę jest bezpieczna pod twoimi skrzydłami? Przekonajmy się.

Jak myślisz, czy Pan Jezus miał jedną wolę czy dwie?

Jeśli odpowiedź jakiej ty (lub twój pastor) udzieliłeś brzmi “jedną” to jest to artykuł jest jak najbardziej aktualny dla ciebie. Na końcu artykułu znajdziesz odpowiedź dlaczego tak jest…
.

Podstawowe zadanie starszych

Aby uchronić kościół od zwiedzenia Bóg ustanowił:

Po pierwsze funkcję starszego, którego zadaniem jest rozeznawanie prawdy, eliminacja herezji i błędów doktrynalnych a także fizyczne zabezpieczenie miejsca spotkań przed dostępem dla wojujących heretyków.

Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

Tyt. 1:9 Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.

1 Tym. 3:2 Biskup więc ma być nienaganny, … zdolny do nauczania;

Hebr. 13:7 Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę.

2 Jana 1:10 Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie.

Tytus 1:10-11 10 Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. 11 Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku.

Po drugie pluralizm starszych. Jedyny biblijny model zarządzania lokalną społecznością to ani demokracja, gdzie wszyscy członkowie mają prawo głosu, ani dyktatura jednego pastora lecz właśnie wielu wypróbowanych w dobrym nauczaniu nadzorców (gr. episkopos czyli biskup).

 • Jak. 5:14 Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła
  kościół – liczba pojedyncza
  starszych – liczba mnoga
  .
 • Dzieje 14:23 A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli.
  każdym kościele – liczba pojedyncza
  starszych – liczba mnoga
  .
 • Dzieje 20:17 Z Miletu posłał do Efezu, wzywając do siebie starszych kościoła.
  kościół – liczba pojedyncza
  starszych – liczba mnoga

Czemu wielu starszych? Ponieważ wielu mężów Bożych będących dobrymi nauczycielami między innymi prędzej rozpozna fałszywe nauki i zidentyfikuje wilki w owczarni.

 • Przysł. 11:4 gdzie wielu radców, tam jest wybawienie.

Prawda, że w twoim zborze nie ma wielu starszych i rządzi autorytatywnie jeden pastor? To właśnie pokłosie jednej z herezji, z owocami której kościół do dziś nie jest w stanie się uporać.

„Niektóre z najgorszych spustoszeń zadanych wierze chrześcijańskiej były bezpośrednim rezultatem niebiblijnych form kościelnej struktury. Zaledwie kilka stuleci po śmierci Apostołów, na przykład, kościoły Chrystusa zaczęły asymilować zarówno Rzymskie jak i Żydowskie koncepcje statusu, władzy i kapłaństwa… Pod imieniem Chrystusa pojawiła się pracowicie wykształtowana instytucja która skorumpowała prostą, rodzinną strukturę kościołów apostolskich, ograbiła Bożych ludzi z ich wysokiej pozycji w służbie w Chrystusie i zastąpiła wszechwładzę Chrystusa nad Jego ludem wszechwładzą instytucjonalnego kościoła.” – Alexander Strauch

Ale do rzeczy. Jeden pastor w zborze, jeden człowiek odpowiedzialny za czystość doktryny, jeden odpowiedzialny za czuwanie nad tym, aby do zboru nie przedostały się herezje czy zwodziciele… Jak pokonać taki zbór? Wystarczy zwieść przywódcę. Nie ma przecież nad nim wyższej instancji… Rzecz o wiele trudniejsza do wykonania, gdy na straży prawdy stoi grupa Bożych mężów.

