Syntetyk na miarę naszych czasów

Notka redakcyjna: najwcześniejsze wzmianki o Enneagramie czyli psychologii spirytystycznej znajdują się w pismach rosyjskiego okultysty P. D. Uspieńskiego, który przypisuje go swojemu nauczycielowi, grecko-amerykańskiemu okultyście Georgesowi I. Gurdżijewowi. Kolejny okultysta Óscar Ichazo w czasie narkotycznej wizji doświadczył kontaktu z “archaniołem Metratone”, który połączył Enneagram z typami osobowiści.

Enneagram znajduje doskonałą glebę między innymi w przesiąkniętym spirytyzmem pentekostalizmie (źródło), ale nie tylko tam…

Właśnie natknąłem się na kolejny „chrześcijański” kościół, który sponsoruje rekolekcje z Enneagramem. W ciągu ostatnich kilku lat Enneagram znalazł entuzjastycznych zwolenników w części kościoła…  wciągając wielu ludzi w niepokojąco antychrystusowe praktyki świata mistycznego i świeckiego.

Książki i warsztaty o Enneagramie stają się coraz bardziej popularne wśród katolików i niektórych tak zwanych “kościołów chrześcijańskich”. Wielu “pastorów” megakościołów głosi ten system, a duchowni mniejszych “kościołów” wprowadzają go do swoich niedzielnych kazań. Ale prawie zawsze ani promotorzy, ani uczestnicy nie są świadomi jego okultystycznych korzeni… coś, co powinno być źródłem poważnego zaniepokojenia dla kościoła chrześcijańskiego.

2 Kor. 11:4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.


Podstępna koncepcja

Enneagram jest oparty na fałszywych naukach i starożytnych pogańskich tradycjach. Koncepcja Enneagramu jest w bezpośrednim konflikcie z biblijnym chrześcijaństwem … kierowanym przez kłamstwo o fundamentalnej dobroci człowieka, a nie przez naszą potrzebę zbawczej łaski Chrystusa. Paweł ostrzegał nas przed tym…

Kol. 2:8 Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

Celem Enneagramu jest odkrycie „prawdziwego ja” i w ten sposób odnalezienie Boga. Jest to fałszywa teologia, która musi zostać odrzucona. Programy Enneagramu uczą, że jesteśmy obiektem Bożej wiary. Jest to w oczywisty sposób niebiblijne, ale niestety wyznawcy kupują to kłamstwo, zwłaszcza gdy program jest oferowany w kościele.

Całym fundamentem teorii Enneagramu jest jaźń, a nie Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jest ona zaprojektowana tak, aby odciągnąć nas od prawdy o tym, kim jest Bóg i jaka powinna być natura naszej relacji z Nim. Prawdziwe przesłanie Ewangelii nie polega na odnalezieniu swojego „prawdziwego ja”, ale na umarciu dla starego “ja” i staniu się żywym przez Chrystusa.

2 Kor. 5:14-15 14. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. 15. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.
.
Gal. 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.

Dzieje się to dzięki Bożemu dziełu łaski w tych, którzy przyjmują Ewangelię. Chrystus z Enneagramu nie jest Jezusem z Biblii. Ci, którzy odrzucają prawdziwą Ewangelię na rzecz prawdziwego „ja”, muszą się zatrzymać i poważnie zastanowić nad tym, co robią.
.


Chwytliwy towar

2 Tym. 4:3 Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią.

Dlaczego wielu młodych (a nawet niektórych starszych) chrześcijan tak chętnie poddaje się czemuś, co wyraźnie nie jest biblijne? Czyżby coraz bardziej interesowało ich „łaskotanie uszu” w stylu kazań, które zastępują sprawiedliwy sąd Boży nauczaniem jedynie o Bożej miłości do nas wszystkich? Rozważ to, co Paweł napisał do Tymoteusza.

Aby zrozumieć, dlaczego Enneagram jest tak atrakcyjny dla tak wielu ludzi, włączając w to tych, którzy identyfikują się jako chrześcijanie, należy zrozumieć, że w tym systemie nie musisz przyznawać, że jesteś grzesznikiem, który potrzebuje zbawczej łaski Boga. Drogi czytelniku, nasza tożsamość nie polega na tym, kim jesteśmy lub jaki jest nasz typ osobowości… polega na tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Kiedy odkrywamy naszą prawdziwą tożsamość w Jezusie Chrystusie, nie potrzebujemy enneagramów ani innych tego typu głupot.

Łuk. 5:32 Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników.
.
1 Tym. 1:15 Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.


Czas samolubów

2 Tym. 3:1-2 1. A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. 2. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni;

Jestem głęboko zaniepokojony tym, jak bardzo niektóre kościoły zaczęły przenosić swoją uwagę z Boga, Jego suwerenności i Jego najwyższej chwały na rodzaj samouwielbienia, które oferuje Enneagram. Idea „ja” jest sprzeczna z tym, co Słowo Boże nam nakazuje …

Filip. 2:3 Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.

Samoświadomość zaprzecza Bogu i Jego wyższości w naszym życiu. Samoświadomość nie może nam pomóc… tylko Chrystus może. Wykorzystanie oszukańczego spirytualizmu Enneagramu jest omówione w 5 Mojż. 18:9-15, gdzie sam Bóg zabrania takich praktyk.
.


Non spiritum sanctum

2 Kor. 2:17 Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują słowo Boże, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga.

Ci, którzy świadomie nauczają takich programów, kupczą fałszywą doktryną. Poprzez „aprobatę” i sponsorowanie warsztatów Enneagramu, ci przywódcy kościelni prowadzą ludzi prosto do piekła, szerząc kłamstwo o fundamentalnej dobroci człowieka, w przeciwieństwie do faktu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują zbawczej łaski Boga. Zwróć uwagę na słowo aprobata w tych wersetach …

Rzym. 1:31-32 31. Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. 32. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.

Jeśli Enneagram jest oferowany w twoim kościele, być może powinieneś poszukać innego kościoła.

Na podstawie źródło
Tłumaczył Robert Jarosz


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email