Skąd pochodzi Twoja radość?

1 Piotr 1:8 A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały;

Chrześcijaństwo jest religią radości. Prawdziwa radość pochodzi od Boga, który najechał na nas, podbił nas i wyzwolił od wiecznej śmierci i smutku – który dał nam nadzieję i radość, ponieważ wlał swoją miłość w nasze serca przez Ducha Świętego, którego nam dał.

Rzym. 5:5 A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Radość pochodzi od Boga, a nie z wnętrza.

Psalm 4:7 Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitości ich zboża i wina.

Kiedy patrzymy wewnątrz siebie, po prostu stajemy się smutni. Mamy radość tylko wtedy, gdy patrzymy poza siebie na Chrystusa. Bez Chrystusa, radość jest nie tylko trudna do znalezienia, ale wręcz niemożliwa do znalezienia. Świat rozpaczliwie poszukuje radości, ale we wszystkich niewłaściwych miejscach. Jednak nasza radość przychodzi, ponieważ Chrystus szukał nas, znalazł nas i trzyma nas.

Nie możemy mieć radości poza Chrystusem, ponieważ ona nie istnieje. Radość nie jest czymś, co możemy wyczarować.
.

Radość to nie brak smutku – to obecność Ducha Świętego.

Gal. 5:22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;

I chociaż Duch Święty sprawia w nas radość, często czyni to poprzez upokorzenie nas, abyśmy odwrócili wzrok od siebie i skierowali wzrok na Chrystusa. Prawdziwa radość istnieje nawet w prawdziwym smutku, a prawdziwa radość nie zawsze oznacza uśmiech na naszych twarzach. Czasami oznacza to, że jesteśmy na kolanach ze łzami skruchy. Charles Spurgeon przyznał:

“Nie wiem, czy jestem kiedykolwiek bardziej doskonale szczęśliwy niż wtedy, gdy płaczę za grzech u stóp krzyża”.

Nie znajdziesz radości poza Chrystusem

Hebr. 12:1-2 1. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu; 2. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

Radość przychodzi w upamiętaniu i przebaczeniu oraz przez codzienne patrzenie na Chrystusa i życie dla Jego chwały, a nie przez patrzenie na siebie i życie dla naszej chwały. Jeśli jednak będziemy żyć każdego dnia, nosząc w sobie wstyd za wczoraj i niepokój o jutro, nigdy nie doświadczymy radości dnia dzisiejszego.

Dlatego zawsze biegnijmy do krzyża, aby szukać radości, którą może dać tylko Chrystus, ponieważ próba znalezienia radości poza Chrystusem jest jak próba znalezienia dnia bez słońca.
.


Największa radość

Chrystus był mężem boleści i doznał smutku, abyśmy mogli mieć pełnię radości, teraz i na wieki. To dlatego pierwsza odpowiedź Małego Katechizmu Westminsterskiego  uczy nas, że

“Nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga i radować się Nim na wieki“.
.
1 Kor. 10:31  Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga.
.
Psalm 73:25-26 25. Kogo innego mam w niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym nie mam upodobania. 26. Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki.

C.S. Lewis słusznie powiedział, że

“radość jest poważnym zajęciem nieba”.

Ale prawdziwa radość płynąca z radowania się Bogiem nie jest czymś, czego doświadczymy tylko w niebie. To jest to, czego doświadczamy teraz. Największą radością w tym życiu jest świadomość, że nasza największa radość nie jest w tym życiu, ale w tym, które ma nadejść. Żyjemy każdego dnia w świetle naszej nadziei na przyszłość, kiedy Chrystus otrze wszelką łzę:

Obj. 21:4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

A kiedy zobaczymy Chrystusa, On osuszy każdą łzę z naszych oczu – nie tylko łzy smutku, ale także łzy radości. W przeciwnym razie nigdy nie bylibyśmy w stanie Go zobaczyć.

Żródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email