“Aby zrozumieć czym jest reformacja, powinniśmy najpierw zrozumieć czym jest deformacja. Często deformacja rozpoczyna się w samym kościele. Przez ludzi pozbawionych prawdy, którzy zwodzą Bożych ludzi, prowadząc kościół w objęcia doktryn i praktyk przeciwnych ewangelii Jezusa Chrystusa. Degeneracja zazwyczaj dzieje się krok po kroku, w czasie długiego okresu. Poprzez wprowadzane po trochu małe zmiany do wyznania kościoła, poprzez ludzi, którzy już zboczyli wewnętrznie od prawdy ewangelii, i którzy otrzymują wsparcie konserwatywnych, lecz pasywnych profesorów, pastorów i starszych. Historycznie deformacja nie rozpoczęła się w ławkach kościelnych lecz z pulpitów kazalnic.” – Augustus Nicodemus Lopes, Narodowa Konferencja 2017

Gdy za pulpitem stoi zwodziciel droga dla kłamstwa zostaje utorowana, puszka Pandory otwarta i nie ma komu zamknąć wrót piekieł, gdyż zwodziciel jako jedyny autorytet w zborze jest nietykalny. To nie są teoretyczne rozważania. To obraz współczesnego ewangelikalizmu. Doskonale oddaje to poniższe świadectwo:
 .
“Zwodziciele dają to, czego ciemnogród pragnie. Kiedyś w moim byłym zborze było dobre nauczanie, oddawało się Bogu chwałę poprzez swoje życie oraz pieśni i hymny śpiewane wspólnie, czytało się z Biblii Gdańskiej, mówiono bracie, siostro, ciociu, wujku. Teraz jest Hillsong, podświetlany krzyż, nie ma już braci ale są ziomale, uwielbieniem nazywa się granie na saksofonie przez murzyna i Hillsongową dyskotekę, największym hitem stało się ostatnio krotoszyńskie wyganianie demonów. I pomyśleć, że jeszcze 10 lat temu radością było lecieć do tego zboru, przed którym teraz muszę ostrzegać. Kiedyś ostrzegałem przed językami i padaniem a jeszcze trochę i będą tam lewitować. Wszystko zaczęło się od wpuszczenia nauki Worrena i Wiejów”.
  .
Powyższe świadectwo złamało mi serce. Szatan zadał poważny cios kościołowi. Nikt nie zareagował na czas. Grzech zielonoświątkowstwa wszedł do zboru, zadomowił się. Prawda przegrała. Inny brat pisze w podobnym tonie
  .
“No cóż, ja już dawno wspominałem że to jest zwiedzenie, ale wielu się oburzało na to tak jak i teraz. Nie trzeba szukać za oceanem takich fałszywych nauczycieli. Biblia mówi, że diabeł też może przyjąć postać anioła światłości i będzie zwodził wielu czyniąc znaki i cuda i tak jest, na rodzimym podwórku roi się od takich co rozdają złoty pył, czy latają na ich przedstawieniach anielskie pióra, stawia się namioty uzdrowień gdzie w pięć minut uzdrawia się człowieka lub uwalnia z nałogów. Ale Biblia przekazuje też ostrzeżenie, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać i że co człowiek posieje to i taki plon zbierać będzie, więc wszyscy ci owi tzw. namaszczeni już zbierają swoje owoce, a na dodatek jeszcze Bóg im odpłaci.”
  .
Kościół Chrystusa w Polsce ginie. Na naszych oczach. Praktycznie nie ma zborów wolnych od herezji. A walczących naprawdę, ostrzegających przed zwodzicielami obrzuca się inwektywami, oskarża o wszczynanie rozłamów i niepokojów.
.

Oz. 4:6 Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania

Potrzebna jest odnowa. Potrzebna jest biblijna edukacja. Potrzebna jest szkoła biblijna, szkoła z prawdziwego zdarzenia, wykładająca Zdrową Naukę gdzie nie ma miejsca dla zwodzicieli, gdzie głosi się czyste, niesfałszowane i bezkompromisowe doktryny. Powrót do chrześcijańskich korzeni, do wiary Apostołów kontynuowanej przez Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła, potrzebny powrót do Sola Scriptura.
. .
Dlaczego nie zostawimy w spokoju heretyków, zwodzicieli, fałszywych nauczycieli, zielonoświątkowców, adwentystów, katolików, libertynów, jehowitów, sabatarian i innych niszczących kościół, należący do Pana Jezusa? Jak powiedział Jan Kalwin:
“Ponieważ nawet pies szczeka, kiedy widzi, że ktoś atakuje jego właściciela… jak mogę siedzieć cicho, kiedy Boża prawda jest atakowana?” .
Jeśli chodzi o czystość doktryn nie tylko jesteśmy w tym temacie dogmatyczni. Jesteśmy wręcz buldogmatyczni.
.

