Jeśli śmierć Chrystusa jest środkiem do tego, by ci, za których On umarł byli oczyszczeni z grzechu i uświęceni, to musiał On umrzeć tylko za tych, którzy rzeczywiście takimi się stają. Jest oczywiste, że nie wszyscy ludzie zostali uświęceni. Chrystus więc nie umarł za wszystkich ludzi.

Może powinienem przedstawić dowód na to, że śmierć Chrystusa jest środkiem do osiągnięcia oczyszczenia i świętości. Zrobię to na dwa sposoby

Po pierwsze, starotestamentowy sposób oddawania chwały Bogu został ustalony tak, by nauczać prawd o śmierci Chrystusa. Krew starotestamentowych ofiar umożliwiała tym, za których została przelana, oddanie chwały Bogu tak, że Bóg mógł to przyjąć. O ile bardziej więc krew Chrystusa prawdziwie oczyszcza z grzechu tych, za których On umarł?

Hebr. 9:13-14 13. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała; 14. To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Po drugie, są wersety biblijne, które mówią wprost o tym, że śmierć Chrystusa dokonała tego, czego miała dokonać;

  • grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi

Rzym. 6:6 Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi.

  • w krwi Chrystusa mamy odkupienie

Kol 1:14 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów.

  • On wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić i oczyścić

Tyt 2:14 Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Te wersety, jak wiele innych, stanowczo stwierdzają, że świętość jest nieuniknionym efektem w życiu tych wszystkich, za których umarł Chrystus. Skoro więc nie wszyscy zostają uświęceni, Chrystus nie umarł za wszystkich.

Niektórzy sugerują – gołosłownie! – że śmierć Chrystusa nie jest jedyną przyczyną uświęcenia. Twierdzą, że staje się ono rzeczywiste, prawdziwe tylko wtedy, gdy sprawia je Duch Święty, lub gdy jest przyjęte przez wiarę. Ale dzieło Ducha Świętego i dar wiary to także efekt czy też owoc śmierci Chrystusa! Twierdzenie takie nie zmienia faktu, że rzeczywiste uświęcenie jest nieuniknionym efektem tylko w życiu tych, za których umarł Chrystus. Fakt, że sędzia pozwala wypuścić więźnia, a strażnik otwiera drzwi więzienia, nie jest przyczyną jego uwolnienia; przyczyną jest to, że ktoś zapłacił jego długi.

John Owen, Ograniczone odkupienie


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email