Skąd herezje?

Największe herezje związane są z odejściem ewangelicznego chrześcijaństwa od priorytetów protestantyzmu:

1. Podważanie 5 x Sola
Poprzez ekumenię z kościołami i wspólnotami, które łamią ten fundament biblijnego chrześcijaństwa (m.in. chodzi o ekumenię z Kościołem Katolickim).
.
2. Wiara w pozabiblijne objawienia
Co po 1. podważa zasadę Sola Scriptura, po 2. jednoczy z katolicyzmem, w którym pozabiblijne objawienia są zasadą życia kościoła. Łamanie Sola Scriptura to pomysł diabła, aby połączyć nominalne chrześcijaństwo ewangeliczne z katolicyzmem w celu stworzenia fałszywej religii antychrysta.
.
3. Szeroko pojęta charyzmania
W której osobiste doświadczenia są normą, weryfikującą “prawdę”. To także podważa zasadę Sola Scriptura. Nie ważne, czego uczy Pismo, nie ważna teologia i solidna lektura Słowa Bożego, nie ważna egzegeza biblijna i regularne studium Biblii, ważne jest przeżycie i to, co czuję. Tak wygląda 90% tzw. charyzmatycznych społeczności. Ale to już nie chrześcijaństwo, ale New Age, zakamuflowane pod chrześcijańską nomenklaturą.
.
4. Psychologia zamiast Biblii – szczególnie w nurtach, które utożsamiają się z Rickem Warrenem i jego nauczaniem. Tam też nie jest ważna prawda i solidna lektura Biblii. Ważne są sukcesy, liczone w ilościach zaangażowanych ludzi. Tu z kolei pogaństwo objawia się w tolerancji dla grzechu i pokładaniu nadziei w “tym życiu”. Kazania rzadko odwołują się do krzyża i nie stawiają wysokich wymagań moralnych, ale to psychologiczny bełkot w stylu: “10 sposobów, aby Twoje małżeństwo było szczęśliwe”, “5 kroków do osiągnięcia zawodowego sukcesu”. Jeśli już nawet mowa jest o krzyżu, to tylko w entuzjastyczny sposób (Chrystus zapłacił karę za nasze grzechy), a nie w sposób ewangeliczny (“Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za Mną nie jest mnie godny”). To przypomina bardziej grupy terapeutyczne i programowanie neurolingwistyczne, a nie chrześcijaństwo. Szczególnie ważną cechą działań w ramach tych nurtów jest planowanie, nastawione na osiąganie sukcesów, z wykorzystaniem pogańskiej wizualizacji (przykład: nasz plan: w ciągu 4 miesięcy w zborze będzie o 20% więcej członków). Ciekawą cechą tego typu wspólnot jest relatywizowanie prawdy w imię “miłości”.
.

Rozwiązanie testu

Na wstępie postawione zostało pytanie: Jezus Chrystus miał jedną wolę czy dwie? A oto odpowiedź.
.
Osoba posiada wolę. Człowiek posiada w pełni ludzką wolę. Bóg posiada w pełni Boską wolę. Jeśli Jezus Chrystus będąc na ziemi posiadał jedną wolę to:
 • albo nie był w pełni człowiekiem
 • albo nie był w pełni Bogiem

Ta niesamowicie subtelna herezja (głoszona przez rzekomo nieomylnego w sprawach wiary katolickiego papieża Honoriusza I) nazywa się monoteletyzm (od gr. μόνος monos “jedyny” i θέλω thelo “chcę, mam wolę”) i prowadzi na zatracenie. Czy wiedziałeś o tym? A twój pastor? – stąd się właśnie biorą zwiedzenia….


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email